Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Программалық қамтамасыз ету. Software. Програмное обеспечение

03 желтоқсан 2019, Сейсенбі
Категориясы: Информатика

School: №9        Күні: 21.01.19ж

Grade:

Сынып:

Класс:

7 «А»

Attended:

Қатысқаны:

Участвовали:

Didn`t attend:

Қатыспағаны:

Не учасевовали:

12

0

Theme lesson:

Сабақтың тақырыбы:

Тема урока:


Программалау жүйесі

System programming 

Системы программированияLearning objectives

Оқу мақсаттары

Цели обучения


7.1.2.1 - «бағдарламалау жүйесі» және «бағдарламалау тілдері» ұғымдарының арасындағы айырмашылық;

7.1.2.1 – distinguish between the concepts of "programming system" and "programming languages";

7.1.2.1 - проводить различие между понятиями  «система программирования»  и  «языки программирования»;

Lesson objectives

Сабақ мақсаттары

Цели урока

 • Программалау жүйесі  ұғымын анықтайды.
 • Программалау жүйесі нені қамтитынын сипаттайды.
 •  Қандай танымал программалау жүйесі бар екенін түсінеді


Thinking level

Ойлау деңгейі

Уровень мышления

 • Программаның жұмыс істеу схемасын құрастырады.

Арнай мақсаттағы программаларға мысал келтіреді,салыстырады

Assessment criteria

Бағалау критерийлері


 1. Программалау жүйесі ұғымын тсінеді;
 2. Программалау тілдері түрлерін біледі;
 1. Программалау жүйесі мен программалау тілдерін салыстыра алады;

1. Understands the concept of programming;

2. Knows the types of programming languages;

3. Compares the programming system and programming languages;

1. Понимает концепцию программирования;

2. Знает типы языков программирования;

3. Сравнивает систему программирования и языки программирования;


Language target

Тілдік мақсат

Языковая цель

    Келесі терминологияны біледі және пайдаланады:

мәтіндік редактор,жүктеуші,орындаушы,компилятор,реттеуші,файлдар диспетчері 

Knows and uses following terminology:

text editor, boot loader, artist, compiler, file manager

Знает и использует следующую терминологию:текстовый редактор, загрузчик, исполнитель, компилятор, менеджер, файловый менеджер

Methods

Әдістері

Методы

   «Сөйлемді құрастыр» топтық жұмыс;«Миға шабуыл» Адасқан әріптер; жұптық жұмыс;тест тапсырмалар;

«Компьютер қалай жұмыс істейді?» видеокөрсетілім

«Жұппен жұмыс істеу» Алгоритм құру шығармашылық жұмыс

Group work "Make Suggestions"; Brain Attack; parallel work, test spells;;Video demonstration "How Does a Computer Work"

Creation algorithm « Work in pairs », creative work

Групповая работа «Составь предложения»; «Мозговая атака» Нежелательные буквы; парная работа, тестовые задания;

Видео демонстрация "Как работает компьютер"

Создание алгоритма «Работа в парах», творческая работа


National morality

Ұлттық мораль

Национальная мораль

To use effective ways of interpreting information

Программалау тілдерінің тиімді әдістерін қолдану

Использовать эффективные способы системов программирования


Interdisciplinary communication

Пәнаралық байланыс

Межпредметное общение

Математика, ағылшын, IT,орыс тілі

Math, English, IT,Russian languages

Математика, английский, IT

Preknowledge

Алдын ала білім

Алдын ала білім...

Программалау тілдері,транслятор,компилятор,интерпретатор

programming languages translator, compiler, interpreter

Языки программирования, переводчик, компилятор

Lesson plan                Сабақ жоспары                 План урока

Lesson period

Сабақтың мерзімі

Ход урока

Activity            Қызмет                  Деятельность

Resources

Ресурстар Ресурсы

Start of the lesson

7 min

Сабақтың басталуы

7 мин

Начало урока

7 мин


Сәлемдесу; Greetings;Привествие;

Оқушыларды үлестірме қағаздар алу арқылы үш 

Input           2 Output          3 Process  топтарына бөлу.

Әр топтан топ басшысын сайлау,бағалау бетшесін тарату.

Үй жұмысын сұрау;Home task;домашняя работа

Өтілген тақырыпты қайталау сұрақтарын қою.Дұрыс жауапты талқылау.

TACK1.Find the true sentenses

TACK2.«Миға шабуыл» әдісі: адасқан әріптерден жаңа  терминдерден тақырыпты табу.

«Brain storming» findt he todays new words.This is our termins

Handouts Presentation

Таратпа қағаздар


раздаточные бумаги


Midsession

30 min

Сабақтың ортасы

30 мин

Середина урока

30 минHome work

How computers work. “What makes a computer,a computer?»

Practice 1

Write the new termins

TACK3.

An example of algorithm

алгоритмге мысал айту

Пример алгоритма

    Practice 2

Use these symbols to write a program that would draw each image. 

Әрбір суретті түсіретін бағдарламаны жазу үшін осы таңбаларды қолданыңыз. 

Используйте эти символы, чтобы написать программу, которая будет рисовать каждое изображение. 

ТACK4. жұппен жұмыс істеу. Аралас сөздерден сөйлемдерді жасаңыз және жауапыңызды сыныппен бөлісіңіз.

Task . Work in pairs. Create the sentences from mixed-up words and share your answer with the class.

Задание  Работа в парах. Составьте предложения из смешанных слов и поделитесь своим ответом с классом.

Make your own glossary.

Tack 5.

Write the definitions of the words. You can use the English-English dictionary.

Өзіңіздің глоссарийіңізді жасаңыз.

Сөздердің анықтамаларын жазыңыз. Ағылшын-ағылшын сөздігін пайдалануға болады.

Сделайте свой собственный глоссарий.

Напишите определения слов. Вы можете использовать англо-английский словарь.

video tutorial

Presentation

Concluding the lesson

3 min

Сабақты қорытындылау

3 мин

Завершение урок

3 мин

 1. Reflection: Colorful stickers
 2. Кері байланыстүсті жапсырмалар
 3. Рефлексия: разноцветные стикерыColorful stickers2 001
0
 • 0
0 дауыс


Жаңалықтар
Сызықтық алгоритмдерді программалау
Сызықтық алгоритмдерді программалау
Сызықтық алгоритмдер мен оларды программалау тілінде аудару туралы білім меңгерту
Паскаль программалау тілі және құрылымы
Паскаль программалау тілі және құрылымы
Паскаль программалау тілімен танысады. Программаның құрылымымен танысып, қарапайым программаны жазып үйренеді. Ұшқырлыққа, ойын тез жинақтауға, топта жұмыс істеуге дағдыланады
Программалау тілдері
Программалау тілдері
Оқушылар программалау тілдерін біледі. Программамен жұмыс жасауды біледі
Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау
Сызықтық алгоритмдерді бағдарламалау
Информатика пәні мұғалімі: Ташходжаев Султанмурат Акмалович
Educational system in Great Britain and in Kazakhstan
Educational system in Great Britain and in Kazakhstan
Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы, Састобе ауылды округі "А. Макаренко атындағы жалпы орта мектебінің ағылшын тілі мұғалімі Шымырбаев Марат Батырбекович
Educationn In Great Britain
Educationn In Great Britain
Атырау қаласы, Ф. Оңғарсынова атындағы орта мектептің ағылшын пәні мұғалімі Абилтаева Гүлхат
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
×