Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Психология ғылымы тарихынан

18 маусым 2024, Сейсенбі
Категориясы: Психология
Психология пәні бойынша тест сұрақтары
Психология ғылымы тарихынан

169. Интроспектік (сана) психологиясының дағдарысқа түсу кезеңі
А) 16 ғ
В) 18ғ. басы
*С) 20ғ. басы
D) 20 ғ. аяғы
E) 21 ғ.
170. Психология зерттеулерінің 20ғ. басында дағдарысқа ұшырау себебі:
А) әлеуметтік көзқарастардан
В) мемлекеттік саясаттан
*С) экономикалық өндіріс талабынан
D) діни тиымдарынан
E) зерттеу әдістерінен
171. Психологияның тек сана жөніндегі ғылым еместігін дәлелдеуге негіз болған зерттеулер
А) физиологиядағы
*В) невропатологиядағы
С) биологиядағы
D) экологиядағы
E) логикадағы
172. Психологиялық дүниенің қоршаған орта мен тіршілік иесінің икемдесу әрекетінен ажыралуы мүмкін еместігін дәріптеген ғылыми бағыт
А) Декарт интроспекциясы
В) Галль френологиясы
*С) Дарвиннің эволюционизмі
D) Дарвин рефлексологиясы
E) Маслоу гуманизмі
173. Бихевиоризм зерттеулерінің объекті
А) сана
В) жан
*С) әрекет - қылық
D) интеллект
E) психикалық тұтастық
174. Адамды тану үшін сананы емес, әрекет - қылықты зерттеу қажет деп білген психологиялық бағыт:
А) когнитивтік
В) гуманистік
С) гештальт психологиясы
*D) бихевиоризм
E) генетикалық психология
175. Американ ғалымы Э. Торндайк бастауын салып, дамытқан психологиялық теория
А) генетикалық
В) тұңғиық психологиясы
С) гештальт психология
*D) бихевиористік психология
E) гуманистік психология
176. Элементтер психологиясына қарсы шығып, психикалық қастықты дәріптеуші психология бағыты:
*А) гештальт психология
В) ассоциативті психология
С) фрейдизм
D) нейропсихология
E) генетикалық
177. «Гештальт» ұғымын алғаш рет ғылымға енгізген
А) Дж. Уотсон
*В) Эренфельд
С) Торндайк
D) Пиаже
E) Маслоу
178. Психикалық бейне мен оны туындататын нақты әрекет арасындағы байланысты жоққа шығарған психологиялық теория
А) бихевиористік
*В) гештальттық
С) гуманистік
D) генетикалық
E) прагматистік
179. Швейцария ғалымы Ж. Пиаже өрбіткен психологиялық теория:
А) гуманистік
*В) генетикалық
С) бихевиористік
D) когнитивтік
E) фрейдизм
180. Генетикалық психологиялық зерттеулер аймағы
А) ересектер психикасы
*В) балалар психикасы
С) жануарлар әрекет - қылығы
D) сана мен әрекет байланысы
E) адам интеллекті
181. Бала интелектін зертеу арқылы ересектер психикасының қалыптасуының күнілгері пайымдауға болатынын дәлелдеуге тырысқан ғалым:
А) Фрейд
В) Торндайк
*С) Пиаже
D) Маслоу
E) Уотсон
182. Пиаженің психика теориясындағы басты қателік: ақыл - ой негізі
А) жаратылыстан тыс күште
*В) адамның өзінде
С) қоғамдық қатынастарда
D) түйсік ақпараттарынан
E) іс - әрекетте
183. Интелект дамуында оқудың, әлеуметтік қоғамдық фактордың маңызын жоққа шығарған психологиялық бағыт:
А) материалистік
В) гуманистік
*С) генетикалық
D) когнитивтік
E) прагматтық
184. Адамдағы тылсым, санадан тыс психикалық факторларды саналы әрекетке тікелей қарсы қоюмен белгілі болған ғылыми бағыт
*А) фрейдизм
В) когнитивизм
С) прагматизм
D) материализм
E) дуализм
185. Фрейд психологиясының негізгі идеясы
А) адам қоғаммен үндес
*В) қоғам адамға жау
С) әлеуметтік қатынас әлемді дамытады
D) адам дамуының негізі - оқу, тәрбие
E) адам еңбектің жемісі
186. Адам іс - әрекетінің бәрі объектив сана басқарымында емес, астар санадағы ықпалдар жетегінде болатынын дәріптеген
А) Торндайк
В) Уотсон
*С) Фрейд
D) Пиаже
E) Маслоу
187. Адамдағы танымдық процестер белсенділігі мен танымдық даму теориясын ұстанған бағыт:
*А) когнитивтік
В) гуманистік
С) фрейдизм
D) бихевиоризм
E) гештальттық
188. Когнитивтік психологияның негізгі зерттеулері
А) тума қасиеттер
В) көңіл - күй қалыптары
*С) танымдық процестер
D) мінез
E) қабілет
189. Когнитивтік психология бойынша адамның психикалық іс - әрекетіне бастаушы негіз
А) гомоспиенс
В) қоғам
*С) гомонкулюс
D) гуманизм
E) Алла
190. Дж. Бруннер ж т. б. бастаған психологиялық бағыт
А) гуманистік
В) генетикалық
С) бихевиористік
D) гештальттық
*E) когнитивтік
191. Гуманистік психология теоретигі
А) Фрейд
В) Пиаже
*С) Маслоу
D) Торндайк
E) Брунер
192. Адам болмысының негізі оның өзін - өзі таныту мен өз мүмкіншіліктерін ашуға болған ынта - ықыласына деп есептеген бағыт
А) когнитивтік
*В) гуманистік
С) фрейдтік
D) бихевиористік
E) гештальттық
193. Адамның өз мүмкіншіліктерін ашуға болған қажеттіліктің негізі, Маслоу пікірінше
А) бейтарап қалу
В) қорғаныс
*С) жақсылыққа ұмтылу
D) пайдакүнемдік
E) жамандық ниет
194. Дарвиннің тек жыртқыштар мен күштілер ғана өмір сүруге бейімді деген ұғымымен келіспеген ғалым:
А) Фрейд
В) Пиаже
*С) Маслоу
D) Торндайк
E) Кант
195. Маслоу пайымдауынша, әр адамның өз мүмкіншілігін ашудың мәні:
А) қоғамға бағынбау
В) әлеуметтен алшақтау
С) садизмді қолдау
*D) гуманистік қажеттерге ұмтылу
E) мазохистікке түсу D
196. Гуманистік психологиядағы адам қажеттерінің ең жоғары деңгейі
А) қорғаныс
В) физиологиялық
*С) шындық, әділет
D) корек - тағамдық
E) ұрпақ жалғасы
197. Гуманистік қажеттіктер қалыптасуына себепші, бірақ Маслоу тани білмеген фактор
А) қорек
В) баспана
С) қорғаныс
*D) әділдік
E) қоғам
198. Гуманистік теорияға орай адамның кемелденуінің негізі
А) өзіндік ақыл - ойда
В) нәсілдікте
*С) адамгершілік борыштарда
D) прагматизмде
E) жыртқыштықта
199. Адамгершілік этикалық қасиеттер негізі, Маслоуша:
А) оқу - тәрбиеден
В) қоршаған ортадан
*С) тумадан
D) қоғамдықтан
E) интеллекттен
200. Қазіргі заманғы ғылымдардың философиялық методологиялық негізі
А) метафизика
В) идеализм
С) діни догматика
*D) материализм
E) дуализм
201. Психикалық құбылыстың қоршаған орта әсерлерінен пайда болып, тіршілік жағдайларына орай өзгеруін негіздеуші материалистік принцип:
А) сана мен іс - әрекет бірлігі
*В) детерменизм (себеп - салдарлық)
С) даму принцципі
D) өз мүмкіншіліктерін ашу
E) іс - әрекеттік
202. Детерменизм принципіне орай адамдағы психикалық процестердің өзгеруіне ықпал етуші фактор
А) инстинктер
В) тума интеллекті
*С) қоғамдық тарихи жағдай
D) табиғат
E) тылсым күш
203. Хайуанаттар психикасы дамуының негізі
А) қатынастар
*В) табиғи сұрыпталу
С) тәрбие
D) жаттықтырушы
E) ген егу
204. Қоғамдық даму заңдары мен өзгеріске келетін психикалық құбылыс:
А) инстинкт
В) дағды
С) интеллект
*D) адам санасы
E) адам сезімдері
205. Психиканың адамға тән ерекшеліктері мен сананың пайда болуын ғылыми тұрғыдан зерттеуге негіз болған принцип
А) эволюциондық
В) детерменистік
*С) іс - әрекеттік
D) даму
E) креоционизм
206. Ғылыми психологиядағы детерменистік бағытты арнайы принцип ретінде қарастырған психолог - ғалым
А) Сеченов
В) Павлов
С) Выготский
D) Занков
*E) Рубинштейн
207. Л. С. Рубинштейн пікірінше, сана мен іс - әрекет байланысының мәні
А) сана тәуелсіз
В) іс - әрекет дербес
С) сана мен әрекеттің механистік бірлігі
*D) сана мен әрекет біртұтас бөлінбес
E) алғашқы әрекет кейін сана
208. Барша психикалық заңдылықтардың қозғалыс пен өзгеріс процесінде туындап және жойылу пинципі
А) детерменизм
*В) эволюционизм
С) гуманизм
D) креоционизм
E) прагматизм
209. Барша психикалық болмыс нақты даму процесінде пайда болады, жасайды және өзгереді, деп тұжырымдаған ғалым -
А) Выготский
В) Рубинштейн
С) Узнадзе
*D) Ломов
E) Немов
210. Әрқандай білім қорының ғылымдық деңгейге көтерілуінің шартты белгісі
А) мақстаты
В) мазмұны
*С) зерттеу әдістері
D) тұжырымдалу формалары
E) зерттеу объекттері
211. Зертеу әдісінің мәні 4 принципке орай айқындалады, солардың ішінде ең бірінші дәрежелісі
А) тарихи талдау
*В) құбылысның ішкі сыртқы сәйкестерін таба білу
С) биологиялық факторларды пайдалану
D) психикалық заңдылықтарды даму процесінде қарастыру
E) психиканың көрініс формаларын ескеру В
212. Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданылатын әдістер тобының саны
А) алтау
В) үшеу
*С) төртеу
D) бесеу
E) сансыз С
213. Ұйымдастыру әдістері тобына кіретін зерттеу тәсілі
А) сапалық бақылау
В) топ тренингі
С) бақылау
D) әңгімелесу
*E) лонгитюд әдісі
214. Психологиялқ болжауда өз ішіне қамтитын әдістер тобы
А) ұйымдастыру
*В) эмпирикалық
С) деректеді өңдеу
D) реттеу
E) түзету
215. Педагогикалық процесті зерттеуде көп қолданылатын әрі ең қолайлы әдіс
А) эксперименттік
В) шығармашылық
С) комплекстік
*D) әңгімелесу
E) психотерапиялық ықпал
206. Зерттеуге әр түрлі ғылым өкілдері қатысып, бір объекті жан - жақты, түрлі құралдармен зертеу әдісі
А) лонгитюд
В) бақылау
*С) комплексті
D) эксперименттік
E) аутотренинг
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
36 308
0
  • 0
0 дауыс


Жаңалықтар
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Жалпылау тестілері
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Жалпылау тестілері
Адамның танымдық әрекетіне жатпайтын психологиялық категория А) зейін В) түйсік *С) сезім D) ойлау E) қиял
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет
Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Қабілет
Әрқандай іс – әрекетті орындауына қажет және сол істің тиімді нәтижесін қамтамасыз жеке адам сапасы А) мінез В) сезім *С) қабілет D) темперамент E) ой
Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Іс - әрекет психологиясы
Психология пәні бойынша тест сұрақтары. Іс - әрекет психологиясы
Психология пәнінен тест сұрақтары жауабымен. Іс - әрекет психологиясы
Жас ерекшелік психологиясына кіріспе
Жас ерекшелік психологиясына кіріспе
Жас ерекшелік психологиясының даму тарихымен таныстыру. Жас ерекшелік психологиясының тармақтарымен зерттеу әдістерін түсіндіру.
Психологиядан тест жауабымен
Психологиядан тест жауабымен
Психологиядан тест дұрыс жауаптарымен
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
×