Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Тән мен жан

Психология пәні бойынша тест сұрақтары
Тән мен жан

124. Психикалық әрекетті туындатушы орган
А) анализатор
В) рецептор
С) жұлын
*D) ми
E) эффектор
125. Рецептор қызметі
А) сигналдарды өңдеу
*В) сигналдарды қабылдау
С) ойлау
D) сөйлеу
E) қозғалысты басқару
126. Бұлшық еттер мен без секрецияларын іске қосушы ми клеткасы
А) рецептор
*В) эффектор
С) синапс
D) дендрит
E) аксон
127. Организмнің біртұтас тіршілігін қамтамасыз етуші жүйке жүйесі
А) жұлын
В) перифериялық жүйке
*С) орталық жүйке
D) мишық
E) рецептор
128. Жүйке жүйесінің негізгі элементі
А) дендрит
В) аксон
*С) нейрон
D) синапс
E) эффектор
129. Синапс қызметі:
А) сигналдар қабылдайды
*В) жаңа байланыстар түзеді
С) қозуды жүргізеді
D) қозуды қабылдайды
E) қозғалыстарды басқарады
130. Жүйке жүйесінің ең жоғарғы күрделі бөлігі
А) орта ми
*В) үлкен жарым шарлар
С) қабық асты түйіндері
D) қабық асты
E) мишық
131. Тума шартсыз рефлекстер басқарымы
*А) арқа мида
В) үлкен жарым шарларда
С) орта ми
D) қабық асты түйіндері
E) көру төмпешіктері
132. Мишық міндеті
А) ойлау мен сөйлеу
В) дене қозғалысы мен теңдестігі
С) қозу жеткізу
D) қозу қабылдау
*E) ішкі құрылымдарды басқару
133. Психикалық қабілеттердің мекендігі теориясының авторы
А) Павлов
В) Сеченов
С) Рубинштейн
D) Клейст
*E) Галль
134. Галь френологиясына қарсы пікір білдірген ғалым
А) Павлов
*В) Флуранс
С) Сеченов
D) Клейст
E) Рубинштейн
135. Л. Брока және К. Верникенің ми психологиясына байланысты ашқан жаңалығы
А) рефлекс теориясы
*В) сөйлеу және сөз ұқпау орталығы
С) психиканың әлеуметтігі
D) екі сигнал
E) ассоциациялық байланыстар
136. Ми қызметінің мекендік картасын жасаған ғалым
А) Галль
*В) Клейст
С) Флуранс
D) Павлов
E) Выготский
137. Адамда ғана жақсы дамыған ми аймағы
А) желке (қарақұс)
В) төбе (еңбек)
С) көру зонасы
D) шеке (есту зонасы)
*E) маңдай
138. Мидың иіс сезу зонасы өте күшті дамыған жануар
А) адам
В) құс
*С) кірпі
D) су жануарлары
E) жер бауырлаушылар
139. Бағдарлы жүріс не оқу қызметі сияқты күрделі әрекеттердің мидың бөлінген бір аймағынан басқарылуы мүмкін еместігін дәлеледеген ғалым
А) Рубинштейн
В) Лернер
С) Гальперин
D) Давыдов
*E) Анохин
140. Күрделі психикалық процестердің мидағы ұйымдасу принциптерін нақтылаған ғалым:
А) Гальперин
*В) Лурия
С) Давыдов
D) Анохин
E) Рубинштейн
141. Адам бас миы бірнеше блоктан тұрады, солардың нақты саны
А) екеу
В) бесеу
*С) үшеу
D) төртеу
E) сансыз
142. Ми қабығының іс қуатына жәрдем беріп, әрекет бағдарын түзуші, оны қадағалаушы энергетикалық блок
А) үшінші блок
*В) бірінші блок
С) екінші блок
D) желке зонасы
E) төбе
143. Мидың екінші блогының қызметі
*А) ақпарат қабылдап, өңдеу
В) ми қабығына қуат беру
С) әрекет жоспарын түзу
D) әрекетті реттеп бару
E) әрекет нәтижесін бақылайды
144. Ми қабығының сергектік, қуат көзі
А) тумадан беріледі
В) дағдылық әрекеттерден
*С) сыртқы және ішкі импульстер
D) қозудан
E) тежелуден
145. Тек адамға қатысты рухани қажеттіктер бағдарламасын басқарушы ми тетігі
А) мишық
В) орталық ми
С) гипоталамус
*D) бәсеңдеуші ретикулярлы формация
E) энергетикалық блок
146. Ми қабығының алғашқы немесе құрастырушы аймағы келіп түскен ақпараттарды
А) синтездейді
В) өңдейді
*С) бөлшектейді
D) сақтайды
E) реттейді
147. Талдағыштардан келіп түскен ақпараттарды біріктіру қызметі ми қабығының
А) алғашқы аймағында
*В) туынды аймағында
С) ең жоғары, үшінші зонасында
D) астыңғы түйіндерінде
E) бағаналы бөлігінде
148. Мидың үшінші блогы адамның белсенді әрекет бағдарламасы түзіп, оны реттеп, бақылап барады, ол мидың қай аймағында?
А) жұлында
В) қарақұста
С) төбеде
D) көру зонасында
*E) маңдайда
149. Ниет тілектердің ұзақ сақталмауы, әрекет бағдарын ұмыту мидың қай аймағыныың зақымдануынан
А) шеке
В) төбе
С) қарақұс
*D) маңдай
E) жұлын
150. Адамның психикалық өмірінің материалдық негізін тануға қажет тетіктер
А) гистологиялық
*В) физиологиялық
С) медициналық
D) механикалық
E) логикалық
151. Психикалық әрекеттер негізінде жатқан мидың күрделі жұмыс фермалары
А) импульстер
*В) рефлекстер
С) анализаторлар
D) рецепторлар
E) эффекторлар
152. Шартсыз рефлекстерді іске асырушы ми бөлігі
А) маңдай
В) көру зонасы
С) ми қабығының жоғарғы зонасы
*D) ми қабығының төменгі жүйкелері
E) шеке жүйкелері
153. Сырттың ауыспалы әсерлеріне икемсіз келетін организмнің тума әрекеттерін басқарушыы
А) шартты рефлекстер
*В) шартсыз рефлекстер
С) үйреншікті рефлекстер
D) импульстер
E) дағдылар
154. Шартты рефлекстер жоғары дамыған жануарлар бас ми қабығында жасалады, осыдан олардың қызметі
А) тума әрекеттерді басқару
*В) органикалық қажеттіліктерді іске асыру
С) инстинктерді орындау
D) тітіркенуді мәнді сигналға айналдыру
E) қозғалысты реттеу
155. Шартты рефлекстердің жасалуынан мида түзілетін физиологиялық процесс
*А) уақытша байланыстар
В) қозу
С) тежелу
D) радиация
E) иррадиация
156. Уақытша байланыстар түзілетін ми бөлігі
А) мишық
*В) үлкен ми сыңарлары
С) арқа ми
D) орта ми
E) ми бағанасы
157. Шартты рефлекстердің жасалу заңдарын ашқан
*А) Павлов
В) Сеченов
С) Рубинштейн
D) Выготский
E) Декарт
158. Қозу бір орнында бекіп қалмай ми қабығының бетіне, жақын жердегі қабық астына түгелдей жайылады. Бұл процесс -
А) тітіркену
В) перцепция
*С) иррадиация
D) тұйықталу
E) апперцепция
159. Доминанта ұғымының мәні:
*А) ең көп қозу орны
В) тежелу аймағы
С) жайылу мекені
D) тұйықтаушы әрекет
E) уақытша байланыстар
160. Көрнекті орыс физиологы А. А. Ухтомский ашқан жаңалық
А) уақытша байланыстар теориясы
*В) доминанта теориясы
С) рефлекстер теоиясы
D) индукция заңы
E) дедукция
161. Организмнің өмір жағдайларына икемдесуін қамтамасыз етуші шартты рефлекстер негізінде ми қабығының қай әрекеті жатыр?
*А) біріктіру
В) жаю
С) талдау
D) салыстыру - талдау
E) талдау - біріктіру
162. Жүйке процестері нақты бір орында басталып, басқа учаскелерге жайылады, бұл құбылыс -
А) қозу
В) тежелу
С) шоғырлану
*D) иррадиация
E) индукция D
163. Жүйке процесіндегі қозу мен тежелу бірін бірі күшейтеді не әлсіретеді, бұл құбылыс -
А) оң индукция
*В) өзара индукция
С) кері индукция
D) иррадиация
E) радиация
164. Кері индукция нәтижесі –
А) қозу
*В) тежелу
С) жайылу
D) таралу
E) сөну
165. Ми қабығындағы күшті қозу пайда етуші процесс:
А) кері индукция
*В) оң индукция
С) өзара индукция
D) иррадиация
E) радиация В
166. «Бас миы қабығының жүйелеу қызметі» дегеніміз тітіркендіргіштерді
*А) бүтін бір топқа біріктіру
В) жеке элементтерге жіктеу
С) өзара салыстыру
D) бірізді реттеу
E) бірін екіншісінен айыру
167. Тітіркендіргіштердің белгілі тобына болған жауаптардың бүтін жүйесі
А) доминанта орталығы
В) иррадиация әрекеті
*С) динамикалық стереотип
D) шартты рефлекс
E) өзара индукция
168. Динамикалық стереотип игеріледі
А) өңдеуге араласады
В) қабылдайды
*С) ұзақ мерзім есте сақтауға жәрдемдеседі
D) мезеттік есте қалдыру құралы
E) реттеп барады
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Өмір, қымбатсың маған!
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
Загрузка...
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 26
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 26
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика