Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қиял

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қиял
555. Адам тәжірибесін түрлендіруші және өзгеріске келтіруші тосын бейнелерге негізделген психологиялық процесс
А) ес
В) елес
С) ой
*D) қиял
E) қабылдау
556. Өнер, мәдениет әлеміндегі шығармашылықтың түпкі негізі
А) түйсік
*В) қабылдау
С) ойлау
D) сөз
E) қиял
557. Әрқандай бейне даңа байланыстар мен қатынастар негізінде жасалған қиял түрінде іске асады - деген ғалым
А) К. Маркс
*В) Рибо
С) К. Ушинский
D) Л. Рубейнштейн
E) Ф. Гойя
558. Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы
А) нақты болмыс
В) өткен тәжірибе
*С) жаңа байланыс
D) тума бағдарлама
E) рухи негізді
559. Алдағы іс - әрекет өнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық процесс
А) түйсік
В) қабылдау
С) зейін
*D) қиял
E) ойлау
560. Қиялдың ойлаудан ерекшелігі
А) жалпылығы
В) жанамалығы
*С) нақты бейнелігі
D) дерексіздігі
E) логикалығы
561. Қиялға тән емес ерекшелік
А) дәлдік
В) нақтылық
С) ұғымдық мазмұн
D) заттық бейне
*E) жалпылық
562. Қиялдың психикалық процесс ретінде қызметі –
А) жанама тану
В) элементтер деңгейінде тану
С) тұтастай нақты бейнеге келтіру
*D) көріп, білмеген құбылыстарды өрнектеу
E) жалпы тану
563. Қиял ғажайып бейнеелр жасауға бейімділіктің түпкілікті негізі -
А) білім
В) ептілік
*С) тәжірибе
D) дағды
E) әдет
564. Қиял туындысы мәндік және мағыналық шарттардан асып кетуін ұсынған ғалым -
А) Гойя
*В) Рубинштейн
С) Рибо
D) Ушинский
E) Гарди
565. Р. С. Рубинштейн нақтылаған шығармашылық қиялдың екінші шарты -
А) кемелденген ақыл нышаны болуы
В) ойдағы байланыстар негізінде жасалуы
С) еңбек процесінің бастауындағы идеал болуы
*D) жаңалықты қайталанбастығы
E) ақылды арқау етуі
566. Ақпараттарды реттеп, оларды сөзбен өрнектеу қызметін атқарушы ми бөлігі
А) маңдай алды
В) қарақұс
*С) сол ми сыңары
D) оң ми сыңары
E) орта ми
567. «Ақылдан ажыралған фантазия құбыжық», пікірінің авторы -
А) Рубинштейн
*В) Гойя
С) Рибо
D) Ушинский
E) Гарди
568. Қиялдың физиологиялық негізі -
А) ескі жүйке байланыстарының қозуы
В) ескі жүйке байланыстарының тежелуі
*С) жүйке байланыстарының жаңа жүйеде бірігуі
D) көшу
E) интерференция
569. Қиялдың денедегі органикалық процестерге қатынасы
А) мүлде қатысы жоқ
*В) тығыз байланысқан
С) екеуі тәуелсіз
D) органикалық процесс үстем
E) білмеймін
570. Мида пайда болған қиял бейнелері перифериялық процестерді
*А) реттейді
В) сақтайды
С) бекітеді
D) нақтылайды
E) жалпылайды
571. Адамда қияли күмәнуден болатын сырқат
А) дидактогендік
*В) ятрогендік
С) аутогендік
D) идеомоторлық
E) шизойдтық
572. Қиялдан болатын дидактогендік аурудың себебі
А) күмән
*В) педагог мәдениетсіздігі
С) жүйке шаршауы
D) жүйке басқарымының жоқтығы
E) жүйкенің тума кемістігі
573. Саналы сендіру арқылы өзін - өзі басқару яғни аутогенді емдеу әдісін ұсынған:
А) Павлов
В) Сеченов
*С) Эмил Куэ
D) Рибо
E) Ф. Гойя
574. Тұрмысқа аспайтын қажетті бейнелер қалыптастырушы қиял түрі
А) ниеттелген
*В) енжар
С) белсенді
D) ниетсіз
E) жасампаз
575. Болары, не болмасы белгісіз армандаудан келіп шығатын қиял түрі -
А) енжар
*В) ниеттелмеген, енжар
С) ниетсіз
D) ниетсіз, енжар
E) белсенді
576. Ниетсіз қиялдың аса жарқын көрінісі
А) иллюзиялық
В) шизойдтық
*С) галлюцинациялық
D) патологиялық
E) армандық
577. Жасампаз қиялдың негізі
*А) алдын ала басшылық
В) экспромт
С) көңіл - күй
D) рух
E) сыртқы ықпал
578. Күшті эмоционалды қиялдың жасампаздық пен шығармашылыққа қатынасы
А) қолдайды
В) қуаттайды
С) өшіреді
*D) кедергі
E) дамытады
579. Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі
А) жасампаз
*В) шығармашыл
С) иллюзия
D) галлюцинация
E) шизойдты
580. Объективті жаңа бейне бұл -
А) жеке бас жаңалығы
*В) дүниеде бұрын соңды болмаған жаңалық
С) қайталанған жаңалық
D) нақты заттық бейне
E) ойға оралған идея
581. Әр жеке тұлға қиялы жасаған тақыыбы бір бейнелер өзара
А) тіпті ұқсамайды
*В) ұқсау ықтималдығы кем
С) айнымайды
D) ұқсамайды
E) қайталайды
582. Әбден дерексізденген қиялдың ғылыми терминдік атамасы
А) нақты
В) нақтылау
С) жалқы
D) жалпы
*E) абстрактты
583. «Адай» күйі, сарқырама сарынын т. б. жеткізетін қиял қызметі
А) көз елестер
*В) есіту елестері
С) дене сезімдері
D) дәм сезімдері
E) қозғалыс елестері
584. Әзірге қол жетпес, бірақ өмірлік мүлде қанағаттандыруға қажет әрекетке байлансты қиял түрі
*А) арман
В) ниет
С) мақсат
D) пайым
E) болжам
585. Ниетке жету әрекетінен ажыралмаған мақсаты анық мазмұны мен әдістері түсінімді қиял түрі -
А) болымсыз арман
*В) болымды арман
С) күмән арман
D) фантастикалық арман
E) галлюцинация
586. Арман -
А) шектеулі
В) мезеттік
*С) өмірлік
D) абстракты
E) нақты
587. Іс - әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиял маңыздылығы
А) жоқтан барды шығару
В) барды қайталау
*С) дүниені өзгертіп жаңалау
D) жалқылау
E) жалпылау
588. «Ойлап табушы бұл бұрыннанбелгілі жабдықтардан жаңа құрылым түзуші адам» деген ғалым
А) Л. Рубиншттейн
*В) А. Эйнштейн
С) И. Павлов
D) Архимед
E) Пифагор
589. Шығармашылық еңбектің біртұтас теориясын нақтылап, оның 5 деңгейін айырған ғалым
А) Г. Уоллес
В) Л. Рубиншттейн
*С) Г. Альтшулер
D) И. Павлов
E) Ушинский
590. Г. Альтшулер анықтағандай қиял процесінің қай деңгейінде объект күрделі өзгеріске түседі
А) бірінші
В) бесінші
С) төртінші
D) екінші
*E) үшінші
591. Қиял процесінде жаңа елестердің пайда болу негізі
А) салыстыру
В) талдау
С) салыстыру - талдау
*D) талдау - біріктіру
E) біріктіру
592. Шығармашылық қиял әдісі агглютинация дегеніміз –
А) жеке элементтердің бір бейнеде бөлініп тұруы
*В) қосылуы
С) қосарлануы
D) бірін бірі жоюы
E) қайталауы
593. Трамвай, троллейбус қиял идеяларының жасалу тәсілі
*А) агглютинация
В) акцентуация
С) біріктіру
D) схематизация
E) галлюцинация
594. Акценттеу дегеніміз -
А) қиял элементтерінің бір бейнеде қосылуы
*В) элементтің қалыптан тыс кейіпке енуі
С) елестердің бірігуі
D) ұқсас талаптарының алға тартылуы
E) елес бұзылулары
595. Қиял елестеріндегі айырмашылықтар көмескіленіп, ұқсас белгілері біріктіріле образ жасау әдісі
А) акценттеу
В) біріктіру
*С) схематизация
D) иллюзия
E) аглютинация
596. Адамның қиял жарқындығы мен қуатын белгілейтін қаситеті
*А) көңіл - күй
В) ауқымдылығы
С) еркіндігі
D) арманшылдығы
E) шабыты
597. А. Бөкеев, Ж. Аймауытов шығармашылығы әлемдік болмысты суретеуде қандай қиял ерекшелігімен еленеді
А) сезімталдығы
*В) аумақтылығы
С) еркінділігі
D) арманшылдығы
E) тұрақтылығы
598. Ой түйіні кем, мақсатсыз қиял
А) еркінділік
В) аумақты
*С) арманшылдық
D) фантазия
E) шабыт
599. Шығармашылдықтың ең жоғары деңгейі
А) ептілік
*В) шабыт
С) дағды
D) дарын
E) талант
600. «Шабыт маңдай тер мәуесі»атты ойдың авторы
А) А. Жұбанов
В) Қастеев
*С) Репин
D) Сәтбаев
E) М. Әуезов
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Өмір, қымбатсың маған!
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 64
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 64
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика