Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет

21 сәуір 2019, Жексенбі
Категориясы: Психология
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет
898. Әрқандай іс – әрекетті орындауына қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз жеке адам сапасы
А) мінез
В) сезім
*С) қабілет
D) темперамент
E) ой
899. Қабілеттер тобына кіретін адам мүмкіндігі
А) көру
В) есту
С) тік жүру
D) сөйлеу
*E) ән салу
900. Кейбір адамдардың арнайы оқып үйренбей - ақ күрделі қызметтерді атқара алуының негізі
А) ойлаудан
В) қиялдан
С) мінезден
*D) қабілеттен
E) сөйлеуден
901. Қабілеттің көрінуіне және оның дамуына ықпал етуші адамдық фактор
А) зейін
В) ойлау
*С) іс - әрекет
D) мінез
E) темперамент
902. Іс - әрекеттің нәтижесі, орындалу деңгейі мен тәсілдері тәуелді
А) сезімге
В) түйсікке
С) қабылдауға
*D) қабілетке
E) қиялдауға
903. «Қабілет бір адамды екіншісінен ажырататын дара психологиялық ерекшелік» деп топшылаған психолог - ғалым
*А) Теплов
В) Павлов
С) Сеченов
D) Рубинштейн
E) Лурия
904. Адам қабілетінің негізі
А) тума беріледі
В) гендік бағдарлама
С) жоғары рухтан
*D) қызметке орай қалыптасушы бастама
E) нәсілден
905. «Қалыпты адам өзінің дене және ақыл қабілеттерінің 10 пайызын ғана пайдаланады» деп топшылаған психолог - ғалым
А) Фрейд
В) Торндайк
*С) Коупленд
D) Вундт
E) Келлер
906. Мүмкін болар қабілеттің өрістеуі не сөнуіне себепші фактор
*А) әлеуметтік жағдайлар
В) жеке бас ниеті
С) тәрбие
D) оқу
E) басқа адамдар ықпалы
907. Қабілеттердің биологиялық негізді екендігін дәріптеген ежелгі ғұлама
А) Аристотель
*В) Платон
С) Демокрит
D) Гиппократ
E) Солон
908. Адамның қабілет ерекшелігін оның бас сүйегінің сыртқы формасымен байланыстыра зерттейтін психологиялық бағыт
А) гистология
*В) френология
С) хиромантия
D) графология
E) бихевиоризм
909. Қабілеттерге байланысты мидың мекендік қызметі жөнінде ғылыми жорамал ұсынған ғалым
А) Фрич
В) Гитциг
*С) Галль
D) Котс
E) Дарвин
910. Әйгілі тұлғалар өмірнамаларын талдай отырып, қабілеттің тұқым қуалаушлыққа байланысты екенін тұжырымдаған ғалым
*А) Гальтон
В) Галль
С) Фрич
D) Гитциг
E) Дарвин
911. Гельвецкий ұсынған дарындылық негізі
А) нәсілдік
В) қоршаған орта
С) жоғары рух
*D) әлеуметтік тәрбие
E) гендік бағдарлама
912. Қабілет ең алдымен балалық шақтан қалыптасатын ақылдық сана әрекеттерімен байланысты екенін дәлелдеуге тырысқан ғалым
А) Леонтьев
В) Овчинников
С) Гиппенрейтер
*D) Ушби
E) Гельвецкий
913. Қабілеттер дамуының анатомиялық физиологиялық нәсілдік белгісі
А) ептілік
*В) нышан
С) дағды
D) талант
E) дарын
904. Ақыл ес қабілеттері негізінде жатқан ми қызметімен байланысты Павлов ашқан құбылыс
А) стереотип
*В) генотип
С) ассоциация
D) уақытша байланыстар
E) доминанта
905. Бірінші не екінші сигнал жүйелерінің әрекетке қатысуына байланысты қабілеттердің үш типін ажыратқан ғалым
*А) Павлов
В) Сеченов
С) Рубинштейн
D) Леонтьев
E) Лернер
906. Көбіне екінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі
А) аралас
В) көркемөнерлік
С) кинестетикалық
*D) ақыл саналық
E) оперативтік
907. аралас қабілеттер орнығуының физиологиялық негізі
А) бірінші сигналдық жүйе
В) екінші сигналдық
*С) екі жүйеде бірдей
D) рецепторлар
E) анализаторлар
908. Көбіне бірінші сигналдық жүйеге негізделген қабілеттер типі
А) кинестетикалық
В) аралас
*С) көркемөнерлік
D) ақыл саналық
E) интеллектік
909. Талдау мен элементтерге ажырата тануға шебер қабілет иелері
А) суреткерлер
*В) ойшылдар
С) қалыпты адам
D) күйшілер
E) ақындар
910. Адамның тума нышандық белгілеріне негізделген қабілеттер
*А) көркемөнерлік
В) ғалымдық
С) спорттық
D) техникалық
E) қарапайым қызметтік
911. Нышандардың қабілетте деңгейіне көтерілуіне себепші фактор
А) нәсілдік
В) генотип
*С) әлеуметтік процесс
D) жоғары рух
E) жеке адам ықпал
912. Жеке адамның дара таңдамалылық қасиетіне негіз болар психологиялық құбылыс
А) талант
В) дағды
*С) нышан
D) дарын
E) әрекет
913. Адамдар қабілетіндегі айырмашылықтардың көріну кезеңі
А) іс - әрекетті жоспарлауда
В) орындауда
*С) нәтижеде
D) ниеттеуде
E) талдауда
914. Адамның объектті жан - жақты танып білуге ұмтылуынан туындайтын қасиет
А) бейімділік
*В) қызығушылық
С) дербестік
D) белсенділік
E) табандылық
915. адамның нақты іс - әрекетті орындауға талпыну қасиеті
*А) бейімділік
В) қызығушылық
С) дербестік
D) табандылық
E) икемділік
916. білім, ептілік дағдыла білігін жеңіл әрі нәтижелі игеруді қамтамасыз етуші жалпы қабілет ерекшелігі
А) шеберлік
*В) дарындылық
С) талант
D) данышпандық
E) шабыт
917. Дарынды адамға жат қасиет
А) зейінділік
В) жинақылық
*С) енжарлық
D) тұрақтылық
E) қызметке дайын болу
918. Дарындылықтың өзіндік ерекшелігі, ең алдымен, байланысты
А) білімге
В) дағдыға
С) ептілікке
*D) қызығушылыққа
E) көзқарасқа
919. Нақты іс - әрекет аймағында өте жоғары деңгейге қабілет
А) дарындылық
*В) шеберлік
С) талант
D) шабыт
E) нышан
920. Шеберліктің бастау көзі
А) дағды
В) нышан
*С) психологиялық дайындық
D) әлеуметтік процестер
E) ептілік
921. Шеберлік бастамасындағы баланың алғашқы әрекеті
А) білім топтау
В) дағды қалыптастыру
С) ептілікке бейімделу
*D) қарапайым еліктеу
E) тәжірибе жинақтау
922. Адам қабілетінің ерекше даралық сипатын көрсететін психологиялық құбылыс
А) шабыт
*В) талант
С) дарын
D) шеберлік
E) әрекетшеңдік
923. Талантты адам қызметіне жат қасиет
А) жаңашылдық
*В) еліктеушілік
С) қайталанбастық
D) дербестік
E) белсенділік
924. Таланттың оянуы тәуелді
А) нышанға
В) нәсілдікке
С) жоғары жүйкеге
*D) қоғамдық болмысқа
E) биологиялық болмысқа
925. Дәуір қажеттігі мен әлеумет алдына тұрған міндеттерге байланысты жеке адамда туындайтын ерекшелік
*А) дарын
В) талант
С) данышпандық
D) шабыт
E) нышан
926. Мемлекеттегі ғылыми техникалық прогреске орай өрбитін таланттар тобы
*А) инженер конструкторлар
В) әнші - күйші, әдебиешілер
С) қолбасшылар
D) көріпкел құмалақшылар
E) емші тәуіптер
927. Данышпандық мәні
А) жалпы қабілет
В) нақты қабілет
С) қабілет даралығы
*D) ең жоғары шығармашылық
E) іс - әрекеттегі ептілік
928. Шығармашылық іс - әрекеттің аса табысты болуына себепші рухани күш қуат көрінісі
А) дағды
В) талант
С) дарын
*D) шабыт
E) нышан
929. шабыт бұл
А) психологиялық процесс
*В) психологиялық кейіп
С) психологиялық қасиет
D) психологиялық әрекет
E) психологиялық сапа
930. Адамның шабыттану мүмкіндігінің іске асуы мен ең алдымен тәуелді
А) ұшқыр қиялға
В) терең ойға
*С) қажырлы еңбекке
D) жоғары сезімге
E) қалыпты дағдыға
931. Адамды жаңа идеяларға жетектеп оларды іске асыруға ынталандыратын психологиялық кейіп
А) талант
В) нышан
С) дарын
*D) шабыт
E) данышпандық
932. «шабыт еріншектерден қашатын, шақырғандарға баратын қонақ» афоризмнің авторы
А) Абай
В) Шәкәрім
С) Тургенев
D) Бах
*E) Чайковский
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
23 184
0
  • 0
0 дауыс

Жаңалықтар
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Жалпылау тестілері
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Жалпылау тестілері
Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория А) зейін В) түйсік *С) сезім D) ойлау E) қиял
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Мінез
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Мінез
Жеке адамның өзіне тән қылық әрекетінде, тіл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшеліктер жиынтығы А) темперамент В) қабілет *С) мінез D) сезім E) ерік
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Темперамент
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Темперамент
795. Жеке адамның әлеуметтік тұлға ретінде қалыптасуының биологиялық негізін танытатн психологиялық қасиет А) мінез В) қабілет С) сезім *D) темперамент E) ерік
Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Іс - әрекет психологиясы
Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Іс - әрекет психологиясы
Психология пәнінен тест сұрақтары жауабымен. Іс - әрекет психологиясы
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
×