Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Қос тігісті жеңді құрастыру есебі мен сызбасы

12 маусым 2021, Сенбі
Категориясы: Дизайн
Жеңді құрастыру үшін керекті өлшемдер: Оп, Друк, Озап
Керекті қосымшалар: Поп, Позап
Алдын - ала есебі
  • 1. Қолтық ойындының сызбадан ұзындығын өлшейміз:
Дпр = Дпр. арт. б.пр. алд. б.= П11П3ГГ2 + П56= 45
  • 2. Түп биіктігін табамыз: Вок = О1О2
П11 және П5 нүктелерді түзу сызықпен қосамыз. Осы сызықтың ортасын тауып О нүктесімен белгілейміз. О нүктеден төмен қарай кеуде сызығына перпендикуляр түсіреміз, қиылысқан нүкте О1 нүктесі болып табылады. (Сурет 1)
Вок = О1О= ОО– ОО2 = 18 – 2, 5 = 15, 5
ОО- өлшемге байланысты.
88 өлш. – 92өлш. = 2, 5 см
96 өлш. - 104 өлш. = 2 см
108 өлш.– 120 өлш.= 1, 5 см
120 өлш. = 1 см
3) Жеңнің енін анықтаймыз:
Сурет 1
Шрук. расч =
Шрук. факт = = = 18, 1
Отыруды анықтау үшін екі формуланы қолданамыз.
Ппос. рас = Дпр · Н = 45·0, 1 = 4, 5;
Ппос. фак = Док - Дпр.
Матаның түрі
Н
1. Пальтолық
а) жұмсақ
б) орташа
2. Костюмдік
3. Көйлектік
0, 15 - 0, 16
0, 12 - 0, 14
0, 07 - 0, 08
0, 06 - 0, 07
Шрук. расч = = 17, 6
Шрук. расч мен Шрук. жел (факт) нүктелерін сәйкестендіреміз, егер олар әртүрлі болса, Шрук. факт есепті аламыз.
Бір тігісті, екі тігісті, үш тігісті жеңді есептеу және құрастыру.
Жеңнің сызбасын құрастыру үшін екі перпендикулярлы сызық жүргіземіз, ол О1 нүктесі болып табылады. (Сурет 2)
О1 нүктесінен жоғары қарай түп биіктігін жүргіземіз: ↑О1О2 = Вок = 15, 5 ← О1Рл = → О1Рп = Шрук. жел /2 = 18, 1/2 = 9, 1
Рл және Рп нүктелерінен жоғары қарай перпендикуляр сызық жүргіземіз, қиылысқан нүктелер О3 және О4 нүктелер болып табылады. ОРп нүктелерінен төмен қарай жалғастырып жеңнің ұзындығын табамыз.
↓ ОМ = Друк – (1÷1, 5) = 60 – 1 = 59
Шынтақ сызығы
↓ О3Л = О3М/2 + 3 = 59/2 + 3 = 32, 5
М және Л нүктелерінен горизонталь сызық жүргіземіз.
Алдыңғы тігіс бойынша қиғаш сызық
←ЛЛ1 = 1 – 1, 5 см; Рп, Л1, М нүктелерін қосамыз.
Жең етегінің ені:
←ММ1 = Ш рук. вниз/2 = 30/2 = 15
↓М1М= 1, 5 – 2, 5 см.
Жеңнің етегін М және М2 нүктелерімен қосамыз.
Рл және М2 нүктелерді түзу сызықпен қосып,
шынтақ сызықпен қиылысқан жерін Л2 нүктесі деп белгілейміз.
← Л2Л3 = 0, 5 – 1, 5 см
Рл; Лжәне М2 нүктелерді түзу сызықпен қосамыз.
Рп; Л1; М – алдыңғы аударылым
Рл; Лжәне М- шынтақ аударылымы сурет 2
Түпті құрастыру
↑Рп 1 = Г4П(сызбадан) = 7, 0
↑РпР= Г1П3 (сызбадан) = 9, 5
←Р3Р3' = → Р3Р3" = 0, 5
←1 - 1"= → 1 - 1"= 0, 5
←О3О5 = О2О3/2 – 2 = 9, 1/2 – 2 = 2, 5
←О2О6 = О2О4/2 = 9, 1/2 = 4, 5
1' пен О5 және Р3' пен О6 түзу сызықпен қосамыз.
О5 2 = 2 ÷ 2, 5 см;
О3 = 1 ÷ 2 см.
1'; 2; О2; 3; Р3' нүктелерін доғалған сызықпен қосамыз.
Төменгі түпті құрастыру
← 1 - 1" = 1 - 1";
→ Р3Р3" = Р33 Р3";
← РnГ2 = 0, 5 Г1Г(сызбадан) + (1 - 1') = 7 + 0, 5 = 7, 5;
Рn8' = Г42 (сызбадан) + (1 - 1') = 2, 8 + 0, 5 = 3, 3; сурет 3
Р3" және Г2 нүктелерін түзу сызықтармен қосамыз.
Р3"4 = Р32/2 = 4 - 5 = 1÷2 см
1"; 8; Г2; 5; Р3" нүктелерін доғаланған сызықпен қосамыз.
Бір тігісті жеңді құрастыру
Р'; Л'; М' жеңнің төменгі жағынан ортасында немесе 1 ÷ 2 см - ге алдыңғы аударылымға жылжытамыз.
← Рп Р' = РпРл/2 – (0÷2 см);
← Л1Л'= Л1Л3/2 – (0÷2 см);
← ММ' = ММ2/2 – (0÷2 см).
Алдыңғы және шынтақ аударылымындағы жеңнің төменгі бөліктің жаймасы
→ Рп Р= Рп Р'; ← Рп Р= Рп Р';
→ Л1Л11= Л1Л'; ← ЛЛ4 = Л3Л';
→ ММ= ММ'; ← М2М= М2М'.
↓М3М31 = М1М2;
Түптің төменгі бөлігінің жаймасы
Р п 8' = Р п 8 ┴ 6 - 7 = 4 – 5 = 1 ÷ 2 см.
Р1; Л11; М31 - алдыңғы аударылымның сызығы
Р2; Л4; М4 – шынтақ аударылымының сызығы
Бүкпенің ені ↓Л4Л41 = 2 см;
Бүкпенің ұзындығы Л4Л= Л41 Л3.
Түзу пішін жеңде Р1 және Р2 нүктелері алдыңғы және шынтақ сызықтарының шыңдары болады.
Р1; Рп; Рл және Р2 вертикаль сызықтар түсіреміз.
Екі тігісті жеңді құрастыру
← Рп Р5 = Л1Л= ММ5 = 3 - 4 см;
Р5; Л5 және М5 доғамен қосамыз.
Түптің төменгі бөлігімен қиылысқан нүкте Р51 және етекпен М51 нүктелері болып табылады.
Р51; Л5; М51 – жеңнің төменгі бөлігінің алдыңғы тігісі
→ Рп Р1 = Рп Р5;
→ Л1Л11 = Л1Л5;
→ ММ3 = ММ5.
Р1; Л11 және Мнүктелерін қосамыз.
↑ Р1 Р11 = Р5 Р51;
↓ М3М31 = М5М51.
Р11; Л11 және М31 – жеңнің үстіңгі бөлігінің алдыңғы тігісі
Р п 8' = Р п 8; ┴ 6 - 7 = 4 – 5 = 1 ÷ 2 см; Р п 8' = Р п 8 = 3, 3.
Шынтақ аударылымының ені → Рл Р4 = 4 см;
Үстіңгі жағында жеңнің пішініне қарай 1÷6 см болады.
Аударылымның ені → М2М4 = 0... 2 см
М4 және Р4 нүктлерін түзу сызықпен қосамыз, шынтақ сызығымен қиылысқан жерін Л4 нүктесімен белгілейміз.
Жеңнің төменгі бөлігінің шынтақ тігісінің нүктесі ←Л4Л41 = Л2Л= 1.... 1, 5 см.
М4; Л41; Р4 нүктелерін қиғаш сызықпен қосып, жоғары қарай жалғастырамыз, осы сызықтың қиылысын Р41 деп белгілейміз.
Шынтақ тігіспен түптің төменгі бөлігімен қиылысқан нүктесі Р41 болып табылады.
Р41; Л41; М– жеңнің төменгі бөлігінің шынтақ тігісі.
Үстіңгі бөліктің шынтақ тігісінің құрастырылуы
← Рл Р2 = Рл Р4
← Л3Л42 = Л3Л41
← М2М41 = М2М4
Р2; Л42; М41 доғалданған сызықпен қосамыз.
↑Р2Р21 = Р4Р41
Р3' Р21 – доғаланған сызықпен қосамыз.
Р21; Л42; М41 – жеңнің үстіңгі бөлігінің шынтақ тігісі.

Әдебиеттер тізімі.
1. « Әйелдер және балалар киімдерін дайындау технологиясы». Қ. Қучарбаева.
Т. Амреева, Г. Чмекеева. Астана: Фолиант 2010ж
2. «Киімді конструкциялау және тігу технологиясы» А. Асанова, Г. Тастанбекова Астана: Фолиант 2008
3. Бұйымның түйіндік өңделуі Т. Сулейменова. Астана: Фолиант 2009
4. «Ұлттық киімдерді жобалау және тігу технологиясы» С. Асанова. Астана2008ж.
5. Киімді модельдеу және көркемдік безендіру Г. Ә. Тәкішева, Б. Е. Асанова Астана: Фолиант 2008
6. «Тігін мамандығы» Б. Хамидолла, Қ. Жоламанова. Астана: Фолиант 2009
7. «Тігін бұйымының технологиясы» - Л. Куатбекова, Ү. Келесова. Астана - 2010ж.
Үйге тапсырма: Тапсырманы конспект жасап суретке түсіріп жіберу.
1 152
0
  • 0
0 дауыс
Загрузка...
Жаңалықтар
Айқас түзулардің арақашықтығы
Айқас түзулардің арақашықтығы
Кеңістіктегі екі нүкте, нүкте мен түзу, нүкте мен жазықтық, екі айқас түзулер арасындағы қашықтықты, параллель түзу мен жазықтық, параллель түзулер, параллель жазықтықтар арасындағы арақашықтықты анықтай алу.
Қиылысқан түзулер. Перпендикуляр және көлбеу
Қиылысқан түзулер. Перпендикуляр және көлбеу
Қиылысқан түзулер туралы түсінік беру; перпендикуляр және көлбеу теоремасымен танысу, оны дәлелдей білуге үйрету; Сызбаларын сала білуге, теоремаларды есептер шығару барысында қолдана білуге дағдыландыру;
Беттердің қиылысу сызықтарын көріністе кескіндеу (сызудан күнделікті сабақ жоспары)
Беттердің қиылысу сызықтарын көріністе кескіндеу (сызудан күнделікті сабақ жоспары)
Бүйір жақтары горизонталь проекциялаушы фигуралар болатын алтыбұрышты дұрыс призма мен бүйір жақтары профиль проекциялаушы фигуралар болып келген бесбұрышты призманың қиылысу сызығын тұрғызу керек болсын.
Жағалар
Жағалар
Манғыстау облысы, Бейнеу ауданы, Ж. Қалдығараев атындағы № 2 орта мектептің технология пәні мұғалімі Тұрғаналиева Жеңіскүл
Перпендикуляр және көлбеу
Перпендикуляр және көлбеу
Маңғыстау облысы Түпқараған ауданы С. Шапағатов елді мекені, №1 мектеп - лицейі математика пәні мұғалімі Шахимова Тұрдаш Жорғынқызы
Иық бұйым негізі сызбасын тұрғызу (артқы бой)
Иық бұйым негізі сызбасын тұрғызу (артқы бой)
Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Қармақшы ауылы, №113 «Қаракөл» қазақ орта мектебі директордың бағдарлы ісі жөніндегі орынбасары Байсалбаев Дархан Абдуллаұлы
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.