Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47


Тақырыптық - күнтізбелік жоспар биология 10 - 11 сынып

28 қыркүйек 2019, Сенбі
Категориясы: Биология
Тақырыптық - күнтізбелік жоспар биология 10 - 11 сынып
БИОЛОГИЯ. 10 сынып
Жаратылыстану - математика бағыты
Барлығы 68 сағат (аптасына 2 сағат)

Рет саны Сабақ саны Сабақтың тақырыптары
I тоқсан
Кіріспе (1 сағат).
1 1. Биология ғылымы. Ғылымдар жүйесіндегі биологияның орны және маңызы. Биологияның басқа ғылымдармен байланысы. Жаратылыстану — ғылыми пәндер жүйесіндегі «Жалпы биология» курсының алатын орны, мақсаты мен міндеттері.
басқа ғылымдармен байланысы» — сызбанұсқа. 0 - дік бақылау жұмысы.
І бөлім. Цитология. Цитологияның міндеттері (1 сағат).
2 2. Заманауи цитология пәні, міндеттері және зерттеу әдістері. Цитологиялық зерттеулердің басқа биологиялық ғылымдар, медицина және ауыл шаруашылығы үшін маңызы.
ІІ бөлім. Жасушалық теория (19 сағат).

I тарау. Жасушаның химиялық құрамы (9 сағат).
3 3. Жасушаның ашылу тарихы, жасушалық теория. Жасушаның химиялық құрамы. Жасушаның құрамындағы органикалық заттар.
4 4. Көмірсулар
5 5. Липидтер
6 6. Нәруыздар - биологтялық полимер
7 7. Нәруыздардың қасиеттері және атқаратын қызметтері
8 8. Нуклеин қышқылы
9 9. Нуклеин қышқылдары: ДНҚ оның құрылысы және жасушадағы рөлі және химиялық құрамы
10 10. Нуклеин қышқылдары: а - РНҚ, т - РНҚ, р - РНҚ және АТФ, олардың құрылысы және жасушадағы рөлі.
11 11. Бақылау жұмысы.

II тарау. Прокариоттық жасушаның құрылысы мен қызметі (2 сағат).
12 12. Қарапайым құрылысты алғашқы организмдер
13 13. Прокариоттық жасушаның құрылысы. Бактериялық жасуша, оның құрылысы мен қызметінің ерекшеліктері.
№1 зертханалық жұмыс.
Эукариоттық (өсімдік, жануар, саңырауқұлақ) және прокариоттық жасушалардың (бактериялар) құрылысы.

III тарау. Эукариоттық жасушаның құрылымдық - функциялық құрылыс ерешеліктері (8 сағат).
14 14. Жасушаның негізгі құрам бөліктері. Түрлі жасушалық құрылымдар мембранасының құрылысы мен функциялық ерекшеліктері.
Көрсетілім:
Өсімдік және жануар жасушаларының микропрепараттары.
№2 зертханалық жұмыс.
Пияз эпидермисінің жасушаларындағы плазмолиз және деплазмолиз құбылыстарын бақылау.
15 15. Цитоплазма органоидтері: эндоплазмалық тор, Гольджи жиынтығы және лизосомалар.
№3 зертханалық жұмыс.
Өсімдік жасушаларындағы цитоплазманың қозғалысын бақылау.
16 16. Мембреналы гормондар. Голъджи жиынтығы және лизасома.
17 17. Митахондрия – мемраналы оргоноид.
18 18. Пластидтер – мемреналы оргоноид
II тоқсан
19 1 Мемранасыз оргоноидтер
20 2 Жасуша ядрасы.
21 3 Ядроның биологиялық рөлі
ІІІ бөлім. Тіршіліктің жасушалық емес формалары (2 сағат).
22 4 Вирустар және фагтар. ЖИТС - тің (жүре пайда болған иммундық тапшылық синдромы) вирусы. Оның құрылысы мен тіршілігінің ерекшеліктері.
Көрсетілім:
Түрлі молекулалар мен вирустық бөлшектердің моделдері.
23 5 Вирустық аурулардың алдын алу.
ІV бөлім. Жасушадағы зат және энергия алмасу (метаболизм) (9 сағат).
24 6 Жасушадағы зат және энергия алмасу. Зат алмасу реакцияларының катализдік сипаты.
25 7 Жасушадағы эенергетикалық алмасу немесе организмнің тыныс алуы.
26 8 Лимон қышқылы айналымының сатылары. пируваттың өзгеруі.
27 9 Өсімдік жасушаларындағы пластикалық және энергетикалық алмасулардың ерекшеліктері. Фотосинтез.
28 10 Фотосинтездің қараңғы фазасында жүретін реакциялар.
29 11 Пласткалық алмасу. Нәруыз биосинтезі. Трансляция.
30 12 Нәруыздың рибосомада синтезделуі. Нәруыз синтезі - тіршіліктің негізгі көзі..
31 13 Бақылау жұмысы.
32 14 Гомеостаз туралы түсінік, жасушадағы зат және энергия алмасу процестерінің реттелуі.
III тоқсан
V бөлім. Организмдердің көбеюі және жеке дамуы (онтогенез) (10 сағат).

IV тарау. Өсімдіктер мен жануарлардың жыныссыз көбеюі (2 сағат).
33 1 Жасушаның бөлінуі. Митоз.
34 2 Жыныссыз көбею жолдары.

V тарау. Жынысты көбею (3 сағат).
35 3 Жынысты көбею. Мейоз, оның биологиялық маңызы. Сперматогенез. Овогенез.
Көрсетілім:
Мейоздың және жынысты көбейудің кестелері.
36 4 Ұрықтану. Гүлді өсімдіктердегі ұрықтанудың ерекшеліктері.
37 5 Гүлді өсімдіктердің ұрықтануының ерекшеліктері.

VI тарау. Жеке даму (онтогенез) (3 сағат).
38 6 Онтогенез - организмдердің жеке дамуы.
39 7 Постэмбриондық даму.
40 8 Биогенетикалық заң.

VII тарау. Организмнің дамуы және қоршаған орта (2 сағат).
41 9 Организмнің эмбриондық және постэмбриондық дамуындағы қоршаған орта факторларының рөлі. Токсиндік заттардың эмбриондық және постэмбриондық даму кезеңдерінің барысына әсері (туа біткен кемтарлықтар).
Көрсетілім:
жоғары сатыдағы өсімдіктердің эмбриондық және постэмбриондық дамуын бейнелейтін кестелер.
42 10 Организмнің өсуі және дамуы. Орта жағдайларының өзгерістеріне организмнің бейімделу деңгейлері. Организмнің қартаюы және өлуі. Жыныссыз көбеюдегі онтогенездің ерекшелігі.
VІ бөлім. Генетика негіздері (12 сағат).

VIII тарау. Тұқымқуалаушылықтың негізгі заңдылықтары (7 сағат).
43 11 Генетиканың даму тарихы.
44 12 Моногибридті будандастырудағы тұқым қуалау заңдылықтары. Моногибридті будандастырудың циталагиялық негіздері
45 13 Дигибридті будандастыру және белгілердің тәуелсіз ажырау заңдылығы. Дигибридті будандастырудың циталагиялық негіздрі.
46 14 Тұқымқуалаушылықтың хромосомалық теориясы. Гендердің тіркесу топтары. Белгілердің тіркес тұқым қуалауы. Морган заңы.
47 15 Цитоплазмалық тұқым қуалау.
48 16 Генетикалық карталар.
49 17 Гендердің өзара әзекеттесуі. Г. Менделъ және Т. Морган заңдарын пысықтауға арналған тапсырмалар. Жыныс генетикасы.
IX тарау. Өзгергіштіктің негізгі заңдылықтары (5 сағат).
50 18 Геатиптік өзгергіштік. Үйлесімдік өзгергіштік.
51 19 Тұқым қуалайтын өзгергіштегі гомолоктік қатарлар заңы.
52 20 Бақылау жұмысы.
IV тоқсан
53 1 Модификациялық өзгергіштік. №5 зертханалық жұмыс.
Өсімдіктер мен жануарлардағы өзгергіштікті зерттеу, вариациялық қатар және қисық құрастыру.
54 2 Генетика және эволюциялық теория.

VІI бөлім. Адам генетикасы (5 сағат).
55 3 Адамның тұқым қуалаушылығын зерттеу әдістері. Адамның
генетикалық әртүрлілігі.
Көрсетілім:
Адамның хромосомалық аномалиялары және олардың фенотиптік көрініс беруі.
№6 зертханалық жұмыс.
Шежіре құру.
56 4 Адам баласының генетикалық тұрғыдан алуантүрлүлүгі
57 5 Генатип және адам денсаулығы.
58 6 Адамның генетикалық денсаулығына ортаның әсері. Генетикалық аурулар. Генотип және адамның денсаулығы. Популяция генофонды.
59 7 Медициналық генетика және кейбір тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу әрі емдеу.

VІІІ бөлім. Селекция және биотехнология негіздері (9 сағат).
60 8 Селекцияның міндеттері және әдістері.
Көрсетілім:
тірі өсімдіктерді, кеппешөптерді, нақпішіндерді, кестелерді, фотосуреттерді, селекциялық жұмыстардың нәтижелерін бейнелейтін басқа да материалдарды пайдалану. Белгілі ғалым селекционерлердің портреттері.
61 9 Өсімдіктер селекциясы. Жасанды мутагенез және оның селексиядағы маңызы.
62 10 Н. И. Вавиловтың мәдени өсімдіктердің шығу орталықтары туралы ілімі.
63 11 Жануарлар селекциясы
64 12 Микроорганизмдер селекциясы. Биотехнология.
65 13 Микроорганизмдер, саңырауқұлақтар, прокариоттар - биотехнология нысандары.
66 14 Тамақ өнімдерін, дәрумендерді, ферменттер мен дәрілерді микробиологиялық өндіру. Биотехнологияның проблемалары және болашағы.
Көрсетілім:
микробиологиялық синтез өнімдері.
67 15 Гендік инженерия, оның жетістіктері және болашағы.
68 16 Бақылыу жұмысы.

Тақырыптық - күнтізбелік жоспар биология 10 - 11 сынып. жүктеу
9 058
0
  • 0
0 дауыс
Загрузка...
Оқи отырыңыз
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Үйде оқыту бойынша күнтізбелік – тақырыптық жоспар
Математикадан тақырыптық-күнтізбелік жоспар 5 сынып
Математикадан тақырыптық-күнтізбелік жоспар 5 сынып
Математика 5- сынып (барлығы 204 сағат, аптасына 6 сағат) Математикадан тақырыптық-күнтізбелік жоспар 5 сынып
Биология пәнінен оқу бағдарламасы 10 сынып
Биология пәнінен оқу бағдарламасы 10 сынып
Биология пәнінен оқу бағдарламасы 10 сынып Биология 10 сынып Жаратылыстану - математика бағыты Барлығы 68 сағат (аптасына 2 сағат)
Математика бойынша күнтізбелік жоспар 2 сынып
Математика бойынша күнтізбелік жоспар 2 сынып
Математика бойынша күнтізбелік жоспар. 2 сынып
Жаратылыстану-математика бағытынан күнтізбелік жоспар
Жаратылыстану-математика бағытынан күнтізбелік жоспар
10-сынып Алгебра және анализ бастамалары. Жаратылыстану-математика бағытынан күнтізбелік жоспар Аптасына 3 сағат Геометрия Аптасына 2 сағат
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.