Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Педагогикадан тест жинағы

27 желтоқсан 2011, Сейсенбі
Категориясы: Ұстаздарға
2. Педагогика ғылымының зерттеу пәні:
A) Жеке тұлғаның даму процесі.
B) Білім беру жүйесі.
C) Оқушылар ұжымын қалыптастыруға бағытталған педагог іс-әрекеті.
D) Педагог тұлғасы.
E) Педагогикалық процесс.

3. Педагогика ғылымының негізгі категориялары:
А) Педагог, тәрбиеленуші, мектеп.
В) Тәрбие, оқыту, білім беру, педагогикалық процесс.
С) Дамыту, қалыптастыру.
D) Оқыту процесі, тәрбиелеу процесі.
E) Оқу, сабақ беру.

4. Педагогика ғылымының функциялары:
A) Ғылыми-теориялық, технологиялық.
B) Оқыту, тәрбиелеу заңдылықтарын ашу.
C) Зерттеу нәтижелерін практикаға енгізу.
D) Педагогикалық озық тәжірибені қорыту, игеру және тарату.
E) Оқыту, тәрбиелеу принциптерін құру.

5. Адамзат дәуірінің әр даму кезеңдеріндегі тәрбие және білім беру теориясы мен практикасын зерттейтін педагогика ғылымымының саласы:
A) Салыстырмалы педагогика.
B) Әлеуметтік педагогика.
C) Педагогика тарихы.
D) Коррекциялық педагогика.
E) Жалпы педагогика.

6. Жалпы педагогика бөлімдері:
А) Педагогикалық психология, таным теориясы.
В) Жалпы негіздері, тәрбие теориясы, дидактика, мектептану.
С) Әлеуметтік педагогика, педагогика тарихы, әскери педагогика.
D) Мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, үлкендер педагогикасы.
E) Логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика.
7. Психикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы:
A) Валеология.
B) Салыстырмалы педагогика.
C) Олигофренопедагогика.
D) Әлеуметтік педагогика.
E) Этнопедагогика.

8. Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:
A) Салыстырмалы педагогика.
B) Этнопедагогика.
C) Педагогика тарихы.
D) Логопедия.
E) Мектеп педагогикасы.

9. Педагогика ғылымының пайда болу себебі:
A) Ғылыми-техникалық прогресс.
B) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі.
C) Тәрбие маңызының артуы.
D) Тәрбие мақсатының өзгеруі.
E) Адам тәжірибесінің молаюы.

10. Ғылым ретінде педагогиканың негізін қалаған:
A) Сократ.
B) А.С.Макаренко.
C) Ж.Ж.Руссо.
D) Я.А.Коменский.
E) Д.Локк.

11. Тұлға дамуы – бұл:
A) Адамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгерістері.
B) Адам организміндегі сандық өзгерістер.
C) Білімдер, іскерліктер және творчестволық іс-әрекеттер әдістерін игеру.
D) Тәрбие ықпалымен жеке адамның әлеуметтік қасиеттерге ие болуы.
E) Ескінің жоғалуы, жаңаның пайда болуы.

12. Оқушы қабілеттерін дамыту:
A) Табиғи нышандардан тәуелді.
B) Игерген білімдер, іскерліктер көлемінен тәуелді.
C) Оқыған кітаптар санынан тәуелді.
D) Құрдастарымен, үлкендермен қарым-қатынасқа түсуінен тәуелді.
E) Оқу-тәрбие процесін мақсатты ұйымдастырудан және іске асырудан тәуелді.

13. Тұлға дамуында қоршаған ортаны шешуші фактор деп қарастыратындар:
A) Бихевиористер.
B) Прагматиктер.
C) Әлеуметтік бағыт өкідері.
D) Биологиялық бағыт өкідері.
E) Экзистенциалистер.

14. Тұлға – бұл:
A) Жеке адам.
B) Саналы және ойлай білетін адам.
C) Бір адамды екінші адамнан айыратын ерекшелік.
D) Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы.
E) Тірі организмің дамуының ең жоғары деңгейі.

15. Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:
A) Қабілеттер дамуының негізі – нышандар.
B) Әлеуметтік тәжірибе.
C) Адамгершілік қасиеттер.
D) Арнайы қабілеттер.
E) Іскерліктер, дағдыллар.

16. Тұлға дамуының негізгі факторлары:
A) Ойын, оқу, еңбек.
B) Тәрбие, қоршаған орта, тұқымқуалаушылық, іс-әрекет.
C) Отбасы, мектеп, әлеуметтік орта.
D) Білім, іскерлік, дағды.
E) Ата-ана, достары.

17. Өмір сүру және іс-әрекет барысында тұлғаның биологиялық және рухани өсуі:
A) Тәрбие.
B) Қалыптасу.
C) Даму.
D) Білім беру.
E) Оқыту.

18. Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:
A) Тұқымқуалаушылық.
B) Географиялық орта.
C) Отбасы.
D) Тәрбие.
E) Мектептегі орта.

19. Тұлға қалыптасуына ең аз әсер етеді:
A) Әлеуметтік орта.
B) Географиялық орта.
C) Тәрбие.
D) Тұқымқуалаушылық.
E) Тұлға іс-әрекеті.

20. Жасөспірімнің дене, ішінара психикалық жедел дамуы:
A) Әлеуметтену.
B) Акселерация.
C) Индивидуализация.
D) Өзін-өзі тәрбиелеу.
E) Даралану .

21. Бала организмінің күрт өсуі және дамуы, жыныстық жетілуі қандай кезеңде жүреді:
A) Сәбилік.
B) Жеткіншек.
C) Мектеп жасына дейінгі.
D) Мектеп жасынан кейінгі.
E) Бастауыш сынып жасында.

22. Педагогика методологиясы:
A) Педагогикалық теорияның құрылымы және негіздері, ғылыми-танымдық іс-әрекеттерді құрудың принциптері, формалары және әдістері туралы оқу.
B) Зерттеу міндеттерін шешу жолдарын көрсетеді.
C) Зерттеушінің зерттелетін құбылысқа деген көзқарасы.
D) Зерттерлетін педагогикалық құбылыстың объективті қасиеттерін көрсететін заңдылықтар.
E) Іс-әрекеттке қойылатын талап, негізгі ереже.

23. Зерттелетін объект туралы нақты деректер алу үшін қолданылатын педагогикалық құбылыстарды мақсатты түрде қабылдау:
A) Сауал-сұрақ әдісі.
B) Эксперимент.
C) Әңгімелесу әдісі.
D) Интервью алу.
E) Бақылау әдісі.

24. Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісі ретіндегі бақылау:
A) Жақсы жұмыс істегендерді мадақтау мақсатымен сенбілік кезінде сынып оқушыларын бақылау.
B) Бақылау жұмысын орындау барысында мұғалімнің оқушылар тәртібін бақылауы.
C) Алдын-ала анықталған мақсатпен белгілі бір схема бойынша оқушылардың іс-әрекетін бақылау, деректерді тіркеу және өңдеу.
D) Оқушылар мен педагогтің тәжірибе алаңында өсімдіктің өсуін бақылаулары.
E) Тәжірибе жасау.

25. Басқа жағдайда жүретін тәжірибемен немесе бақылаушы объектімен салыстырылатын,
педагогикалық процесті өңдеп, ғылыми қойылған тәжірибе:
A) Бақылау.
B) Эксперимент.
C) Тәжірибені зерттеу.
D) Педагогикалық процесс.
E) Экспертиза.


Педагогика
2-вариант

1. Педагогикадағы табиғи эксперимент:
A) Оқу-тәрбие процесін бұзбай зерттеу гипотезасын тексеру.
B) Зерттеу гипотезасын арнайы лабораториялық жағдайда тексеру.
C) Гипотезасы жалпы тексеру.
D) Педагогикалық процестің жүру жағдайына өзгеріс енгізу арқылы зерттеу гипотезасын тексеру.
E) Қалыптасқан педагогикалық процесті тексеру.

2. Педагогикалық процестегі қалыптасқан жағдайды анықтайтын эксперимент түрі:
A) Табиғи эксперимент.
B) Қалыптастыру эксперименті.
C) Констатациялық эксперимент.
D) Лабораториялық эксперимент.
E) Ойша эксперимент.

3. Сауал-сұрақ әдісі:
A) Анкета жүргізу.
B) Мектеп құжаттарын тексеру.
C) Бақылау.
D) Теориялық талдау.
E) Эксперттік бағалар беру.

4. Оқушылардың шығармаларын, творчестволық, практикалық жұмыстарын және т.б. зерттеушінің талдауы:
A) Бақылау.
B) Эксперимент.
C) Іс-әрекет өнімдерін зерттеу.
D) Сауал-сұрақ әдісі.
E) Мектеп құжаттарын тексеру.

5. Зерттелетін құбылыстар арасындағы сандақ тәуелділіктерді анықтау, эксперимент және сауал сұрақ барысында алынған нәтижелерді өңдеу үшін қолданылатын әдіс:
A) Теориялық анализ.
B) Индуктивтік әдіс.
C) Дедуктивтік әдіс.
D) Статистикалық әдіс.
E) Тест.

6. Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары:
A) Оқыту процесі.
B) Тәрбие процесі.
C) Педагогикалық процесс.
D) Оқу-тәрбие процесі.
E) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары.

7. Тұлғаның «қалыптасу сәті» (педагогикалық жағдай):
A) Іскерліктер, дағдылар қалыптастыру негізі.
B) Педагогикалық процестің компоненттері.
C) Оқыту процесінің элементарлық бөлігі.
D) Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі.
E) Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі.

8. Педагогикалық процестің функциялары:
A) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту.
B) Педагогикалық құбылыстардың заңдылықтарын ашу, теория құру, технология жасау.
C) Білім беру орындарының жұмысын реттеу.
D) Озық педагогикалық тәжірибені қорыту, тарату.
E) Реттеу, болжау.

9. Педагогикалық процестің тұтастығы:
A) Педагогикалық процестің функцияларының бірлікте іске асырылуы.
B) Отбасы, мектеп және басқа да әлеуметтік институттардың ынтымақтастығы.
C) Оқыту және тәрбие процестерінің өзара байланысы.
D) Педагог пен оқушылардың өзара бірлескен әрекеттері.
E) Тәрбие мен дамудың байлланысы.

10. Педагогикалық процестің компоненттері:
A) Педагогтер, оқушылар.
B) Бала-бақша, мектеп, жоғары оқу орындары.
C) Мақсат, міндет, мазмұн, әдіс, форма, нәтиже.
D) Оқыту, тәрбиелеу, дамыту.
E) Оқыту бағдарламалары, оқулықтар, оқу жоспары.

11. Педагогикалық процестің қозғаушы күштері:
A) Педагогикалық процесте туындайтын қарама-қайшылықтар.
B) Жаңашыл-педагогтар.
C) Жаңа педагогикалық технологиялаарды қолдану.
D) Педагогикалық зерттеулер.
E) Озық педагогикалық тәжірибені практикаға енгізу.

12. Педагогикалық процестің заңдылықтары:
A) Педагогикалық процесті ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
B) Педагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын, объективті байланыстар .
C) Педагогикалық процестің ережелері.
D) Педагогикалық процестің принциптерінен туындайды.
E) Оқушы іс-әрекетіне қойылатын талаптар.

13.Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстан зерттеушісі:
A) В.А. Сластенин.
B) Ш. Уалиханов.
C) Ы. Алтынсарин.
D) И.Ф. Харламов.
E) Н.Д. Хмель.

14. Тәрбие мақсаты – бұл:
A) Тәрбиенің не нәрсеге ұмтылатыны.
B) Тәрбиеленушінің не нәрсеге ұмтылатыны.
C) Тәрбие барысында алынатын нәтиже.
D) Тәрбие іс-шарасының нәтижесі.
E) Оқушының даму деңгейі.

15. Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:
A) Мемлекет идеологиясы, саясаты.
B) Ата-аналар.
C) Педагогтер.
D) Педагогикалық процестің мүмкіндіктері.
E) Оқушылардың қажеттіліктері.

16. Тәрбиенің жалпы мақсаты:
A) Азамат тәрбиелеу.
B) Отбасын тәрбиелеу.
C) Еңбекші адамды тәрбиелеу.
D) Жан-жақты, гармониялы дамыған тұлғаны қалыптастыру.
E) Белсенді тұлға тәрбиелеу.

17. Әлемге деген философиялық, әлеуметтік-саяси, адамгершілік және саяси білімдер, көзқарастар, сенімдер жүйесі:
A) Білім беру мазмұны.
B) Ғылыми дүниетаным.
C) Ғылымдар жүйесі.
D) Әлеуметтік тәжірибе.
E) Оқыту нәтижесі.

18. Ғылыми білімдер жүйесі, көзқарастар, сенімдер және адам идеалы – бұл:
A) Дүниетаным компоненттері.
B) Дүниетаным қалыптастыру құралдары.
C) Тәрбие мазмұны.
D) Дүниетаным формалары.
E) Д8ние тану жолдары.

19. Педагогика ғылымында тәрбиенің әртүрлі анықтамаларының болуы:
A) Педагогика ғылымындағы тәрбие проблемасының шешілгендігінің айғағы.
B) Әртүрлі анықтамаларының болуы педагогиканың дамыған ғылым екенін көрсетеді.
C) Ғылыми түсінікті күнделікті өмірлік түсініктен айыру үшін.
D) Тәрбиенің көп аспектілігінен туындайды.
E) Тәрбиеге әртүрлі көзқарастан.

20. Адамгершілік тәрбиесі – бұл:
A) Адамгершілік санасын қаалыптастыру процесі.
B) Мораль туралы білімдерді беру процесі.
C) Моральдік принциптер жүйесімен таныстыру.
D) Моральдік қасиеттер, адамгершілік мінез сипаттары, жұріс-тұрыс дағдылары мен әдеттерін қалыптастыру процесі.
E) Адамгершілік идеалын құру.

21. Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру:
A) Адамгершілік тәрбиесі.
B) Дене тәрбиесі.
C) Эстетикалық тәрбиесі.
D) Экологиялық тәрбиесі.
E) Еңбек тәрбиесі.

22. Мақсатты, жоспарлы ұйымдастырылған тұлғаны қалыптастыру процесі:
A) Сабақ беру.
B) Оқыту.
C) Тәрбиелеу.
D) Оқу.
E) Даму.

23. Авторитарлы, демократиялы, либералды және еркін тәрбие:
A) Тәрбие мазмұны
B) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыты
C) Институционалдық белгі бойынша жіктеу
D) Негізге алынған философиялық концепция бойынша жіктеу
E) Қарым-қатынас стилі белгі бойынша жіктеу

24. Адамгершілік, ақыл-ой, еңбек және дене тәрбиелері
A) Тәрбие мақсаты.
B) Тәрбие моделі.
C) Тәрбие бағыттары.
D) Тәрбие құралдары.
E) Тәрбие жүйесі.

25. Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі:
A) Тәрбиелену мүмкіндігі.
B) Тәрбиелілігі.
C) Тәрбиелеу критериі.
D) Тәрбие диагностикасы.
E) Тәрбиелік көрсеткіштері.


Педагогика
1-вариант

1. Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:
A) Еңбек тәрбиесі міндеті.
B) Адамгершілік тәрбиесі міндеті.
C) Экологиялық тәрбиесі міндеті.
D) Экономикалық тәрбиесі міндеті.
E) Азаматтық тәрбиесі міндеті.

2. Тәрбие процесінің қозғаушы күші:
A) Тәрбие мақсаты мен міндеттері.
B) Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.
C) Педагогтің талап қоюы.
D) Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын таңдау білуі.
E) Педагогикалық зерттеулер.

3. Баланың денсаулығын шыңдау және оның денесінің дұрыс дамуын қамтамасыз ету мақсатымен жүретін тәрбие:
A) Валеология.
B) Дене тәрбиесі.
C) Спортшы дайындау.
D) Кәсіби спорт.
E) Дене шынықтыру.

4. Алғашқы рет адамның жас кезеңдерін бөлуді енгізген:
A) Ж.Ж. Руссо.
B) Я.А. Каменский.
C) Ф. Рабле.
D) Д. Локк.
E) Аристотель.

5. Тәрбие процесіне арнайы қосылған заттар, жағдайлар:
A) Орта әсері.
B) Тәрбие құралдары.
C) Тұлға дамуының әлеуметтік жағдайы.
D) Тәрбие әдістері.
E) Тәрбие тәсілдері.

6. Отбасы тәрбиесі, діни (конфессионалдық)тәрбие, мектеп тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие. Тәрбие түрлері қандай белгіге байланысты топтастырылған:
A) Мазмұны бойынша.
B) Интитуционалдық белгі бойынша.
C) Қарым-қатынас стилі бойынша.
D) Оқыту-тәрбие жұмыстарының бағыттары бойынша.
E) Тәрбие бағыттары бойынша.

7. Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары:
A) Тәрбие әдісі.
B) Тәрбие формасы.
C) Тәрбие құралы.
D) Тәрбие тәсілі.
E) Дамуға басшылық жасау.

8. Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі:
A) Әңгіме.
B) Диспут.
C) Үлгі-өнеге.
D) Жаттығу.
E) Жарыс.

9. Сананы қалыптастыру әдісі:
A) Жарыс.
B) Мадақтау.
C) Жаттығу.
D) Педагогикалық талап.
E) Үлгі-өнеге.

10. Мінез-құлықты және іс-әрекетті ынталандыру әдісі:
A) Жазалау.
B) Түсіндіру.
C) Лекция.
D) Тапсырма.
E) Бақылау.

11. Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау:
A) Этикалық әңгіме.
B) Түсіндіру.
C) Әнгіме-кеңес.
D) Талап қою.
E) Жаттығу.

12. Тиянақты ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы тәрбиеленушілерде әртүрлі проблемалар бойынша дұрыс бағалар, көзқарастар қалыптастыру:
A) Түсіндіру.
B) Мадақтау.
C) Әңгіме-кеңес.
D) Үлгі-өнеге.
E) Дискуссия.

13. Жазалау – ол:
A) Сананы қалыптастыру әдісі.
B) Бақылау әдісі.
C) Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі.
D) Ынталандыру әдісі.
E) Тәрбие ережесі.

14. Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу – бұл:
A) Талап қою.
B) Мадақтау.
C) Жазалау.
D) Жарыс.
E) Түсіндіру.

15. Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі
A) Талап қою.
B) Жазалау.
C) Мадақтау.
D) Үлгі-өнеге.
E) Бақылау.

16. Мінез-құлық нормалары мен ережелеріне сәйкес тәрбиеленушінің әртүрлі іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы тәрбиелеу әдісі:
A) Тәрбиелік жағдайлар туғызу.
B) Жаттығу.
C) Талап қою.
D) Әңгіме.
E) Үлгі-өнеге.

17. Жарыс әдісі:
A) Жеңімпаз анықталатын ойын.
B) Нәтижені бекіту әдісі.
C) Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту.
D) Тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау.
E) Тиімді әдісті анықтау жолы.

18. Баланың жағымсыз мінез-құлқы мен теріс қылықтарын тежеу әдісі:
A) Талап қою.
B) Мадақтау.
C) Жазалау.
D) Үлгі-өнеге.
E) Бақылау.

19. Өзінде тұлғалық оң касиеттерді қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс- әрекеті
A) Тәрбие.
B) Қайта тәрбиелеу.
C) Өзін-өзі тежеу.
D) Өзін-өзі тәрбиелеу.
E) Дамыту.


20. Нақты тәрбие процесін ұйымдастыру варианты:
A) Тәрбие тәсілі.
B) Тәрбие құралы.
C) Тәрбие формасы.
D) Тәрбие әдісі.
E) Тәрбие мазмұны.

21. Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:
A) Пікір-талас.
B) Әнгіме.
C) Талап қою.
D) Жаттығу.
E) Жазалау.

22. Оқушылар ұжымының перспективтік ұмтылушылықтарын ұйымдастыру:
A) Тәрбие шараларын өткізу.
B) Ұжым белсенділерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.
C) Ұжымның жеке мүшелерімен тәрбие жұмыстарын жүргізу.
D) Ұжымның алдына практикалық мақсат қою.
E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

23. Параллелді ықпал ету принципінің мәні:
A) Мектептің және отбасының ынтымақтастығы.
B) Мектептің, отбасының және жұртшыықтың ынтымақтастығы.
C) Тәрбиеленушінің санасына, жігеріне және жүріс-тұрысына ықпал етуі.
D) Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге ұжым мүшелері, белсенділері арқылы ықпал етуі.
E) Тәрбиешімен тәрбиеленушінің өз-ара қарым-қатынасы.

24. Жоғары ұйымдасқан топ ретіндегі ұжымның белгілері:
A) Биресми лидері болуы.
B) Ұжым ішінде жеке топтар болуы.
C) Ортақ мақсат болуы, біріге іс-әрекет істеуі.
D) Басқа ұжымдармен қарым-қатынасқа түсуі.
E) Ұжым мүшелерінің мақсаттарының әртүрлі болуы.

25. А.С.Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері:
A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

Педагогика
1-вариант

1. ¦жымды қалыптастырудың басталуы:
A) Қоғамдық пікір қалыптастыру.
B) Педагогикалық талап қою.
C) Тәрбие шараларын өткізу.
D) Тәрбие әдістерін таңдау.
E) Тәрбие мазмұнын анықтау.

2. Ұжымдық творчестволық істер әдістемесінің авторы:
A) Ю.К.Бабанский.
B) И.П.Иванов.
C) А.С.Макаренко.
D) К.Д.Ушинский.
E) Т.И.Шамова.

3. Н.Е.Щуркова ұсынған тәрбие жұмыстарының бағыттары:
A) Тәрбиелеуші іс-әрекет ұйымдастыру, ұжымда тәрбиелеу.
B) Тәрбие мазмұндарымен сәйкес келеді.
C) Мектеп тәрбиесі, отбасы тәрбиесі.
D) Діни тәрбие.
E) Тәрбие түрлері.

4. Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:
A) Оқушыларды және оқушылар ұжымын зерттеу.
B) Пән мұғалімдерінің жұмысын реттеу.
C) Ата-аналармен жұмыс.
D) Оқушыларды тәрбиелеу.
E) Оқыту процесін бақылау.

5. Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды
A) Түсіндіру.
B) Лекция.
C) Әңгімелесу.
D) Педагогикалық талап қою.
E) Пікірталас.

6. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынығы:
A) Мектептен тыс мекемелер.
B) Әлеуметтік жүйе.
C) Білім беру жүйесі.
D) Дидактикалық жүйе.
E) Педагогикалық жүйе.


7. Оқытудың мазмұнын, әдістерін, ұйымдастыру формаларын ғылыми нақтылайтын педагогикалық теория:
A) Оқыту технологиясы.
B) Педагогикалық технология.
C) Дидактика.
D) Педагогикалық менеджмент.
E) Тәрбие теориясы.

8. Дидактиканың зерттеу пәні:
A) Оқыту процесі.
B) Білім беру мазмұны.
C) Сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы ісәрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.
D) Оқыту әдістері.
E) Тәрбие.

9. Дидактика категориясы:
A) Тәрбие мақсаты.
B) Тұлғаны қалыптастыру.
C) Тұлғаны дамыту.
D) Білім беру мазмұны.
E) Тәрбие әдістері.

10. Оқыту мақсаты - оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыру:
A) Дамыта оқыту.
B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.
C) Педоцентрлік концепция.
D) Проблемалық оқыту.
E) Бағдарламалап оқыту.

11. Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:
A) Педоцентрлік концепция.
B) Дәстүрлі дидактикалық концепция.
C) Түсіндірмелі-сипаттай оқыту.
D) Дамыта оқыту.
E) Психологиялық оқыту теориялары.

12. Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және практикада қолдануын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:
A) Оқу.
B) Сабақ беру.
C) Білім беру.
D) Тәрбиелеу.
E) Оқыту.

13. Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы – бұл:
A) Оқыту.
B) Оқу.
C) Білім беру.
D) Тану.
E) Тәрбие.

14. Оқыту процесінің методологиялық негіздері:
A) Таным теориясы.
B) Тарихи материализм.
C) Неотомизм.
D) Бихевиоризм.
E) Экзистенциализм.

15. Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар:
A) Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыыру.
B) Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.
C) Оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту.
D) Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау.
E) Оқыту маақсатын қою, міндеттерін анықтау.

16. Оқыту процесінің қозғаушы күштері:
A) Мұғалімнің жігері.
B) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар.
C) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі.
D) Дидактикалық зерттеулер.
E) Ғылым мен практиканың байланысы.

17. «Белгіліден белгісізге, жайдан күрделіге» ережелері қандай принципке жатады?
А) Ғылымилық.
В) Көрнекілік.
С) Шамаға лайықтық.
D) Теориямен практиканың байланысы.
E) Жүйелілік және бірізділік.


18. Оқыту принципі:
A) Оқыту материалын таңдау негізінде жататын қағидилар.
B) Оқытудың ғылымилығын қамтамасыз етеін қағидалар.
C) Оқыту процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптар.
D) Оқыту процесінің компоненттері арасындағы байланыстар.
E) Орындауды қажет ететін ережелер.

19. Қандай оқыту принципі оқыту мазмұны оқушыларды ғылымның даму деңгейіне сәйкес объективті ғылыми фактілер, теориялар және заңдармен таныстыруды талап етеді:
A) Ғылымилық.
B) Көрнекілік.
C) Саналылық және белсенділік.
D) Жүйелілік және бірізділік.
E) Шамаға лайықтық.

20. Қандай оқыту принципі сезім органдарын оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қатыстыруды талап етеді:
A) Саналылық және белсенділік.
B) Ғылымилық.
C) Көрнекілік.
D) Шамаға лайықтық.
E) Жүйелілік және бірізділік.

21. Жүйелілік және бірізділік принципі:
A) Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруды талап етеді.
B) Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру.
C) Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандыру.
D) Көрнекіліктерді қолдануды талап ету.
E) Оқушының мүмкіндіктерін ескеру.

22. Оқыту барысында өмірден мысал келтіру, оқушыларды өндіріспен таныстыруды қандай оқыту принципі талап етеді:
A) Көрнекілік.
B) Шамаға лйықтық.
C) Беріктік .
D) Ғылымилық.
E) Оқыту мен практиканың байланысы.

23. Білімнің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасының бір бөлігі, жүріс-тұрысының негізі болуын талап ететін принцип:
A) Беріктік.
B) Жүйелілік және бірізділік.
C) Ғылымилық.
D) Саналылық және белсенділік.
E) Оқыту мен практиканың байланысы.

24. Оқытудың қандай принципі оқушылардың даму ерекшеліктерін, оқу мүмкіндіктерін ескеруді талап етеді:
A) Ғылымилық.
B) Көрнекілік.
C) Шамаға лайықтық.
D) Беріктік.
E) Саналылық және белсенділік.

25. Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану:
A) Педагогикалық процесс кезеңдері.
B) Оқыту процесінің компоненттері.
C) Іс-әрекет компоненттері.
D) Білімді игеру процесінің кезеңдері.
E) Сабақ элементтері.


Педагогика
1-вариант

1. Оқыту процесінің құрылымдық компонентіне жатпайды:
A) Оқыту мақсаты.
B) Оқыту нәтижесі.
C) Оқыту әдістері.
D) Оқыту құралдары.
E) Оқыту заңдылықтары.

2. Білім беру мазмұнын анықтау қандай сұраққа жауап береді?
А) Қалай оқыту.
В) Кімді оқыту.
С) Нені оқыту.
D) Неге оқыту.
Е) Қашан оқыту.

3. Оқыту процесі барысында оқушылар игеретін ғылыми білімдер, прак-тикалық іскерліктер мен дағдылар, іс-әрекет және ойлау әдістері жүйесі:
A) Тәрбие.
B) Білім беру мазмұны.
C) Оқыту.
D) Оқыту тәсілдері.
E) Білімі.

4. Білім беру мазмұнын анықтауға әсер ететін фактор:
A) Ата-ана қажеттіліктері.
B) Оқу құралдарымен жабдықтауы.
C) Мектептін мүмкіндіктері.
D) Қоғамның экономикалық дамуы.
E) Қоғам қажеттіліктері., ғылымның даму деңгейі.

5. Білім беру мазмұнын анықтаудың дидактикалық материализм теориясы бойынша білім беру мақсаты:
A) Тұлғаны дамыту.
B) Оқушылардың ойлауын дамыту.
C) Оқушыларға әртүрлі ғылымдардан неғұрлым көп білім беру.
D) Іс-әрекет әдістерін қалыптастыру.
E) Оқушылардың қиялын дамыту.

6. Оқыту пәндерінің тізімін, сағат санын көрсетіп оқу жылдарына бөлетін, аптасына әрбір пәнге тиісті сағат санын анықтайтын құжат – ол:
A) Оқыту бағдарламасы.
B) Оқыту жоспары.
C) Сабақ жоспары.
D) Календарлық жоспар.
E) Тақырыптық жоспар.

7. Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен міндеттерін анықтайтын құжат:
A) Мемлекеттік стандарт.
B) Оқыту бағдарламасы.
C) Оқыту жоспары.
D) Оқулық.
E) Оқу құралы.

8. Белгілі бір тәртіппен және режиммен жүретін мұғалім мен оқушылардың біріккен іс-әрекеттерінің сырт көрінісі:
A) Оқыту мазмұны.
B) Оқытуды ұйымдастыру формасы.
C) Оқыту процесі.
D) Тәрбие процесі.
E) Оқыту принципі.

9. Сыныптық-сабақтық жүйенің теориялық негізін жасаған:
A) Я.А.Коменский.
B) К.Д.Ушинский.
C) Дж. Локк.
D) И.Ф.Гербарт.
E) А.Дистервег.

10. Қабілеттеріне, дайындық дәрежесіне және интеллектуалдық даму деңгейіне байланысты оқушыларды сыныптарға бөлу – ол:
A) Маннгейм жүйесі.
B) Белл-Ланкастер жүйесі.
C) Дальтон-план.
D) Трамп жоспары.
E) сыныптық-сабақтық жүйесі.

11. Қәзіргі заманғы мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы:
A) Экскурсия.
B) Үйірмелер.
C) Сабақ.
D) Консультация.
E) Үйдегі оқу жұмысы.

12. Оқытуды ұйымдастыру формасына жатпайды:
A) Сабақ.
B) Экскурсия.
C) Семинар.
D) Факультатив сабақ.
E) Бақылау.

13. Сабақта оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру формалары:
A) Дербес, топтық және жаппай оқыту.
B) Проблемалық оқыту, бағдарламалық оқыту, түсіндірмелі-иллюстративтік оқыту.
C) Дербес, топтық және фронтальді.
D) Дидактикалық ойындар, конференция-сабақ.
E) Жаттығу.

14. Сабақтың негізгі белгілері:
A) Оқушылардың тұрақты құрамы, бір пәнге арналуы, арнайы кесте бойынша жүруі.
B) Арнайы бөлмеде өтуі, оқу құралдары болуы.
C) Сабақтың 45 минут жүруі.
D) Мұғалімнің басшылығы, оқудың практикамен байланысы.
E) Білім беру, тәрбиелеу, дамыту міндеттерінің шешілуі.

15. Бір-бірімен байланысты, бір-бірімен шартталған сабақ элементтерінің жиынтығы:
A) Оқыту әдістері.
B) Оқыту тәсілдері.
C) Сабақ құрылымы.
D) Сабақта қолданылатын оқыту құралдары.
E) Дидактикалық міндеттер.

16. Сабақ түрін анықтаудың кең тараған жолы:
A) Дидактикалық мақсатына байланысты.
B) Оқыту мақсатына жетуге кеткен уақытқа байланысты.
C) Мұғалім іс-әрекетінің сипаты.
D) Оқушы іс-әрекетінің сипаты.
E) Оқушылардың оқу жұмыстарын ұйымдастыру сипатына байланысты.

17. Дальтон-план:
A) Оқытуды ұйымдастырудың жаппай формасы.
B) Оқытуды ұйымдастырудың жекеленген формасы.
C) Оқытуды ұйымдастырудың жеке-топтық формасы.
D) Оқытуды ұйымдастырудың жеке формасы.
E) Оқу әдісі.

18. Аралас сабақта:
A) Тек жаңа білімдер қалыптастырылады.
B) Тек жаңа іскерліктер қалыптастырылады.
C) Тек жаңа дағдылар қалыптастырылады.
D) Оқу материалдары бекітіледі.
E) Бірнеше дидактикалық міндеттер шешіледі.

19. Сабақта оқушылардың бірдей тапсырмаларды жеке-жеке орындаулары - оқушылардың оқу жұмысын ұйымдастырудың:
A) Фронтальді формасы.
B) Жеке формасы.
C) Топтық формасы.
D) Бригадалық формасы.
E) Ұжымдық формасы.


20. Білім беру мазмұны құжаттармен айқындалады:
A) Календарлық жоспар, сабақ жоспары.
B) Әдістемелік нұсқаудар, оқыту құралдары.
C) Оқыту жоспары, оқыту бағдарламасы, оқулықтар.
D) «Білім туралы» заң.
E) Мектептің оқу-тәрбие жұмысы жоспары.

21. Білім беру міндеттерін шешуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың біріккен іс- әрекеттері:
A) Оқыту әдісі.
B) Оқыту құралы.
C) Оқыту тәсілі.
D) Оқыту түрі.
E) Оқытуды ұйымдастыру формасы.

22. Оқыту әдісі дидактикада қандай сұраққа жауап береді:
A) Нені оқыту.
B) Қалай оқыту.
C) Қашан оқыту.
D) Не үшін оқыту.
E) Қайда оқыту.

23. Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:
A) Көрнекілік әдістер.
B) Ауызша әдістер.
C) Практикалық әдістер.
D) Зерттеу әдістері.
E) Кітаппен жұмыс.

24. Ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері қандай белгіге байланысты жіктелген:
А) Білім түпнұсқасы.
B) Танымдық іс-әрекет.
C) Ынтымақтастық формасы.
D) Дидактикалық мақсатқа байланысты.
E) Оқушы іс-әрекетіне байланысты.

25. Түсіндірмелі-иллюстративтік, репродуктивтік, проблемалық мазмұндау, ізденіс түрлері, зерттеушілік әдістер деп жіктеудің негізгі белгісі:
A) Дидактикалық міндет.
B) Оқудағы ынтымақтастық.
C) Танымдық іс-әрекет түрі.
D) Білім түпнұсқасы.
E) Бинарлық жіктеу.


Педагогика
1-вариант

1. Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсетуі:
A) Проблемалық мазмұндау.
B) Репродуктивтік.
C) Зерттеушілік әдістері.
D) Түсіндірмелі-иллюстративтік.
E) Ізденіс түрлері.

2. Игеру мақсатымен ақыл-ой немесе практикалық қимылдарды бірнеше рет қайталау:
A) Түсіндіру.
B) Кітаппен жұмыс.
C) Жаттығу.
D) Бақылау.
E) Лекция.

3. Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру және іске асыру әдісіне жатпайды:
A) Әңгіме.
B) Түсіндіру.
C) Дискуссия.
D) Иллюстрация.
E) Демонстрация.

4. Оқу-танымдық іс-әрекетті ынталандыру әдісі:
A) Демонстрация.
B) Зерттеу әдісі.
C) Танымдық ойындар.
D) Түсіндіру.
E) Иллюстрация.

5. Бақылау әдісі:
A) Түсіндіру.
B) Жазбаша бақылау.
C) Жаттығу.
D) Дидактикалық ойын.
E) Анкета алу.

6. Жоғары сыныптарда қолданылатын күрделі, көлемді оқу материалын монологтік баяндау:
A) Лекция.
B) Түсіндіру.
C) Әңгіме.
D) Әңгіме-кеңес.
E) Оқу дискуссиясы.

7. Рецензия жазу:
A) Оқығанның қысқаша мазмұнын жазу.
B) Оқыған әдебиеттегі негізгі ойларды жазу.
C) Оқығаннан дәлме-дәл үзінді.
D) Оқығанға өз ойын білдіріп қысқа пікір жазу.
E) Конспектілеу.

8. Оқу материалын ойластырылған сұрақтар жүйесі арқылы игертуге бағытталған оқытудың диалогтік әдісі:
A) Жаттығу.
B) Практикалық жұмыс.
C) Дидактикалық ойын.
D) Әнгіме-кеңес.
E) Түсіндіру.

9. Дидактика – бұл:
A) Тұлға дамуының заңдылықтарын зерттейтін ғылым.
B) Тұлға қалыптасуының заңдылықтары туралы ғылым.
C) Өсіп келе жатқан ұрпақты тәрбиелеу және білім беру туралы педагогиканың бөлімі.
D) Білім беру теориясын жасайтын жалпы педагогика бөлімі.
E) Тәрбиелей оқытуды зерттейтін ғылым.

10. Сабақ, семинар:
A) Ұйымдастыру формалары.
B) Педагогикалық жүйе.
C) Оқыту әдістері.
D) Оқыту құралдары.
E) Дидактиаклық жүйе.

11. Ұйымдастыру кезеңі, өткен бөлімдер бойынша тапсырмалар жүйесін орындау, қортынды жасау:
A) Аралас сабақ.
B) Білімді және іскерлікті бекіту сабағы.
C) Жаңа білім қалыптастыру сабағы.
D) Жүйелеу және қорыту.
E) Жаңа іскерлікті қалыптастыру сабағы.

12. Оқыту әдісі:
A) Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық жасау амалдары.
B) Оқушыларда іскерлік және дағды қалыптастыру үшін мұғалім қолданатын тәсілдер жиынтығы.
C) Білім және дағды қалыптастыру мақсатымен нақты қимылдарды көп рет қайталау.
D) Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны игеру, олардың дүниетанымын қалыптастыру және қабылеттерін дамыту жолдары.
E) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту, олардың танымдық қабілеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері.

13. Түсіндіру:
A) Оқыту материалын мұғалімнің мәнерлі, әсерлі баяндауы.
B) Оқушыларды жаңа білімді игеруге ынталандыру.
C) Теориялық мәнін ашу, фактілерді, құбылыстарды бірізді, дәлелді баяндау.
D) Ғылыми фактілерді баяндау.
E) Оқу материалын индуктивті баяндау әдісі.

14. Мұғалімнің іс-әрекеті - сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:
A) Дәстүрлі.
B) Педоцентрлік.
C) Қазіргі заманғы.
D) Авторитарлық.
E) Демократиялық.

15. Нәтижесінде білім, іскерлік, дағды, іс-әрекет және жүріс-тұрыс (мінез-құлық) тәжірибесі, тұлға қасиеттері қалыптасатын педагог пен оқушылар-дың белсенді, мақсатты бағытталған өзара қимылдау процесі:
A) Оқыту.
B) Тәрбие.
C) Білім беру.
D) Тану.
E) Сабақ беру.

16. Тану, тәжірибе және жаттығулар негізінде мінез-құлықтың және іс-әрекеттің жаңа формалары пайда болу немесе ескілердің өзгеру процесі:
A) Сабақ беру.
B) Оқу.
C) Оқыту.
D) Білім беру.
E) Өзіндік білім алу.

17. Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту:
A) Іскерлік.
B) Білім.
C) Дағды.
D) Тәжірбие.
E) Білім беру.

18. Игерілген білімдер негізінде практикалық және теориялық іс-әрекетті орындауға дайындығы:
A) Білім.
B) Іскерлік.
C) Дағды.
D) Тәжірбие.
E) Білім беру.

19. Материалдық және идеалдық деп жіктелетіндер:
A) Оқыту принциптері.
B) Оқыту әдістері.
C) Оқытуды үйымдастыру формалары.
D) Оқыту құралдары.
E) Тәрбие әдістері.

20. Бағдарламалап оқыту мақсаты:
A) Тәрбие мақсаттарын шешу.
B) Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау.
C) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру.
D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.
E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

21. Оқушылардың өзіндік оқу жұмыстары:
A) Педагогтің көмегінсіз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
B) Оқыту процесіндегі педагогтің тапсырмасымен және оның басшылығы-мен орындалатын оқушы іс-әрекеті.
C) Педагог басшылығымен, бірақ тікелей қатысуынсыз орындалатын оқушы іс-әрекеті.
D) Бақылау жұмысымен сәйкес.
E) Сабақтан тыс танымдық іс-әрекет.

22. Oқытудың екі жақтылық сипаты:
A) Отбасы мен мектептің ынтымақтастығы.
B) Оқушы мен сыныптың біріге қимылдауы.
C) Сабақ беру мен оқытудың бірлігі.
D) Өзіндік білім алу мен оқытудың бірлігі.
E) Білім беру мен тәрбиенің бірлігі.

23. «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:
A) Л.Н.Толстой.
B) К.Д.Ушинский.
C) А.С.Макаренко.
D) Я.А.Коменский.
E) К.Гельвеции.

24. Дидактикалық принципке жатпайды:
A) Ғылымилық.
B) Теорияның өмірмен, практикамен байланысы.
C) Жүйелілік және бірізділік.
D) Үздіксіздік.
E) Белсенділік және сапалылық.

25. Білім көзі ауызша немесе баспа сөзі болатын оқыту әдістері:
A) Ауызша әдістер.
B) Көрнекілік әдістер.
C) Иллюстрация.
D) Практикалық әдістер.
E) Демонстрация.

Педагогика
1-нұсқа

1. Cабақ құрылымы тәуелді:
A) Сабақ түрінен.
B) Оқыту әдістерінен.
C) Оқыту құралдарынан.
D) Дидактикалық принциптерден.
E) Білім беру мазмұнынан.

2. Оқушылар біліміндегі олқылықтарды анықтау, оқыту процесіне түзету енгізу, әрі қарай оқытуды жоспарлау, үлгермеушілікті жоюға бағытталған ұсыныстар:
A) Оқытудағы диагностика.
B) Білімді бекіту жетілдіру міндеттері.
C) Іскерлік және дағдыларды қалыптастыру міндеттері.
D) Білімді қорыту міндеттері.
E) Білімді жүйелеу.

3. Бағдарламалап оқыту мақсаты:
A) Тәрбиелік міндеттерді шешу.
B) Қатаң бақылау.
C) Оқытуды басқару, оқушылардың өзіндік жұмыс істеу деңгейін арттыру, оқытуды жекелендіру.
D) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстары бар жаттығулар.
E) Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

4. Проблемалық оқыту мәні:
A) Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін зерттеу.
B) Оқушылардың танымдық іс-әрекеттерін басқару.
C) Оқушылар алдына проблемалар қою.
D) Оқушылардың өзіндік ізденіс іс-әрекеттерін ұйымдастыру.
E) Оқытуда қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету.

5. Ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау:
A) Бақылау түрлері.
B) Бақылау формалары.
C) Бақылау міндеттері.
D) Бақылау әдістері.
E) Бақылау құралдары.

6. Бақылау формалары:
A) Ауызша бақылау, жазбаша бақылау.
B) Практикалық жұмыстар, машиналы бақылау.
C) Жеке, топтап және фронтальды.
D) Ағымдық, аралық және қорытынды.
E) Тест.

БҚО, Теректі ауданы, Приречный ЖОББМ,
информатика пәні мұғалімі Айшуаков Мерлан Адилович

Мына сілтеме бойынша көріңіз!
82 965
0
дауыс
Загрузка...
Оқи отырыңыз
Иманипедагогиканың теориялық тұғыры, әдістемелік амал - айласы
Иманипедагогиканың теориялық тұғыры, әдістемелік амал - айласы
Заманауи тәрбие теориясы туралы түсініктемелік реферат
Педагогикадан тест жұмысы
Педагогикадан тест жұмысы
Педагогика пәнінен тест жұмысы 1. Педагогика ғылымы: А) оқушының даралығын; В) мектептегі оқу - тәрбие процесін; *С) оқыту, білім беру және тәрбиелеу процесінің заңдылығын; Д) оқыту мен тәрбиенің заңдылығын; Е) баланы оқытуды зерттейді.
Педагогикадан тест дұрыс жауаптарымен
Педагогикадан тест дұрыс жауаптарымен
1. Ұлттық энциклопедияда «ғаламдасу» ұғымына қандай анықтама берілген? Жаһандану - әлемдік ауқымдану – жаңа жалпы әлемдік саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық құрылуының үрдісі және әлемдік өркениеттің аса маңызды өлшемдерінің жалпы
Жаңашыл мұғалімдер идеясы және олардың тәжірибесі
Жаңашыл мұғалімдер идеясы және олардың тәжірибесі
Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы, Сенек ауылы, Қашаған Күржіманұлы атындағы орта мектеп Технология пәнінің мұғалімі: Джанбаева М.Н
Педагогика тест
Педагогика тест
Педагогикадан тест сұрақтары жауаптарымен
Педагогика және психология негіздерінен тест
Педагогика және психология негіздерінен тест
Аттестация сұрақтарына дайындаушыларға көмекші құрал 1 вариант Педагогика және психология негіздері 1. Қабілеттің жоғарғы және қайталанбас деңгейдегі дамуы: A) Данышпандық B) Бейімділік C) Талпынушылық D) Нышан E) Іскерлік
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.