Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет
898. Әрқандай іс – әрекетті орындауына қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз жеке адам сапасы
А) мінез
В) сезім
*С) қабілет
D) темперамент
E) ой
899. Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі
А) көру
В) есту
С) тік жүру
D) сөйлеу
*E) ән салу
900. Кейбір адамдардың арнайы оқып үйренбей - ақ күрделі қызметтерді атқара алуының негізі
А) ойлаудан
В) қиялдан
С) мінезден
*D) қабілеттен
E) сөйлеуден
901. Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор
А) зейін
В) ойлау
*С) іс - әрекет
D) мінез
E) темперамент
902. Іс - әрекеттің нәтижесі, орындалу деңгейі мен тәсілдері тәуелді
А) сезімге
В) түйсікке
С) қабылдауға
*D) қабілетке
E) қиялдауға
903. «Қабілет бір адамды екіншісінен ажырататын дара психологиялық ерекшелік» деп топшылаған психолог - ғалым
*А) Теплов
В) Павлов
С) Сеченов
D) Рубинштейн
E) Лурия
904. Адам қабілетінің негізі
А) тума беріледі
В) гендік бағдарлама
С) жоғары рухтан
*D) қызметке орай қалыптасушы бастама
E) нәсілден
905. «Қалыпты адам өзінің дене және ақыл қабілеттерінің 10 пайызын ғана пайдаланады» деп топшылаған психолог - ғалым
А) Фрейд
В) Торндайк
*С) Коупленд
D) Вундт
E) Келлер
906. Мүмкін болар қабілеттің өрістеуі не сөнуіне себепші фактор
*А) әлеуметтік жағдайлар
В) жеке бас ниеті
С) тәрбие
D) оқу
E) басқа адамдар ықпалы
907. Қабілеттердің биологиялық негізді екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама
А) Аристотель
*В) Платон
С) Демокрит
D) Гиппократ
E) Солон
908. Адамның қабілет ерекшелігін оның бас сүйегінің сыртқы формасымен байланыстыра зерттейтін психологиялық бағыт
А) гистология
*В) френология
С) хиромантия
D) графология
E) бихевиоризм
909. Қабілеттерге байланысты мидың мекендік қызметі жөнінде ғылыми жорамал ұсынған ғалым
А) Фрич
В) Гитциг
*С) Галль
D) Котс
E) Дарвин
910. Әйгілі тұлғалар өмірнамаларын талдай отырып, қабілеттің тұқым қуалаушлыққа байланысты екенін тұжырымдаған ғалым
*А) Гальтон
В) Галль
С) Фрич
D) Гитциг
E) Дарвин
911. Гельвецкий ұсынған дарындылық негізі
А) нәсілдік
В) қоршаған орта
С) жоғары рух
*D) әлеуметтік тәрбие
E) гендік бағдарлама
912. Қабілет ең алдымен балалық шақтан қалыптасатын ақылдық сана әрекеттерімен байланысты екенін дәлелдеуге тырысқан ғалым
А) Леонтьев
В) Овчинников
С) Гиппенрейтер
*D) Ушби
E) Гельвецкий
913. Қабілеттер дамуының анатомиялық физиологиялық нәсілдік белгісі
А) ептілік
*В) нышан
С) дағды
D) талант
E) дарын
904. Ақыл ес қабілеттері негізінде жатқан ми қызметімен байланысты Павлов ашқан құбылыс
А) стереотип
*В) генотип
С) ассоциация
D) уақытша байланыстар
E) доминанта
905. Бірінші не екінші сигнал жүйелерінің әрекетке қатысуына байланысты қабілеттердің үш типін ажыратқан ғалым
*А) Павлов
В) Сеченов
С) Рубинштейн
D) Леонтьев
E) Лернер
906. Көбіне екінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі
А) аралас
В) көркемөнерлік
С) кинестетикалық
*D) ақыл саналық
E) оперативтік
907. аралас қабілеттер орнығуының физиологиялық негізі
А) бірінші сигналдық жүйе
В) екінші сигналдық
*С) екі жүйеде бірдей
D) рецепторлар
E) анализаторлар
908. Көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі
А) кинестетикалық
В) аралас
*С) көркемөнерлік
D) ақыл саналық
E) интеллектік
909. Талдау мен элементтерге ажырата тануға шебер қабілет иелері
А) суреткерлер
*В) ойшылдар
С) қалыпты адам
D) күйшілер
E) ақындар
910. Адамның тума нышандық белгілеріне негізделген қабілеттер
*А) көркемөнерлік
В) ғалымдық
С) спорттық
D) техникалық
E) қарапайым қызметтік
911. Нышандардың қабілетте деңгейіне көтерілуіне себепші фактор
А) нәсілдік
В) генотип
*С) әлеуметтік процесс
D) жоғары рух
E) жеке адам ықпал
912. Жеке адамның дара таңдамалылық қасиетіне негіз болар психологиялық құбылыс
А) талант
В) дағды
*С) нышан
D) дарын
E) әрекет
913. Адамдар қабілетіндегі айырмашылықтардың көріну кезеңі
А) іс - әрекетті жоспарлауда
В) орындауда
*С) нәтижеде
D) ниеттеуде
E) талдауда
914. Адамның объектті жан - жақты танып білуге ұмтылуынан туындайтын қасиет
А) бейімділік
*В) қызығушылық
С) дербестік
D) белсенділік
E) табандылық
915. адамның нақты іс - әрекетті орындауға талпыну қасиеті
*А) бейімділік
В) қызығушылық
С) дербестік
D) табандылық
E) икемділік
916. білім, ептілік дағдыла білігін жеңіл әрі нәтижелі игеруді қамтамасыз етуші жалпы қабілет ерекшелігі
А) шеберлік
*В) дарындылық
С) талант
D) данышпандық
E) шабыт
917. Дарынды адамға жат қасиет
А) зейінділік
В) жинақылық
*С) енжарлық
D) тұрақтылық
E) қызметке дайын болу
918. Дарындылықтың өзіндік ерекшелігі, ең алдымен, байланысты
А) білімге
В) дағдыға
С) ептілікке
*D) қызығушылыққа
E) көзқарасқа
919. Нақты іс - әрекет аймағында өте жоғары деңгейге қабілет
А) дарындылық
*В) шеберлік
С) талант
D) шабыт
E) нышан
920. Шеберліктің бастау көзі
А) дағды
В) нышан
*С) психологиялық дайындық
D) әлеуметтік процестер
E) ептілік
921. Шеберлік бастамасындағы баланың алғашқы әрекеті
А) білім топтау
В) дағды қалыптастыру
С) ептілікке бейімделу
*D) қарапайым еліктеу
E) тәжірибе жинақтау
922. Адам қабілетінің ерекше даралық сипатын көрсететін психологиялық құбылыс
А) шабыт
*В) талант
С) дарын
D) шеберлік
E) әрекетшеңдік
923. Талантты адам қызметіне жат қасиет
А) жаңашылдық
*В) еліктеушілік
С) қайталанбастық
D) дербестік
E) белсенділік
924. Таланттың оянуы тәуелді
А) нышанға
В) нәсілдікке
С) жоғары жүйкеге
*D) қоғамдық болмысқа
E) биологиялық болмысқа
925. Дәуір қажеттігі мен әлеумет алдына тұрған міндеттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелік
*А) дарын
В) талант
С) данышпандық
D) шабыт
E) нышан
926. Мемлекеттегі ғылыми техникалық прогреске орай өрбитін таланттар тобы
*А) инженер конструкторлар
В) әнші - күйші, әдебиешілер
С) қолбасшылар
D) көріпкел құмалақшылар
E) емші тәуіптер
927. Данышпандық мәні
А) жалпы қабілет
В) нақты қабілет
С) қабілет даралығы
*D) ең жоғары шығармашылық
E) іс - әрекеттегі ептілік
928. Шығармашылық іс - әрекеттің аса табысты болуына себепші рухани күш қуат көрінісі
А) дағды
В) талант
С) дарын
*D) шабыт
E) нышан
929. шабыт бұл
А) психологиялық процесс
*В) психологиялық кейіп
С) психологиялық қасиет
D) психологиялық әрекет
E) психологиялық сапа
930. Адамның шабыттану мүмкіндігінің іске асуы мен ең алдымен тәуелді
А) ұшқыр қиялға
В) терең ойға
*С) қажырлы еңбекке
D) жоғары сезімге
E) қалыпты дағдыға
931. Адамды жаңа идеяларға жетектеп оларды іске асыруға ынталандыратын психологиялық кейіп
А) талант
В) нышан
С) дарын
*D) шабыт
E) данышпандық
932. «шабыт еріншектерден қашатын, шақырғандарға баратын қонақ» афоризмнің авторы
А) Абай
В) Шәкәрім
С) Тургенев
D) Бах
*E) Чайковский
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Ана әлемді тербейді
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Аяулы ана - асылым!
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 99
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 99
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика