Қазақстанның
білім беру порталы.

Тест Информатика 8 сынып

29 қаңтар 2019, Сейсенбі
Категориясы: Информатика
Тест информатика 8 сынып
Сыныбы………………….. Аты жөні…………………………………..
Ақпарат
1. Ақпараттық қоғамда:
А) жұмыс істейтіндердің басым көпшілігі информацияны, әсіресе оның жоғары формасы болып саналатын білім қорын өндіру, сақтау, өңдеу және сату істерімен айналысады,
Б) қызмет саласының барлық аймақтарында дербес компьютерлер кең пайдаланылады;
В) информацияны өңдеу ЭЕМ - ді пайдалану арқылы жүргізіледі;

2. Қоғамды ақпараттандарыру дегеніміз:
А) есептеу техникасының жалпы таралу процесі;
Б) ақпараттық ресурстарды қалыптастыру мен пайдалану негізінде азамматтардың, қоғамдық ұйымдардың ақпараттық талаптары мен құқтарын қанағаттандыру жолында ұйымдастырылған әлеуметтік - экономикалық және ғылыми - техникалық процесс;
В) жаңа ақпараттық технологияларды өндіріске енгізу процесі.

3. Қоғамды компьютерлендіру дегеніміз:
А) информацияны өңдеу нәтижелерін жылдам алу процесін қамтамасыз ететін компьютерлердің техникалық базасын дамыту және енгізу процесі;
Б) қызметтің барлық салаларында анық және үздіксіз білім қорларын толық пайдалануды жүзеге асыратын шаралар кешені;
В) үлкен ЭЕМ - дерді микро - ЭЕМ - дерге алмастыру процесі.

4. Қоғамның ақпараттық мәдениеті мынадай түсінік береді:
А) қазіргі программалық жабдықтамаларды білу;
Б) шет тілдерді білу және оларды өз жұмысында пайдалана білу;
В) информациямен белгілі бір мақсатта жұмыс істей білу және оны алу, өңдеу, тасымалдау жолында компьютерлік ақпараттық технология ортасында пайдалану;

Санау жүйесі
5. Бір мегабайтта болады:
А) 1000000 бит
Б) 1000 килобайт
В) 100 000 байт
Г) 1024 килобайт

6. 156 ондық санын екілік есептеу жүйесіне аудару келесі жазуға алып келеді:
А) 100 111 011
Б) 10111101
В) 10011100
Г) 110101011

7. Бір гигабайтта болады:
А) 1000000 бит
Б) 1000000 килобайт
В) 1000000 байт
Г) 1024 мегабайт

8. Қайсы ежелгі ғалымның фамилиясы " алгоритм" сөзінің тегімен байланысты?
А) Аль - Каши
Б) Аль - Хорезми
В) Аль - Хайсама
Г) Евклид

9. Кім ежелгі алгоритмның авторы болып есептеледі?
А) Декарт
Б) Герон
В) Пифагор
Г) Евклид

Операциялық жүйе
10. Windos ОЖ - бұл...
А) Norton Commander программа қоршамының жетілдіруі
Б) Macintosh платформасының компьютерлеріне арналған графикалық операциялық жүйе
В) MS - DOS ОЖ - на қосымша
Г) IBM PC платформасының компьютерлеріне арналған графикалық операциялық жүйе

Power Point
11. PowerPointтың қосымшалар терезесіндегі "Қалып" менюы мынадай командаларды құрайды:
А) презентацияны көру режімін немесе слайдтарды іріктеу тәртібін таңдау, аспатар жақтауын,
сызғыштарды, бағдарлаушыларды қосу
Б) перзентацияға әртүрлі элементтерді (датадан бастап суреттерге дейін) енгізуге мүмкіндік беретін
В) мәтіннің кез келген мінездемелерін немесе басқа объекттер, үлгілерді таңдау, түсті схемаларды және
слайдтарды өзгерту
Г) слайдтардың аралығында өтулер ұйымдастыруға, слайдтарды жасырып және картинканы қайта бояуға,
аспаптар жақтауын күйіне келтіруге мүмкіндік беретін

12. PowerPointтің стандартты тақтасында "Құру" батырмасы:
А) жаңа презентацияны құрады және "Жаңа слайд" диалогті терезесін шақырады
Б) презентациясы бар файлды ашуға арналған "Ашу" диалогті терезесін шақырады
В) автобелгіні таңдауға болатын "Слайдты жасау" диалогті терезесін ашады
Г) "Слайдтарды белгілеу" диалогті терезесін шақырады, оның көмегімен берілген слайдтың белгісін
өзгертуге болады

13. Қате бекітуді көрсетіңіз: PowerPoint - те слайдтарды көру режімінде бір слайдтан екінші слайдқа өту
үшін...
А) {PageUp} және {PageDown} пернелерін қолдану
Б) айналдырудың тік жолағын қолдану
В) жоғары немесе батырмаларын қолдану
Г) айналдырудың көлденең жолағын қолдану

14. Презентацияны көру және соның ішінен жаңа презентацияда қолдануға қажетті слайдтарды таңдау:
А) (орнату - сурет - бейнелер) командасын орындап, пайда болған терезеде сізге қажетті суретті белгілеп және "Қою" командасын басу керек.
Б) (орнату - объект) командасын орындап, пайда болған терезеде презентация файлына жол көрсетіп және "ОК" басу керек.
В) (орнату - сурет - файлдан) командасын орындап, пайда болған терезеде файлға жол көрсетіп және "ОК" басу керек.
Г) (орнату - файлдардан слайдтар) командасын орындап, пайда болған терезеде презентация файлына жол көрсетіп, слайдты таңдап және "Қою" командасын басу керек

15. Қате бекітуді көрсетіңіз: PowerPoint - те слайдты алып тастау үшін.. қажет.
А) "Слайдтарды іріктеуші" режімінде слайдты ерекшелеп және {Delete} батырмасын басу
Б) "Құрылым" режімінде слайдты ерекшелеп және {Delete} батырмасын басу
В) "Слайдтар тәртібі" режімінде алып тастауға қажет слайдты ерекшелеп және {Delete} батырмасын басу
Г) "түзету - слайдты алып тастау) командасын орындау

16. PowerPoint - те презентацияға жаңа слайд қосылғанда автоматты түрде..... шақырады.
А) "Рәсімдеу үлгісін қолдану " диалогті терезесін
Б) "Құжатты сақтау" үйреншікті файлерін
В) "Құжатты ашу" үйреншікті файлерін
Г) "Слайдты жасау" диалогті терезесін

17. PowerPoint - те көру режімінде масштабты өзгертуге арналған команданы таңдауға болады:
А) (файл - беттің параметрлері)
Б) (сервис - параметрлер - түр)
В) (түр - масштаб)
Г) (терезе - каскадпен)

18. PowerPoint - те презентацияслайдтарының реттерін өзгертуге... қолданылады:
А) слайдтар режімін
Б) құрылым режімін
В) әдеттегі режім
Г) слайдтарды іріктеуші режімін

19. PowerPoint - те слайдқа арналған ескертпелерді басу үшін... қолдануға болады.
А) слайдтарды көрсету немесе "Слайдтарды іріктеуші режиімін"
Б) слайдтар режімін немесе "Слайдтарды іріктеуші режімін"
В) әдеттегі режімді немесе "Құрылым режімін"
Г) {Shift}+ {Alt} пернетақта комбинациясын

20. PowerPoint - те бірнеше слайдтарды ерекшелеу үшін (мысалы, 10 - ның3 - ін):
А) {Shift} пернесін басып тұрып, қажет слайдтарды ерекшелеп, шерту қажет.
Б) {Ctrl} пернесін басып тұрып, слайдтарды ерекшелеп, шерту қажет:
В) (түзету - барлығын ерекшелеу) командасын орындау қажет:
Г) {Ctrl} + {D} пернесін басып тұрып, қажет слайдтарды ерекшелеп, шерту қажет:

Microsoft Word
21. MS Word - та жаңа құжат құру үшін мына пернелер комбинациясын пайдалануға болады:
А) Ctrl + F12
Б) Ctrl + O
В) Ctrl + P
Г) Ctrl + N

22. MS Word - та азат жолдың (Абзацтың) шекарасында жаңа жолға өту үшін қажет...
А) Мауыстың сол батырмасын жаңа жолда шерту
Б) Enter басу
В) Shift + Enter басу
Г) Орнату\ Үзу\ Жаңа жол (Вставка\ Разрыв\ Новая строка) командасын орындау

23. Мәтіндік редакторда азат жолдың параметрлерін тағайындағанда негізгі параметрлер болып мыналар табылады:
А) гарнитура, өлшем, пішін
Б) теңестіру, шегініс, интервал
В) өріс, бағыт
Г) стиль, үлгі

24. MS Word - та азат жол дегеніміз - ол...
А) "Каретканы қайыру" таңбасымен тұйықталған кез келген таңбалар тізбегі
Б) азат жолдың сол жақ және оң жақ шекарасымен шектелген таңбалардың кез келген тізбегі
В) екі нүктелердің аралығындағы сөздердің кез келген тізбегі
Г) екі жақтарынан да қызметтік таңбалармен шектелген кез келген әріптер және цифрлар тізбегі

25. MS Word - та азат жол дегеніміз - бұл....
А) екі жақтарынан да қызметтік таңбалармен шектелген кез келген әріптер және цифрлар тізбегі
Б) екі нүктелердің аралығындағы сөздердің кез келген тізбегі
В) жолдың сол жақ және оң жақ шекарасымен шектелген таңбалардың кез келген тізбегі
Г) екі жағынан да азат жолдың соңын білдіретін таңбалағышпен ( басылмайтын таңба - непечатаемые символы) шектелген кез келген

Тест Информатика 8 сынып жүктеу
603
0
  • 0
0 дауыс
Загрузка...
Оқи отырыңыз
Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі
Ақпараттық - коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі
Ақпараттық - коммуникациялық технологияны пайдалану жөніндегі қызметтің мақсаты: үйренушінің шығармашылық әлеуетін дамыту; коммуникативтік әрекеттерге қабілетті болуды дамыту; сараптамалық зерттеу қызметі дағдыларын дамыту;
Тест тапсырмалары 10 сынып (бағыт бойынша)
Тест тапсырмалары 10 сынып (бағыт бойынша)
Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, Сарыкемер ауылы, Н.К.Киікбаев атындағы орта мектебінің информатика пәні мұғалімі: Садыкова Бинара
Ақпараттық үдерістер
Ақпараттық үдерістер
ОҚО, Түркістан қаласы, Ататүрік атыдағы №17 мектеп - гимназиясының информатика пән мұғалімі Мирзараимов Зафар
Биология пәніндегі ақпаратты технология
Биология пәніндегі ақпаратты технология
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ «КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ» МКҚК «Жаратылыстану - математикалық»циклдің оқытушысы Касымбекова Акбота Абдималиковна
Азаматтардың ДНК номерін беруде автоматтандырылған интернет жүйесі
Азаматтардың ДНК номерін беруде автоматтандырылған интернет жүйесі
Қызылорда қаласы, №187 М. Шоқай атындағы қазақ орта мектебінің 10 сынып оқушысы Өрікбай Айсана Қанатқызы Жетекшісі: информатика пәні мұғалімі Нысанова Нұргүл Қуанышқызы
Педагогика тест
Педагогика тест
Педагогикадан тест сұрақтары жауаптарымен
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.