Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47Физикадан тест

07 қаңтар 2023, Сенбі
Категориясы: Физика
10 класс физикадан тестері
1 - тарау. Кинематика

1. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалған автомобиль 10 с ішінде 150 м жол жүрді. Дәл осындай жылдамдықпен ол 3 с ішінде қандай жол жүреді?
А) 30 м; В) 20 м; С) 60 м; Д) 45 м; Е 15 м;
2. Бірдей 10 м/с жылдамдықпен жол айырығынан бірдей уақытта 60º болатын бағыттармен ажыраған екі автомобиль 20 с өткеннен кейін бір - бірінен қандай қашықтықта болады?
А) 150 м; В) 300 м; С) 200 м; Д) 100 м; Е) 250 м;
3. Ені 40 м өзенді жүзіп өткен жүзгішті су ағысы қарсы жағалауға өткенше 30 м - ге ығыстырған. Жүзу қашықтығы қандай болған?
А) 50 м; В) 20 м; С 35 м; Д) 60 м; Е) 25 м;
4. Суретте әртүрлі қозғалыс кезіндегі жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графиктері кескінделген. Оларды мынадай ретпен орналастырыңыз:
а) бір қалыпты түзу сызықты қозғалыс;
ә) бір қалыпты үдемелі қозғалыс;
в) бір қалыпты баяу қозғалыс;
с) бастапқы жылдамдығы бар бір қалыпты үдемелі қозғалыс;
А) 1, 3, 2, 4; В) 3, 2, 4, 1; С) 2, 3, 1, 4; Д) 4, 1, 3, 2; Е) 2, 4, 1, 3;
5. Суретте әртүрлі қозғалыс кезіндегі жолдың уақытқа тәуелділік графиктері кескінделген.
а) бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс;
б) бірқалыпты үдемелі қозғалыс;
в) бірқалыпты баяу қозғалыс;
г) бастапқы жылдамдығы бар бірқалыпты үдемелі қозғалыс;
д) бастапқы жылдамдығы бар бірқалыпты баяу қозғалыс;
А) 5, 2, 1, 4, 3; В) 4, 1, 5, 2, 3; С) 2, 3, 1, 5, 4; Д) 1, 3, 4, 2, 5; Е) 5, 3, 2, 4, 1;
6. Жылдамдығын 36 км/сағ - тан 72 км/сағ - қа дейін арттырған автомобиль 5 с ішінде қанша жол жіреді?
А) 50 м; В) 45 м; С) 8 м; Д) 70 м; е) 75 м;
7. 36 км/сағ жылдамдықпен жүріп келе жатқан автобусты жүргізуші аялдамаға 50 м қалғанда тежей бастады. Осы кездегі үдеу модулі қаншаға тең?
А) 2 м/с2; В) 1, 5 м/с2; С) 1 м/с2; Д) 0, 5 м/с2; Е) 3 м/с2;
8. Еркін құлаған дененің 4 секундтағы жүген жолы қанша?
А) 60 м; В) 80 м; С) 70 м; Д) 75 м; Е) 90 м;
9. 500 м биіктіктегі тік ұшақтан еркін түскен дененің Жер бетіне соқтығысқандағы жылдамдығын км/сағ есебімен шығарыңыз.
А) 150 км/сағ; В) 200 кс/сағ; С) 280 км/сағ; Д) 340 км/сағ; Е) 360 км/сағ;
10. 500 м биіктіктегі тік ұшақтан еркін түскен дененің Жер бетіне қанша уақытта жетеді?
А) 8 с; В) 10 с; С) 7 с; Д) 9 с; Е) 7, 5 с;
11. 30 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырған дене қандай биіктікке көтеріледі және қанша уақытта құлап түседі?
А) 60 м, 5 с; В) 55м, 4, 6 с; С) 50 м, 4, 2 с; Д) 45 м, 6 с; Е) 42 м, 4 с;
12. Жұмыстың радиусы 0. 3 м болатын жеңіл автомобильдің дөңгелегі 900 айн/мин жасаған кездегі жылдамдығын км/сағ есебін есептеңіз.
А) 98 км/сағ; В) 106 км/сағ; С) 105 км/сағ; Д) 101 км/сағ; Е) 104 км/сағ;
13. Қисықтың радиусы 50 м жол иініндегі автомобильдің қозғалыс жылдамдығы 36 км/сағ болған кезіндегі центрге тартқыш үдеуі қандай?
14. Жұмыстың радиусы 0, 3 м болатын жеңіл автомобильдің жылдамдығы 108 км/сағ. Автомобиль дөңгелегінің бұрыштық жылдамдығын анықтаңыз.
А) 120 с - 1; В) 210 π; С) 200 π; Д) 90 с - 1; Е) 220 π;
15. Дене 30 м/с жылдамдықпен горизонтқа 30º бұрыш жасай лақтырған. Осы дененің Жер бетінен ең жоғарғы көтерілу биіктігін анықтаңыз.
А) 11, 25 м; В) 14, 5 м; С) 12, 5 м; Д) 13, 25 м; Е) 10, 5 м;
16. Дене қозғалысы жылдамдығының, Х және У остеріндегі проекциялары υх= 4 м/с және υу= 3 м/с болса оның модулі қашшаға тең?
А) 3, 5 м/с; В) 4 м/с; С) 4, 5 м/с; Д) 5 м/с; Е) 5, 6 м/с;
Жауаптары:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Д С А С А Е С В Е В Д Д В С А Д

2 - тарау. Динамика. Ньютон заңдары.
1. Дененің инерттілігін сипаттайтын негізгі шама:

А) жылдамдық; В) күш моменті; С) үдеу; Д) масса; Е) импульс.
2. Орнынан қозғалған массасы 1 т автомобиль 5 с ішінде 36 км/сағ жылдамдық алды. Автомашинаға қандай тұрақты күш әсер еткен?
А) 1000 Н; В) 1800 Н; С) 2000 Н; Д) 2200 Н; Е) 2500 Н.
3. 2 м/с2 үдеумен лифт арқылы жоғары көтеріліп бара жатқан массасы 70 кг адамның салмағы қанша? А) 140 Н; В) 120 Н; С) 150 Н; Д) 130 Н; Е) 160 Н.
4. 5 м/с2 үдеумен жерге түсіп келе жатқан массасы 80 кг парашютистің салмағы қаншаға азайған? А) 380 Н; В) 10, 4 Н; С) 420 Н; Д) 440 Н; Е) 400 Н.
5. Шамалары бірдей 6 Н екі күш денеге 60º бұрышпен әсер етеді. Қорытынды күш қаншаға тең? А) 8 Н; В) 10, 4 Н; С) 12 Н; Д) 13 Н; Е) 12, 6 Н.
6. Жер бетінен 800 км биіктікте ұшу үшін ғарыш кемесінің жылдамдығы қандай болуы керек? А) 7, 9 км/с; В) 8, 2 км/с; С) 8, 2 км/с; Д) 8, 1км/с; Е) 8, 4 км/с.
7. Массасы 40 кг бала айналу осі 2 м биіктікке бекітілген әткеншек теуіп тұр. Әткеншек ең төменгі нүктеден 4, 4 м/с жылдамдықпен өтсе, бала осы нүкдеде орындыққа қандай қысым түсіреді? А) 750Н; В) 766 Н; С) 787 Н; Д) 816 Н; Е) 806 Н.
8. Қатаңдығы 100 кН/м тіркеу арқанмен массасы 3 т автомашинаны 2 м/с2 үдеумен сүйреген кездегі арқанның ұзаруын табыңыз. А) 3 см; В) 4 см; С) 5 см; Д) 6 см; Е) 7 см.
9. Горизонталь орналасқан трибометр тақтайшасының үстімен динамометр арқылы 200 г ағаш білеушені сүйрегенде ол 0, 6 Н - ды көрсетті. Үйкеліс коэффиценті қаншаға тең? А) 0, 26; В) 0, 03; С) 0, 34; Д) 0, 08; Е) 0, 3.
10. Горизонталь орналасқан трибометр тақтайшасының үстімен динамометр арқылы 200 г, радиусы 2, 5 см ағаш цилиндрді ось бойынша домалата сүйрегенде ол 0, 4 Н - ды көрсетті. Домалау үйкеліс коэффициенті неге тең? А) 0, 05; В) 0, 03; С) 0, 5; Д) 0, 3; Е) 0, 04.
11. Ұзындығы 2 м 25 см рычагтың тіреу нүктесін, көтеретін жүк жағындағы ұшынан 25 см жерге орналастырып, 400 кг жүкті көтеру үшін оның екінші ұшына қандай күшпен әсер ету керек? А) 400 Н; В) 450 Н; С) 500 Н; Д) 550 Н; Е) 600 Н.
12. Горизонталь жазықтықпен 30º бұрыш жасайтын а бұрыш жасайтын ағаштан жасалған көлбеу жазықтықпен массалары 100 кг болатын ағаш жәшіктерді сырғытып жүк машинасына тиеу қажет. Егер үйкеліс клэффициенті 0, 3 болса, үйкеліс күші қандай болады? А) 300Н; В) 260 Н; С) 280 Н; Д) 320 Н; Е) 240 Н.
13. Қыстыгүні горизонталь жазықтықпен 30º бұрыш жасайтын көлбеу жотадан шаңғымен сырғанаған бала қандай үдеумен қозғалады? Үйкеліс коэффициенті 0, 035 – ке тең. А) 4, 2 м/с2; В) 4, 5 м/с2; С) 5 м/с2; Д) 4, 7 м/с2; Е) 5, 2 м/с2.
14. Массасы 50 кг жүкті блокқа асылған арқан арқылы 750 Н тұрақты күштің көмегімен жоғары көтереді. Осы кездегі дененің үдеуі қаншаға тең болады? (g=10м/с2). А) 1, 6м/с2; В) 1, 8м/с2; С) 2 м/с2; Д) 2, 2м/2; Е) 2, 4 м/с2.
15. Жер бетіндегі салмағы 700 Н адамның массасы Ай бетінде қаншаға тең болар еді? Ай бетіндегі еркін түсу үдеуі 1, 623 м/с2.
А) 10 кг; В) 10, 5 кг; С) 11, 62 кг; Д) 11, 83 кг; Е) 12, 4 кг.
Жауаптары:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Д С А Е В Е С Д Е А С В Д С Д

Сақталу заңдарына тест сұрақтары
1. Орнынан қозғалған массасы 1 т автомашина тұрақты 2 кН күштің әсерінен 10 с ішінде қандай жылдамдық алады? А) 10 м/с; В) 14 м/с; С) 16 м/с; Д) 18 м/с; Е) 20м/с.
2. Массасы 40 кг бала 7 м/с жылдамдықпен жүгіріп келіп, 2 м/с жылдамдықпен сол бағытта қозғалған массасы 60 кг арбаға секіріп мінді. Осыдан кейін арба қандай жылдамдықпен қозғалады? А) 5 м/с; В) 3, 6 м/с; С) 4 м/с; Д) 4, 2 м/м; Е) 4, 4 м/с.
3. Үстінде бала отырған массасы 20 кг шананы қар үстімен қозғалыс бағытына 60º бұрышпен 100 м қашықтыққа сүйрегенде қанша жұмыс істеледі? Үйкеліс коэффициенті 0, 03. А) 200 Дж; В) 240 Дж; С) 260 Дж; Д) 300 Дж; Е) 280 Дж.
4. 800 м/с жылдамдықпен ұшқан 10 г оқтың кинетикалық энергиясының 8 м/с жылдамдықпен қозғалған массасы 1 т автомашинаның кинетикалық энергиясына қатынасы қаншаға тең? А) 1/100; В) 1/10; С) 1/1; Д) 1/1000; Е) 1/10000.
5. Кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 50 кг*м/с. Дененің массасы неге тең? А) 15, 0 кг; В) 12, 0 кг; С) 12, 5 кг; Д) 13, 0 кг; Е) 14, 0 кг.
6. Тік жоғары қарай 30 м/с жылдамдықпен лақтырылған массасы 100 г дененің ең жоғарғы нүктедегі потенциалдық энергиясын анықтаңыз.
А) 45 Дж; В) 50 Дж; С) 35 Дж; Д) 40 Дж; Е) 450 Дж.
7. 10 м биіктіктен еркін түскен, массасы 2 кг дененің Жер бетіне 4 м қалған кездегі потенциалдық және кинетикалық энергияларын анықтаңыз.
А) 60 Дж, 90 Дж; В) 70 Дж, 100Дж; С) 80 Дж, 120 Дж; Д) 80 Дж, 110 Дж; Е) 70 Дж, 110Дж.
8. Массасы 0, 5 кг дененің еркін түсу уақыты 2 с. Осы кездегі ауырлық күшінің жұмысы қаншаға тең? А) 70 Дж; В) 80 Дж; С) 90 Дж; Д) 100 Дж; Е) 110 Дж.
9. Массасы 10 г оқ қалың тақтайға 800 м/с жылдамдықпен кіріп одан 400 м/с жылдамдықпен ұшып шықты. Тақтайды тесіп өту үшін оқ қандай жұмыс атқарған?
А) 1800 Дж; В) 2400 Дж; С) 2000 Дж; Д) 2200 Дж; Е) 2600 Дж.
10. Массасы 2 т жүкті көтергіш кран 30 с ішінде 6 м биіктікке көтерді. Кран двигателінің қуаты қандай? А) 3 кВт; В) 3, 2 кВт; С) 3, 4 кВт; Д) 3, 6 кВт; Е) 4 кВт.
11. Автомашинаның 72 км/сағ жылдамдықпен бірқалыпты түзу сызықты қозғалған кездегі көрсеткен қкаты 1 МВт. Автомашинаның массасы қандай?
А) 1 т; В) 2 т; С) 3 т; Д) 4 т; Е) 5 т.
12. Массасы 200кг, диаметрі 60 см темір бөшкелерді ұзындығы 5 м биіктігі 1, 6 м ағаштан жасалған көлбеу жазықтықпен машинаға домалата артты. Домалау үйкелісінің коэффициенті 0, 6. Көлбеу жазықтықтың ПӘК - і қандай?
А) 60 %; В) 66%; С) 72%; Д) 80%; Е) 85%.
13. Қатаңдығы 500 Н/м динамометр пружинасына 40 Н күш әсер еткенде қанша жұмыс істелінеді? А) 1, 6 Дж; В) 1, 8 Дж; С) 2 Дж; Д) 2, 2 Дж; Е) 2, 4 Дж.
14. Диаметрі 4 см құбырдағы судың жылдамдығы 1 м/с. Ос ықұбырмен тікелей жалғасқан диаметрі 2 см құбырмен су қандай жылдамдықпен ағады?
А) 3, 6 м/с; В) 4 м/с; С) 4, 2 м/с; Д) 4, 4 м/с; Е) 5 м/с.
15. Насостың пайдалы қуаты 4 кВт. Осы насос 8 м тереңдіктен 1 сағат ішінде қандай көлемдегі суды көтеріп шығарады? А) 120 м3; В) 140 м3; С) 160 м3; Д) 180 м3; Е) 200 м3.
Жауаптары:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Е С Д В С А С Д В Е Е Е А В Д

3 - тарау. Сұйықтар мен газдардың қозғалысы.
1. Судың қандай тереңдігінде атмосфералық қысым екі еселенеді?
А) 5 м; В) 10 м; С) 15 м; Д) 20 м; Е) 25 м.
2. Паскаль заңының тұжырымдамасы қалай аталады?
А) Сұйыққа батырылған дене өзінің көлеміндей сұйықты ығыстырып шығарады; В) Сұйыққа батырылған денеге өзінің ығыстырып шығарған сұйығының салмағына тең кері итеруші күш әсер етеді; С) Құбырдың кез келген қимасы арқылы бір мезгілде бірдей көлемде сұйық ағып өтеді; Д) Сұйыққа (немесе газға) түсірілген қысым өзгеріссіз оның барлық нүктелеріне бірдей беріледі; Е) Құбырмен аққан сұйықтың статистикалық және динамикалық қысымдарының қосындысы тұрақты шама болып табылады.
3. 100 м тереңдікте теңіз суының қысымы бір атмосфералық қысымнан қанша есе артық? ( =1030 кг/м3 ) А) 100 есе; В) 70 есе; С) 50 есе; Д) 20 есе; Е) 10 есе.
4. Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы 6 см2 және оған 200 Н күш әсер етеді. Үлкен поршеннің ауданы 180 см2. Бұл поршенге қандай күш әсер етеді?
А) 4кН; В) 5кН; С) 5 кН; Д) 7 кН; Е) 10 кН.
5. Тығыздығы = 0, 7 кг/м3 ағаш су бетінде қалқып жүр. Оның қандай бөлігі суға батқан? А) 0, 7; В) 0, 6; С) 0, 5; Д) 0, 4; Е) 0, 3.
6. Гидравликалық престің кіші поршенінің ауданы S1= 10 см3, ал үлкен поршеннің ауданы S2=200 см2. Кіші поршеннің қозғалу биіктігі h1=10 см. Үлкен поршенді дәл осындай биіктікке көтеру үшін кіші поршень қанша рет жүріс жасауы керек?
А) 10 рет; В) 15 рет; С) 20 рет; Д) 25 рет; Е) 30 рет.
7. Су айдағыш мұнараның табанындағы манометр 1, 8*105 Н/м2 қысымды көрсетті. Мұнарадағы су деңгейінің биіктігі қандай? А) 16 м; В) 18 м; С) 20 м; Д) 22 м; Е) 24м.
8. Массасы 100 кг қарағай су бетінде қалқып жүр. Оны кері итеруші күш қаншаға тең? А) 1000 Н; В) 900 Н; С) 800 Н; Д) 700 Н; Е) 600 Н.
9. Ауданы 12 м2 өзенде қалқитын сал жүк тиелген соң 25 см - ге дейін суға батты. Тиелген жүктің салмағы қанша? А) 20 кН; В) 22 кН; С) 24 кН; Д) 26 кН; Е) 30кН.
10. Теңіз деңгейінен 720 м биіктікте атмосфералық қысым қандай болады?
А) 680 мм.. сын. бағ. В) 690 мм.. сын. бағ; С) 700 мм.. сын. бағ; Д) 710 мм.. сын. бағ; Е) 720. мм.. сын. бағ
11. Құбырдың көлденең қимасы ауданы 10 см2 бөлігіндегі судың ағысының жылдамдығы 0, 2 м/с. Осы құбырдың көлденең қимасының ауданы 3 см3 бөлігіндегі су ағысының жылдамдығы қандай? А) 1, 1 м/с; В) 1м/с; С) 0, 9 м/с; Д) 0, 8 м/с; Е) 0, 7 м/с.
12. Сутегі газымен толтырылған, көлемі 100 м3 аэростаттың көтергіш күшін анықтаңыз. Сутегі тығыздығы =0, 09 кг/м3, ауаның тығыздығы =1, 29 кг/м3.
А) 1120 Н; В) 1140 Н; С) 1160 Н; Д) 1180 Н; Е) 1200 Н.
13. Горизонталь құбырмен аққан судың жылдамдығы 1, 2 м/с болса, оның құбыр қабырғаларына түсіретін қысымы қандай?
А) 100600 Па; В) 100800 Па; С) 100660 Па; Д) 100700 Па; Е) 101000 Па.
14. Су айдағыш мұнарадағы су деңгейінің биіктігі 20 м. Оның табанындағы шағын тесіктен су қандай жылдамдықпен шығады? А) 18м/с; В) 20 м/с; С) 22 м/с; Д) 24 м/с; Е) 26 м/с.
15. Массасы 72 кг сүңгігішке әсер ететін кері итеруші күшті табыңыз. Адам денесінің орташа тығыздығы 1, 2*103 кг/м3. А) 570 Н; В) 580 Н; С) 590 Н; Д) 600 Н; Е) 610 Н.

Жауаптары:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
В Д Е С А С В А Е С Д Е А В Д

Физикадан тест. жүктеу
140 856
0
  • 100
1 дауыс

Жаңалықтар
Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.
Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.
Бірқалыпты емес қозғалыс. Дене тең уақыт аралығында әр түрлі жол жүріп өтсе, ондай қозғалысты бірқалыпты емес қозғалыс деп атайды.
Кинематика негіздері. Тест
Кинематика негіздері. Тест
Бірқалыпты түзусызықты қозғалған автомобиль 10с ішінде 150м жол жүреді. Дәл сондай жылдамдықпен ол 3с ішінде қандай жол жүреді?
Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық
Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық
Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық.
Физикадан күнтізбелік жоспар
Физикадан күнтізбелік жоспар
Физикадан күнтізбелік жоспар
Физика жылдық тест тапсырмасы 9 сынып
Физика жылдық тест тапсырмасы 9 сынып
Алматы облысы, Балхаш ауданы, Береке ауылы, Береке орта мектебі МДШО-ның физика пәні мұғалімі Нұрханова Ләззат Сүйеубайқызы
Күнтізбелік жоспар бойынша 10 сыныпқа арналған жылдық тест тапсырмаларын жауаптарымен
Күнтізбелік жоспар бойынша 10 сыныпқа арналған жылдық тест тапсырмаларын жауаптарымен
Алматы облысы, Райымбек ауданы, Жалаңаш селосы, Ж. Ермегияев атындағы орта мектеп Физика пәнінің мұғалімі Утегенова Сәуле
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
×