Қазақстанның
білім беру порталы.

Күнтізбелік жоспар, Математика 6 класс

10 тамыз 2019, Сенбі
Категориясы: Математика
Күнтізбелік жоспар, Математика 6 класс

1/1/1 Натурал сандардың бөлінгіштігі
2/2/2 Ондық бөлшектерге амалдар қолдану
3/3/3 Пайыз. Санның пайызын табу. Пайызы бойынша санды табу
4/4/4 Мәтінді есептерді шығару
5/5/5 Теңдеулерді шешу
6. 1А Қатынастар және пропорциялар - 19 сағ
6/6/1 Екі санның қатынасы.
7/7/2 Екі санның пайыздық қатынасы
8/8/3 Пропорция.
9/9/4 Пропорцияның негізгі қасиеті
10/10/5 Пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті
11/11/6 Тура пропорционалдық тәуелділік.
12/12/7 Кері пропорционалдық тәуелділік
13/13/8 Тура пропорционалдық тәуелділік, кері пропорционалдық тәуелділікке есептер
14/14/9 Проценттерге берілген есептерді пропорцияны пайдаланып шығару
15/15/10 Проценттерге берілген есептерді пропорцияны пайдаланып шығару
16/16/11 Пропорцияны пайдаланып, проценті бойынша санды табу
17/17/12 Пропорцияны пайдаланып, екі санның проценттік қатынасын табу
18/18/13 Пропорцияны пайдаланып, екі санның проценттік қатынасын табу
19/19/14 Масштаб
20/20/15 Масштаб. Практикалық жұмыс.
21/21/16 Масштаб тақырыбына есептер шығару
22/22/17 Шеңбердің ұзындығы.
23/23/18 Шеңбердің ұзындығы тақырыбына есептер шығару.
24/24/19 Дөңгелектің ауданы. Шар. Сфера.
БЖБ № 1
6. 1В Рационал сандар және оларға амалдар қолдану - 20 сағ
25/25/1 Оң сандар. Теріс сандар. Координаталық түзу.
26/26/2 Координаталық түзу. Қарама - қарсы сандар
27/27/3 Бүтін сандар. Рационал сандар
28/28/4 Бүтін сандар. Рационал сандар
29/29/5 Санның модулі. Оң санның модулі.
30/30/6 Теріс сан мен нөл санының модулі
31/31/7 Қарама - қарсы сандардың модулі
32/32/8 Оң сан мен теріс санды және нөл санын салыстыру
33/33/9 Екі теріс санды салыстыру
34/34/10 Рационал сандарды салыстыруға есептер.
БЖБ № 2
35/35/11 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу
36/36/12 Рационал сандарды координаталық түзудің көмегімен қосу
37/37/13 Теріс рационал сандарды қосу.
38/38 Тоқсандық жиынтық бағалау
39/39/14 Теріс рационал сандарды қосу.
40/40/15 Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу.

Таңбалары әртүрлі рационал сандарды қосу.
Рационал сандарды азайту.
Рационал сандарды азайту.
Координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығы.
Координаталық түзуде нүктелердің арақашықтығы.

ІІ тоқсан - 40 сағат
6. 2А Рационал сандарға амалдар қолдану - 21 сағ
41/1/1 Рационал сандарды көбейту
42/2/2 Рационал сандарды көбейту
43/3/3 Рационал сандарды көбейту
44/4/4 Рационал сандарды қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері
45/5/5 Рационал сандарды қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері
46/6/6 Рационал сандарды қосу мен көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері
47/7/7 Рационал сандарды бөлу
48/8/8 Рационал сандарды бөлу
49/9/9 Рационал сандарды бөлу
50/10/10 Рационал сандарды бөлу
51/11/11 Шектеулі ондық бөлшектер. Периодты ондық бөлшектер.
52/12/12 Таза периодты ондық бөлшек. Аралас периодты ондық бөлшек.
53/13/13 Шектеусіз периодты ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру.
54/14/14 Рационал сандарды қосу және азайту
55/15/15 Рационал сандарды қосу және азайту
56/16/16 Рационал сандарды көбейту және бөлу
57/17/17 Рационал сандарды көбейту және бөлу
58/18/18 Өзендегі қозғалысқа күрделі есептер
59/19/19 Өзендегі қозғалысқа күрделі есептер БЖБ №3
60/20/20 Проценттерге күрделі есептер.
61/21/21 Проценттерге күрделі есептер
6. 2В Алгебрлық өрнектер - 19 сағ
62/22/1 Айнымалық өрнектер. Айнымалы.
63/23/2 Айнымалы. Алгебралық қосынды.
64/24/3 Жақшаларды ашу.
65/25/4 Коэффициент. Ұқсас қосылғыштар.
66/26/5 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру
67/27/6 Ұқсас қосылғыштарды біріктіру
68/28/7 Өрнектерді тепе - тең түрлендіру.
69/29/8 Тепе - теңдіктер
70/30/9 тепе - тең түрлендіру
71/31/10 Теңбе - тең түрлендірулер
72/32/11 Теңбе - тең түрлендірулер
73/33/12 Алгебралық өрнектерді Теңбе - тең түрлендіру БЖБ №4
74/34/13
Алгебралық өрнектерді түрлендіру
75/35/14 Алгебралық өрнекке мәтінді есептерді шығару
76/36/15 Тоқсандық жиынтық бағалау
77/37/16 Алгебралық қосындыға мәтінді есептер. Практикалық жұмыс.
78/38/17 Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге мәтінді есептерді шығару
79/39/18 Ұқсас қосылғыштарды біріктіруге мәтінді есептерді шығару
80/40/19 Өрнектерді теңбе - тең түрлендіруге мәтінді есептерді шығару
ІІІ тоқсан - 50 сағат
6. 3А Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу - 15 сағ
81/1/1 Санды теңдіктер.
82/2/2 Тура санды теңдіктердің қасиеттері
83/3/3 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу.
84/4/4 Мәндес теңдеулер.
85/5/5 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу
86/6/6 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешу
87/7/7 Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеулерді шешуге есептер.
88/8/8 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу
89/9/9 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу
90/10/10 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу
91/11/11 Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару
92/12/12 Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару
93/13/13 Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару
94/14/14 Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару БЖБ №5
95/15/15 Теңдеулер көмегімен мәтінді есептерді шығару.
6. 3В Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер - 18 сағ
96/16/1
97/17/2 Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері Санды теңсіздіктер және олардың қасиеттері
98/18/3 Сан аралықтар.
99/19/4 Сан аралықтардың бірігуі мен қиылысуы
100/20/5 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік.
101/21/6 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік.
102/22/7
Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік.
103/23/8 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу
104/24/9 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу
105/25/10 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу
106/26/11 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу
107/27/12 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу
108/28/13 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу
109/29/14 Бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер жүйесін шешу
110/30/15 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік.
111/31/16 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздік.
112/32/17 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу
113/33/18 Айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктерді шешу. БЖБ №6
6. 3С Координаталық жазықтық - 11 сағ
114/34/1 Жазықтық қиылысатын түзулер
115/35/2 Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр кесінділер
116/36/3 Параллель түзулер. Параллель кесінділер
117/37/4 Тікбұрышты координаталар жүйесі. Координаталық жазықтық.
118/38/5 Координаталары бойынша нүктені салу.
119/39/6 Тікбұрышты координаталар жүйесі
120/40/7 Тікбұрышты координаталар жүйесі
121/41/8 Осьтік симметрия
122/42/9 Осьтік симметрия
123/43/10 Центрлік симметрия. БЖБ №7
124/44/11 Центрлік симметрия.
6. 3D Кеңістіктегі фигуралар - 5 сағ
125/45/1 Фигуралардың кеңістікте орналасуы.
126/46/2 Кеңістік фигураларын кескіндеу. Көрінбейтін сызықтар.
127/47 Тоқсандық жиынтық бағалау
128/48/3 Кеңістік фигураларын кескіндеу. Көрінбейтін сызықтар.
129/49/4 Вектор ұғымы
130/50/5 Вектор ұғымы
IV тоқсан – 40 сағ
6. 4А Статистика. Комбинаторика - 6 сағ
131/1/1 Бірнеше санның арифметикалық ортасы
132/2/2 Берілген сандар қатарының өзгеру құлашы, медианасы, модасы
133/3/3 Берілген сандар қатарының өзгеру құлашы, медианасы, модасы
134/4/4 Қозғалыстың орташа жылдамдығын табуға есептер шығару.
135/5/5 Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару.
136/6/6 Іріктеу тәсілі арқылы комбинаторикалық есептер шығару. БЖБ №8
6. 4В Шамалар арасындағы тәуелділіктер - 10 сағ
137/7/1 Шамалар арасындағы тәуелділіктер
138/8/2 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің формуламен берілуі
139/9/3 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің кестемен берілуі
140/10/4 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің графикпен берілуі
141/11/5 Шамалар арасындағы тәуелділіктердің графикпен берілуі
142/12/6 Нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу
143/13/7 Нақты процестердің графиктерін қолданып шамалар арасындағы тәуелділіктерді зерттеу
144/14/8 Тура пропорционалдық
145/15/9 Тура пропорционалдық және оның графигі
146/16/10 Тура пропорционалдық және оның графигі.
БЖБ №9
6. 4С Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері - 21 сағ
147/17/1 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу
148/18/2 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу
149/19/3 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі
150/20/4 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі
151/21/5 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеудің графигі
152/22/6 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері
153/23/7 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйелері
154/24/8 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу
155/25/9 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу
156/26/10 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу
157/27/11 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешу
158/28/12 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу
159/29/13 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу
160/30/14 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу
161/31/15 Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шешу
162/32/16 Мәтінді есептерді алмастыру тәсілімен шешу БЖБ №10
163/33/17 Мәтінді есептерді алмастыру тәсілімен шешу.
164/34/18 Мәтінді есептерді алмастыру тәсілімен шешу
165/35/19 Тоқсандық жиынтық бағалау
166/36/20 Мәтінді есептерді қосу тәсілімен шешу
167/37/21 Мәтінді есептерді қосу тәсілімен шешу
168/38/22 Мәтінді есептерді қосу тәсілімен шешу
169/39/1 Қатынастар және пропорциялар
170/40/2 Рационал сандар және оларға амалдар қолдану
Күнтізбелік жоспар, Математика 6 класс. жүктеу
83
0
  • 0
0 дауыс
Загрузка...
Оқи отырыңыз
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар, Математика 6 сынып
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар, Математика 6 сынып
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар Математика 6 сынып / 204 сағат /
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар Математика 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 сынып
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар Математика 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 сынып
Күнтізбелік – тақырыптық жоспар Математика 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 сынып Геометрия 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 сынып
Берілген санның пайызын табу
Берілген санның пайызын табу
Пайыздармен бөлшектер арасындағы байланысты түсінеді, санның пайызын таба алады; Шама мәндерінің пайыздық кемуін немесе артуын түсінеді; өлшем бірліктердің берілген пайызын таба алады.
Күнтізбелік - тақырыптық жоспарлар математика және геометрия пәндері бойынша
Күнтізбелік - тақырыптық жоспарлар математика және геометрия пәндері бойынша
Математика және геометриядан күнтізбелік - тақырыптық жоспарлар 6-7-8-9 сыныптар
Математикадан күнтізбелік жоспар (5 - 11 сыныптар үшін)
Математикадан күнтізбелік жоспар (5 - 11 сыныптар үшін)
Математикадан күнтізбелік жоспар (5 - 11 сыныптар үшін)
Математика пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарлар (6 сынып)
Математика пәні бойынша қысқа мерзімді жоспарлар (6 сынып)
Жаңартылған бағдарлама бойынша математикадан күнделікті сабақ жоспары
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.