Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Күнтізбелік - тақырыптық жоспары

20 қыркүйек 2018, Бейсенбі
Категориясы: Сурет және сызу
Академиялық сурет
Аптасына сағаттар саны – 3
Оқу апталарының саны – 34
Жылына сағаттар саны – 102
1 сынып
I жартыжылдық
I Кіріспе сабақ – 3 сағат.
1. I курста көркем сурет міндеттері мен қажетті материалдар туралы әңгімелесу.
2. Сызықтардың түрлері.
II Көркем суреттің бейнелеу құралдары. Реңк – 3 сағат.
1. Штрих, дақ, нүкте туралы түсінік.
2. штрихтау түрлері.
3. Рең туралы түсінік.
III Перспектива – 6 сағат.
1. Перспектива туралы түсінік
Перспектива, жазықтықта көлемді денелер мен кеңістіктің тереңдігін бейнелеу тәсілі туралы мағлұмат.
3. Квадрат перспективасы, шеңбер перспективасы.
4. Фронтальдық және бұрыштық перспектива, көкжиек, түсетін нүкте сызығы
IV Суретті салу жүйелілігі. Жарық көлеңкесі – 6 сағат.
1. Конструктивтік құрылым туралы түсінік. Көркем суреттің негізгі және қосалқы сызықтары.
2. жарық көлеңкесі және оның градациялары туралы түсінік.
V Сызықтық перспектива туралы білімдерді бекіту – 3 сағат.
Перспективада түрлі көзқарастан қарапайым заттарды бейнелеу ерекшеліктері туралы түсінік.
VI Көркем суреттегі реңдік карама кайшылық – 9 сағат.
Қарапайым натюрморт.
Натюрморттағы пластикалық пішінді мәнерлілікті жеткізудегі реңдік қарама қайшылықтың рөлі.
VII Жұмсақ материалмен танысу – 6 сағат.
Жұмсақ материалмен жұмыс істеу ерекшеліктері. Оның түрлері мен қасиеттері.
VIII Сынақ жартыжылдық жұмыс
– 12 сағат.
Сынақ жұмысына қойылатын негізгі талаптар. Алынған білімдерді бекіту.

II жартыжылдық
IX Нобайлар мен долбарлар – 6 сағат.
Түрлі графикалық материалдармен жұмыс істеудің техникалық тәсілдері.
X Заттардың конструкциясы және оның ерекшеліктері
– 9 сағат.
Заттардың «Қойылым беріктігінің» түсінігі.
XI Көлемді пішінді жұмсақ материалмен жеткізу қағидаты – 9 сағат.
1. Анағұрлым күрделі пішіндегі заттар құрылымының, нақтылығы.
2. Натюрморттағы жоспарлылық.
XII Табиғи пішіндегі конструкциялардың әр алуандылығы – 6 сағат.
Натураның мінезіне сәйкес материалды таңдау.

XIII Шығармашылық көркем сурет – 12 сағат.
«Стиль» түсінігі. Шығармашылық жұмыстардағы мәнерлеудің негізгі тәсілдері.

XIV Жылдық емтихан жұмысы – 12 сағат.
1. Қорытынды білім тексеру.
2. Натюрморт көркем суретін орындаудың жүйелілігі.
3. Емтихан қойылымының реңдік ерекшеліктері.

Кескіндеме
Аптадағы сағат саны – 3
Апта саны – 34
Жыл бойғы сағат саны – 102
І сынып
I жартыжылдық
I Кіріспе сабақ – 3 сағат.
1. І курстаға кесіндеме міндеттері және қажетті құрал - жабдықтар туралы пікірлесу.
2. Күн спектрі туралы түсінік:
- негізгі және құрамдас түстер;
- жылы және суық түстер;
- қосымша түстер.
II Акварельмен жұмыс істеу негіздері – 3 сағат.
Қарапайым өсімдік пішіні кескіндемесінгі құю, лессировка, жағу
III Кескіндемедегі рең және түс көлеңкелері – 6 сағат.
1. «Гризайль» техникасы.
2. Акварельмен ұлғайтылған реңдерін беру.
IV Көлемді берудегі түс пен рең – 3 сағат.
1. Түс және жарық.
2. Түстік шағылысу.
V Гуашь кескіндемесі. Бояу туралы түсінік – 9 сағат.
1. Гуашь бояуларымен жұмыс істеудің ерекшеліктері.
2. Кескіндемедегі түстердің басымдылығы туралы түсінік.
3. Гуашьпен орындалатын этюдтың бірізділігі
VI Түс тану – 9 сағат.
1. Әр түстердің реңдік деңгейлері, қанықтылығы.
2. Жарық әсерінен түстердің өзгеруі.
VII Жарты жылдық сынақ жұмысы – 12 сағат.
1. Қорытынды жұмыстың негізгі талаптары.
2. Жұмыс жүргізу кезеңдері.
3. Акварель жұмыстарының негізгі техникалық әдістері

Кескіндеме
ІІ жартыжылдық

VIII Түрлі техникалардағы акварель кескіндемесі
1. «Пуантилизм» техникасы
– 9 сағат.
Түстерді көзбен көру арқылы алмастыру.
Таяқшаларда бояуларды механикалық араластырусыз құрамдас түстерді алу ұстанымдары.
2.«Дымқыл күйде» және «алля - прима» техникаларында акварельді бояуларының жұмыс түрлері – 9 сағат.
IX Кескіндемедегі жылы айқын көрініс және «грек палитрасы» – 9 сағат.
1. Тек қара қоңыр, сары, қызыл түстерді пайдалана отырып жеңіл гаммадағы айқындылықтың көптігі.
2. Күрделі реңдерді алудағы шамалас бояулардың ара қатынасы
X Гуашь кескіндемесіндегі түстердің қарама - қарсылығы – 9 сағат.
Бояу қарама - қарсылығы. Өзара ықпалдасатын түстердің ерекшеліктері
XI Ақ зат кескіндемесі – 6 сағат.
Ахроматикалық түс және түс кеңістік ортасы
XII Жылдық емтихан жұмысы – 12 сағат.
1. Емтихан жұмысының негізгі талаптары.
2. Жұмыс кезеңдерінің орындалуы. Аяқталымның құралы ретінде детализациялау мен жинақтау

Композиция
Бір аптадағы сағаттар саны – 3
Оқу апталарының саны – 34
Бір жылдағы сағаттар саны - 102
1 сынып
I жартыжылдық
I «Композиция» түсінігін анықтау
3 сағат
1. Туындыны құрудың құрылымдық қағидаты.
2. Композиция бойынша жұмыс кезеңдері.
3. Композиция түрлері.
4. Суретті форматқа орналастыру.
II Бейнелеу өнерінің түрлері мен жанрлары – 3 сағат.
1. Бейнелеу өнерінің түрлері: көркемөнер, графика, скульптура, сәулет.
2. Бейнелеу өнерінің жанрлары.
III Бейнелеу құралдары: сызық, нүкте, дақ – 3 сағат.
1. Кляксография тәсілін таныстыру.
IV Симметрия, ассимметрия. Тепе - теңдік – 3 сағат.
1. Симметрия түрлері.
2. Салмақ, өң, түс, нысаны бойынша бөліктердің тепе - теңдігі.
3. Нысаны, мөлшері, өңі және түсі әртүрлі болғанда композициялық тепе - теңдікті, құбылыстардың контрастын сақтау туралы түсінік.
V Ырғақ және ырғақтық қозғалыс. Композициядағы динамика және статика – 3 сағат.
1. Ырғақ – композициядағы элементтердің: түстік дақтардың, заттардың, табиғат объектілерінің кезектесуі және қайталануы.
2. Сәндік - қолданбалы өнердегі ою - өрнектің ырғақтық құрылым үлгісі.
3. Ырғақтық қозғалыс – өнер туындыларындағы динамиканы көрсету тәсілі.
VI Тұйық композиция және «ашық» композиция – 3 сағат.
1. Формат түрлері және олардың бейнелеу қасиеттері.
2. Тақырыпты ашудағы форматтың ролі.
VII Тұтастық және типтеу заңы
- 6 сағат.
1. Композицияның бөлінбестігі.
2. Барлық элементтер байланысының және өзара қиысуының қажеттілігі, жаңалық факторы – типтеу заңының басты белгісі.
3. Бейнелеу элементтерінің қайталанбаушылығы.
VIII Контраст заңы. Нюанс. Контраст түсінігі – 3 сағат.
1. Түс, өң, нысан, мөлшер, фактура, кейіпкерлердің мінездері мен құбылыстар контрасты.
2. Нюанс, ұқсастық ретінде, картинадағы түс пен өң жақындығы.
3. Ойды ашудағы колориттің маңызы.
IX Нысан мен мазмұн бірлігі – 6 сағат.
Композицияны құрудың барлық заңдылықтары мен құралдарының идеялық ойға бағынуы.
X Сюжеттік - композициялық орталық
– 3 сағат.
1. Көркем туындыдағы сюжеттік - композициялық орталықтың мәні және оның тақырыпты ашудағы маңызы.
2. Геометриялық орталық, негізгі сюжеттік - композициялық орталық және қосалқы орталықтар, олардың сюжет пен композициялық құрылымға байланыстылығы.
XI Стилизация – 3 сағат.
1. Бейнелеу өнерінің әр түрлерінде: графикада, көркемөнерде, скульптурада, сәулетте, сәндік - қолданбалы өнерде, дизайнда стилизацияны қолдану.
2. Заттардың, адамдың, жануарлардың, әріптердің, жазудың суреттерін стилизациялау тәсілдері.
XII Сызықтық және ауа перспективасы – 3 сағат.
1. Көкжиек сызығы, фронталдық және бұрыштық перспектива, түйісу нүктесі.
2. Зат суретінің оның көкжиек сызығына қатысты орналасуына байланыстылығы.
3. Ауа перспективасын көрсетуде түс пен өңнің көзге көрінетін өзгерісі. Тәулік түсі мен уақыты (жарықтылық), ауа - райы, маусым.
XIII Сынақ сабағы – 3 сағат.
Еркін тақырыпта сюжеттік компзиция. Түстану.
Назар аударыңыз! Жасырын мәтінді көру үшін сізге сайтқа тіркелу қажет.
7 073
0
  • 0
0 дауыс


Жаңалықтар
Күнтізбелік - тақырыптық жоспар Алгебра 10 сынып
Күнтізбелік - тақырыптық жоспар Алгебра 10 сынып
Күнтізбелік тақырыптық жоспар Алгебра 10 сынып
Күнтізбелік тақырыптық жоспар Геометрия 7 сынып
Күнтізбелік тақырыптық жоспар Геометрия 7 сынып
Күнтізбелік тақырыптық жоспар, Геометрия 7 сынып
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Перспектива. Сызықтық көрініс
Перспектива. Сызықтық көрініс
Қарағанды облысы, Жезқазған қаласы, №1 жалпы білім беретін орта мектебінің технология, бейнелеу өнері, сызу пәндері мұғалімі: Абдрахманова Алмагүл Хамаридденқызы
Күнтізбелік жоспар
Күнтізбелік жоспар
Күнтізбелік жоспар Пәні: Қазақ тілі Сыныбы: 5 Жылдық сағат саны: 102 сағат Апталық сағат саны: 3 Оқулық авторлары: Ә. Дайыр, Қ. Айтқалиев, Ш. Беркімбаева, Г. Құрманбай Баспа: Алматы: Атамұра, 2010 Пән мұғалімі: Анар Арыстанғалиева
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
×