Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Ерік

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Ерік
655. Адамның мақсатқа орай кедергілері жеңумен өз қылық әрекеттерін қолдап, реттей білу қасиеті:
А) мінез
В) темперамент
*С) ерік
D) сезім
E) қабілет
656. Адамдардың теңдей білім мен білікке ие бола тұрып, міндеттерінің әртүрлі қарқынмен орындауы байланысты -
А) сезімге
В) ойлауға
С) мінезге
*D) ерікке
E) ептілікке
657. Адамның өз әрекет – қылығын шапшаң не сылбыр салу қасиетінің негізі
*А) жүйке жүйесінің динамикасы
В) мінез бітістері
С) темперамент
D) қабілеттері
E) білім деңгейі
658. Еріктік, ырықты әрекет түрі
А) жөтелу
В) түшкіру
С) таңдану
*D) жаттау
E) ашуға берілу
659. Сырттағы шуға мойын бұруға себеп
А) ерік әрекетіне
*В) импульске
С) еріктік ықпалға
D) саналы мақсатқа
E) көзделген ниетке
660. Адамның өз борышын орындауы тәуелді
А) сезімге
В) танымға
*С) ерікке
D) мінез
E) қабілетке
661. Ерік қылықтың басты көрсеткіші
*А) саналы әрекет
В) табиғи құмарлық
С) сезімдік қызығу
D) ізгі мақсат
E) жоғарғы таным
662. Көрмеге дайындалған оқушы әрекеті
А) ырықсыз
В) ерікке қатысы жоқ
*С) ерікке байланысты
D) импульстік
E) өздігінен болатын
663. Иттен қорқа қашқан бала әшейінде қолында келмес әрекеттерді жасайды, мұның негізі -
А) саналы басқарым
В) ырықты сезім
С) ерік
*D) санадан тыс импульстер
E) жоспарлы әрекет
664. Қандай мақсат жолында қиыншылықтарды жеңу үшін ерік қоса білу тәуелді
*А) терең түсінісмге
В) қалауға
С) ниетке
D) қажетсінуіне
E) сезімге
665. Адамның қандай да кедергілерден қаймықпай ерік күшін жұмсауы неге байланысты
А) табиғи болмысына
В) дене қуатына
*С) мақсат маңыздылығына
D) сырт ықпалдарға
E) рухани күшке
666. Ерік ұғымының тарихи сипатқа ие екендігі дәлелдеген ғалым -
*А) Тульчинский
В) Аристотель
С) Чхарташвили
D) Ясперс
E) Сартр
667. Адамның қылық әрекеттері еріктен емес, табиғат пен өмірдің ақыл бастауларынан және логика қағидаларынан деп түсіндірген ғалым -
А) Тульчинский
*В) Аристотель
С) Ясперс
D) Сартр
E) Платон
668. Адам ылғи бастама күйінде танылып, ерікке тіпті де қатысы жоқ сыртқы әсерлерді жинацтын «ұя» ретінде танылған дәуір
А) ежелгі дүние
В) 17 ғасыр
*С) орта ғасыр
D) қазіргі кезең
E) құлдық дәуір
669. Ерік дербес жасайтын нақты қайырымды не жауыз құбыжық күштеріне енген құбылыс деп түсіндірілуші ортағасырлық үрдіс атамасы
А) экзистенциализм
В) прагматизм
С) неотомизм
*D) экзорис
E) метафизика
670. Ерік табиғатын экзорис үрдісімен түсіндірудің себебі
А) адам күшті
В) адам деррбес
С) адам белсенді
*D) адам биліксіз
E) адам даналық ұясы
671. Ерік түсінігінің жеке адам проблемасымен бірге аренасына келіп, зерттеуге алынған заман:
А) грек - рим заманы
В) отағасырлық ғылыми тоқырау заманы
*С) қайта тіктелу дәуірі
D) 18 ғасыр
E) өткен ғасыр 20 жылдары
672. Ерікті тәуелсіз тысқы әлеуметтік әсерлерге қатысы жоқ құбылыс деп таныған философиялық – психологиялық бағыт:
*А) экзистенциализм
В) прагматизм
С) материализм
D) позитивизм
E) неотомизм
673. Нағыз адамгершілік реттестірілмеген, өздігінен орындайтын «әлеуметтенуге» қарсылықтан пайда боатын әрекет нәтижесі деп түсіндірген ғалым -
А) Аристотель
В) Платон
*С) Сартр
D) Гербарт
E) Коменский
674. «Еркіндік инстинкті теориясының» авторы -
А) Тульчинский
*В) Павлов
С) Сеченов
D) Фрейд
E) Фромм
675. Ерік жеке адамның психологиялық болмысының барша деңгейлерінде көрінетінін дәлелдеген ғалым -
А) Павлов
В) Сеченов
*С) Тульчинский
D) Фрейд
E) Фромм
676. Фрейд және Фроммның психоаналитикалық зерттеулерінің нәтижесінде ғылымға енген түсінік
А) ерік – жалған
В) ерік – дербес
С) ерік - тылсым
*D) ерік - дам мәні, ерекше қуат
E) ерік - тыс рух күші
677. Ерік санадан тыс, ақылдан алшақ жыныстық құмарлықтың психосексуалд энергиясы деп түсіндіруші психологиялық бағыт
А) неотомизм
В) экзистенциализм
*С) фрейдизм
D) позитивизм
E) бихивиоризм
678. Ерік негізі жөніндегі Лоренц идеясы -
А) мәдени қылық пен ойлаудан
В) адам жыртқыштығынан
*С) әлеуметтік билікке талпынудан
D) өз мүмкіндіктерін іске асыруға ұмтылудан
E) тіршілік сақтау ниетінен
679. Ерік бұл әкімшілік пен әлеуметтік билікке талпыныс деп түсіндірген ғалым
А) Лоренц
В) Юнг
*С) Адлер
D) Хорни
E) Фромм
680. Қазіргі заман ғылымы дәлелдеген ерік әрекеттерінің басты себебі -
А) сыртқы мәжбүрлік
*В) белсенді қарым-қатынас
С) тума қасиет
D) тылсым күш
E) рухтық бастама
681. Ерік бостандығы дегеніміз -
А) Мичурин жолын қолдау
В) Лысенко жетегіне еру
*С) объектив заңдылыққа сай қызмет
D) әкімшілік
E) либералдық
682. Ырықты әрекеттерге яғни ерікпен егіз болатын жүйке құрылымы
А) мишық
В) сопақша ми
С) жұлын
*D) пирамида жасушалары
E) ми қабығы
683. Еріктік әрекеттердің бірізділігімен байыптылығын қамтамасыз етуші жүйке құрылымы
А) желке бөлігі
*В) алдыңғы орталық жүйе
С) шеке бөлігі
D) төбе
E) қарақұс
684. Ерік әрекетінің бағыты мен қуатын қолдаушы жүйке құрылымы:
*А) маңдай бөлік
В) шеке бөлігі
С) желке бөлігі
D) арқа ми
E) бағаналы бөлік
685. Мидың маңдай бөлігі зақымдануынан болатын ерік сырқаты:
А) абулия
*В) аппракция
С) фрустрация
D) иллюзия
E) галлюцинация
686. Ми сырқатынан болатын абулия құбылысының мәні
*А) зақымды еріксіздік
В) жоспарға икемсіздік
С) алдану
D) танымнан қалу
E) қатерлі қиял
687. Ерік әрекеттерін орындауда адамның саналы әрекеттерін зерттеуші жүйке құрылымы:
А) бірінші сигналдық
*В) екінші сигналдық
С) бірінші, екінші сигналдық
D) жұлын
E) сопақша ми
688. Ерік реттестірудің негізгі тәуелді
А) тежелуге
*В) қозу ошағына
С) радиацияға
D) ирадиацияға
E) сөнуге
689. Жүйкелік қозу үшін қажет қуатты ұдайы қамтамасыз етуші жүйке құрылымы
А) арқа ми
В) сезімдік қабық
*С) ретикулярлы фомация
D) таламус
E) мишық
690. Еріктік әрекет желісінің бастапқы басқышының негізгі міндеті
А) талдау
В) орындау
С) талқылау
D) шешім қабылдау
*E) мақсат белгілеу
691. Қажеттік толығымен түсініксіз жағдайда адамды іске итермелеуші ықпал мәні
А) ұмтылыс
В) ниет
С) мақсат
*D) құмарлық
E) қызығу
692. Ерік қолдану желісінде әрекетке келтіруші себепті түсіну кезеңі
А) ниет
В) тілеу
*С) ұмтылыс
D) шешім
E) орындау
693. Басталмаған әртүрлі әрекеттердің арасынан қажеттісін таңдау кезеңінде болатын ерік құбылысы
А) мақсат белгілеу
В) ниет бағыштау
*С) сеп түрткілер күресі
D) шешімге келу
E) нәтиже талдау
694. Адам санасын болашақ мақсатқа ойыстырып, оның орындалу жолдарын ақылға сай нақтылаушы ерік формасы
А) ниет
*В) тілек
С) ұмтылыс
D) қызығу
E) құмарлық
695. Бір сеп түрткіні қалаумен нақты мақсатқа жүгіну кезеңі
А) қызығу
В) ұмтылыс
*С) шешім
D) ниет
E) тілек
696. Шешім қабылдаумен адамда пайда болатын еріктік әрекетін ерекше сипаты -
А) дербестік
В) белсенділік
С) табандылық
*D) жауапкершілік
E) борыш
697. «Көз қорқақ қол батыр» мәтелінің мәні
А) саналы шешім
В) таңдау дағдарысы
С) ықпал күштердің жоқтығы
D) толғаныс байыбы
*E) бұрын еленбеген сеп түрткіге қуат беру
698. Еріктік әрекеттің мәнділігі -
А) мақсат нақтылаудан
В) шешімге келуден
С) орындауға кірісуден
*D) нәтижеге келуден
E) жоспар түзуден
699. Ерік күшіне ие адам көрсеткіші
А) мақсат белгілеу
В) жоспар түзу
*С) іс нәтижесі
D) орындау жолы
E) іске ұмтылыс
700. Шешімнің орындалуы ұзақ мерзімге кейін қалдыруымен байланысты ерік түрі
*А) ниет
В) тілеу
С) қызығу
D) ұмтылыс
E) мақсат
701. Ниет қоюмен байланысты мақсат жолындағы әрекет сатысы
А) шешім қабылдау
В) орындау
*С) жоспарлау
D) нәтиже талдау
E) мотив таңдау
702. Мақсат белгілеу мен іс нәтижесіне дейінгі процестің барша бөліктеріне ықпал жасаушы адамдық қасиет
А) сезім нәзіктігі
В) ой ұшқырлығы
С) бақылағыштық
*D) ерік күші
E) жоғары дарын
703. Ерік күшінің негізі –
А) бұлшық етте қуаты
*В) жан толғанысы
С) қоршаған орта
D) жоғары рух
E) астар сана
704. Жапон самурайы шахид жариялаған мұсылманның ерік күшінің қарқындылығына дем беруші фактор
А) мораль тұрақтылығы
*В) жеке адам көзқарасы
С) қоғамдық мәнді мақсаттар
D) іс - әрекет көрсетпе талаптар
E) өзіндік басқарым
705. Түсінуден, көптеген басқа сеп түрткілерді баса отырып, қажетті қоғамдық ұмтылысқа бет бұрудың алғашқы шарты
А) жауапкершілік
В) дербестік
*С) борыш
D) міндет
E) қалау
706. Адамның өз болмысын билеп, сезімдері мен құмарлықтарына тоқтам беу қасиеті
А) мінез
В) қабілет
С) сезім
D) ой
*E) ерік
707. Көзделген мақсат нәтижесінен соң келетін еріктік әрекет кезеңі:
А) жоспарлау
В) мақсат қою
*С) бағалау
D) бақылау
E) шешім қабылдау
708. Дара тұлға әрекет қылығының шын өлшем бағасы
*А) ұжымдық баға
В) жеке бас бағасы
С) ресми баға
D) әкімшілік баға
E) нарықтық баға
709. Мүдделі мақсат мәні
А) ниеттелген әрекет
В) тілектегі әрекет
*С) нақты іс - әрекет нәтижесі
D) жоспарланған әрекет
E) жалпы көзделген нәтиже
710. Өмірлік принциптер мен мұраттарды көздеген мүдделі мақсат түрі
А) тактикалық
В) оперативтік
*С) стратегиялық
D) қиялдық
E) иллюзиялық
711. Мол да жарқын идеяларға, байыпты жоспар мен ұшқыр қиялға негізделген ерік сапасы
*А) ынталылық
В) дербестік
С) табандылық
D) енжарлық
E) ұстамдылық
712. Ерік сапасы ретінде дербестік мәні
А) қалыптасқан іс - әрекет тәсілін өзгертуге ұмтылыс
*В) өз сенім нанымдарына ие болу
С) басқалар көзқарасын түгелдей жоққа шығару
D) көңіл - күйге тоқтам бере алу
E) толғаныстардың бәрін ысырып, жедел шешім қабылдау
713. Басқаның ой пікірін, көзқарасын түгелдей жоққа шығарудан болатын ерік сапасы
А) ынталылық
В) дербестік
*С) позитивизм
D) ұстамдылық
E) батылдық
714. Ерік сапасы, батылдық мәні
*А) жылдам, берік шешім қабылдау әрі оны іске асыра білу
В) қорқыныштың бәрін басып, адамды тәуекелге келтіру
С) барша күш қуатты көзделген мақсатқа тез шоғырландыра алу
D) орындалатын іске қарап, оған қажетті белсенділікті барластыра алу
E) жад әрекеттерін бірден төмендетпей қиыншылықтарға төзе білу
715. Адамның өз барша күшін көздеген мақсатқа тез шоғырландыра алуда көрінетін ерік сапасы
А) ұстамдылық
В) батылдық
С) ержүректік
*D) шалттық
E) табандылық
716. Ерік сапасы батылдыққа тікелей қарс ұнамсыз сапаларға қарсы ерік қасиеті
А) енжарлық
В) қорқақтық
*С) көзсіздік
D) шыдамсыздық
E) ұстамсыздық
717. Сәтсіздікке мүдіру күмәнға берілу сияқты ұнамсыз сапаларға қарсы ерік қасиеті
А) ұстамдылық
В) батылдық
С) ержүректік
D) шалттық
*E) табандылық
718. Шалт әрекеттің қарқынды болу кезеңі
А) әрекет аяғында
*В) әрекет бастауында
С) әрекеттің барша желісінде
D) әрекет ортасында
E) барлығында
719. Іс - әрекет деңгейін бірдей қарқындыққа ұстай үшін шалттыққа қоса қажет ерік сапасы
А) батылдық
В) ержүректік
*С) табандылық
D) дербестік
E) ұстамдылық
720. Өжеттілікке тікелей қарсы ұнамды ерік сапасы
*А) табандылық
В) батылдық
С) шалттық
D) ержүректік
E) ұстамдылық
721. Қабылданған шешімнің тиімді нәтижелі орындалуы үшін ең қажет адам қасиеті
А) сырт талаптарға жүгіну
В) ресми көрсетпелерден шықпау
С) шаблондарға еліктей білу
*D) өзіндік бақылау мен өзіндік бағалау
E) тәуекелшілдік
722. Субъекттің өз іс - әрекетерінің салдарын қоғамдық тарихи талаптар тұрғысынан сараптай білу қасиеті
А) белсенділік
В) табандылық
*С) жауапкершілік
D) батылдық
E) ержүректік
723. Іс нәтижесі сәтсіз келсе жауапкершілікке байланысты өресі мен төмен адамның психикалық әрекеті
А) өзін кінәлау
*В) басқаны айыптау
С) талдауға салу
D) себептерін іздеу
E) айыбын мойындау
724. Психологияға баұылау локусы ұғымын ендірген ғалым:
А) Фромм
В) Фрейд
*С) Роттер
D) Павлов
E) Галль
725. Өз қылықтары мен істерінің себебін сырттан іздеушілерді аңдататын психологиялық термин
А) интерналды
В) интегралды
С) дифференционалды
*D) экстерналды
E) экстраполярлы
726. Экстерналды адамдарға тән психикалық қасиет
А) сенімді
В) тұрақты
*С) шамданғыш
D) жауапкерлі
E) мейірлі С
727. Өзіне сенімі мол, табанды, қайырлы, жауапкершілігі мол адамды танытатын психологиялық термин:
А) интегралды
*В) интерналды
С) экстерналды
D) экстраполярлы
E) дифференционалды
728. Іске деген құлық, ниет, оны орындауға талпыныс болмаудан туындайтын ұнамсыз қасиет А) өжеттік
В) қиқарлық
*С) еріншектік
D) енжарлқ
E) селқостық
729. Балалық шақта өрбитін ерік қасиеттерін қалыптастырушы негізгі әлеуметтік фактор
А) мектеп
*В) отбасы
С) қоршаған орта
D) қоғамдық мекемелер
E) нәсілдік
730. Бала әрекеттерінің бастау негізі
А) саналылық
В) ақыл талдауы
*С) еліктеу
D) дағдылану
E) әдеттену
731. Әр баланы өз қылығын басқалардың талғамына көндіріп, икемділікке баулушы әлеуметтік бірлік
А) отбасы
В) кездейсоқ ықпал
С) тәрбиеші
*D) балалар ұжымы
E) жеке басы
732. Бала еркінің саналы көзі
А) еліктеу
*В) еңбек
С) ойын
D) дағдылану
E) әдеттену
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Өмір, қымбатсың маған!
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 60
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 60
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика