Бізбен байланыс
kum2017@yandex.ru
WhatsApp: +7 705 241 87 47

Нұр - Сұлтан қаласындағы NIS Еуропалық Әзірбайжан мектебімен ғылыми - практикалық конференция өткізді

18 мам 2021, Сейсенбі
Категориясы: Білім
Нұр - Сұлтан қаласындағы NIS Еуропалық Әзірбайжан мектебімен ғылыми - практикалық конференция өткізді
2021 жылдың 13 мамырында Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі Еуропалық Әзірбайжан мектебімен «ХХІ ғасырдың білімі. Халықаралық Бакалавриат контекстіндегі педагогикалық идеялар» тақырыбында ғылыми - практикалық конференция өткізді.
Конференцияны өткізудегі басты мақсат – тәжірибемен алмасу, мектептің жүргізген зерттеулерімен таныстыру және оқу мен оқытудағы мектептің үздік тәжірибесін трансляциялау.
Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің директоры Сабыржан Садуакасов оқушыны жеке тұлға ретінде қалыптастыруда оның ерекшеліктері, психологиялық, физиологиялық қажеттіліктері мен мүдделеріне толық зерттеу жасау керектігін атап өтті. Мектеп басшысының айтуынша, мұғалім мен оқушы арасында жағымды қарым - қатынас орнату және осы негізде оқушыны бағыттау – бүгінгі күннің ең басты талабы.

Педагогикалық көшбасшылық - мұғалімнің, оқушылардың және оқу процесіне қатысушылардың көшбасшылығы. Бұл жөнінде тәжірибелі көшбасшы, Еуропалық Әзірбайжан мектебінің директоры Франческо Банкини тоқталып өтті.
Халықаралық Бакалавриат пен Халықаралық Мектептер Кеңесі (CIS) - біздің күшті және әлсіз жақтарымызды, дамудың қай кезеңінде екеніміз бен не істеу керектігін түсінуге көмектесетін сыртқы ұйымдар. Оқушылардың әл - ауқаты мен жан - жақты дамуы ХБ және CIS үшін өте маңызды. Оқушылармен қатар, мұғалімдердің де бойында зерттеу, жоспарлау, ойлау және іс - әрекет дағдыларын (ATL) дамыту керек. Кейбір оқушылар шығармашыл болудың мағынасын түсіндіре алмай жатады. Шығармашыл болу дегеніміз – оқушылардың дарындылығы мен ұшқыр қиялына қанат бітіру. Бұл, сонымен қатар, тәуекелден қорықпау дағдысы. Айналамыздағы орасан зор ақпарат ағынымен жұмыс істей білу деген сөз, - деді зерттеуші - педагог Франческо Банкини.
Кездесу барысында елордадағы Халықаралық Бакалавриат мектебінің сарапшы, модератор мұғалімдері «Оқу дағдыларын дамыту», «Халықаралық Бакалавриат контекстінде оқыту», «Оқу тәсілдері» және «Пәнаралық оқыту» бағыттары бойынша шеберлік сағаттарын өткізді.
«Оқу дағдыларын дамыту» бағытында қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Гүлнапис Кушербаева, Аягөз Барлубаева «Негізгі мектеп бағдарламасы: сабақ үдерісінде ATL дағдысын қалай үйретуге болады?», орыс тілі мен әдебиеті пән мұғалімдері Динара Кожахметова, Самал Шаяхметова «Мәтінді сыни тұрғыдан талдау стратегиясын қолдану эссе жазу дағдыларын дамытуға қалай ықпал етеді?», қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Толқын Шомшекова «Халықаралық бакалавриат. Дипломдық бағдарлама. Әдебиет стандартты деңгей курсы бойынша сыртқы бағалау: салыстырмалы эссе жазуды үйретудiң тиiмдi жолдары» тақырыптарында баяндама жасады. «Халықаралық Бакалавриат контекстінде оқыту» бағытында ағылшын тілі пәні мұғалімі Гаухар Халық «Жоғары ойлау танымын жетілдіруге негізделген тиімді сұрақтар көмегі арқылы оқушылардың рефлективтік дағдыларын дамытудың маңызы», орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Мая Асанбаева, Клара Омарова «MYP студенттерінде халықаралық ой - өрісті қалай дамытуға болады?», қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері Гүлмира Курмангалиева, Меруерт Зиятбек және Гүлден Сыздыкова «Жазылым дағдысын дамытудағы шығармашылық жұмыстардың қызметі» тақырыптары бойынша кәсіби шеберліктерімен бөлісті. «Оқу тәсілдері» бағытында тарих пәні мұғалімі Раушангүл Жолдыбаева «ТРИЗ педагогика - оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін қалыптастыру құралы ретінде», химия пәні мұғалімдері Алмагүл Серіккалиева, Бакытбек Дулатов, Несібелі Нуридин «Студенттерге деректерді өңдеу және бағалау дағдыларын дамытуға қандай стратегиялар мен әдістер тиімді көмектеседі?» және биология пәні мұғалімі Ляззат Акшалова «Биология сабағында оқыту мен оқу үдерісін саралаудың стратегиялары мен идеялары» тақырыптары бойынша шеберлік сабақтарын ұсынды. «Пәнаралық оқыту» бағыты бойынша ATL координатор Фируза Ильясова, қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Меруерт Зиятбек, информатика пәні мұғалімі Алуа Алиева «Мектептің құндылықтарын және ХБ студенттерінің профилін іске асыру үшін ғаламдық контекстті қолдану арқылы негізгі орта мектеп бағдарламасында пәнаралық оқытуды апробациялау және ұйымдастыру», қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Алия Байжанова мен бейнелеу өнері пәні мұғалімі Алия Мажын «Пәнаралық оқыту оқушылардың зерттеушілік дағдыларын тиімді дамытуға қалай әсер етеді?», тарих пәні мұғалімдері Медет Байжаканов пен Владимир Рыбкин «1 - компоненттен ішкі бағалауға дейін: «Тарих» пәннің Дипломдық бағдарлама бойынша зерттеу дағдыларын дамыту», әлеуметтік ғылымдар мұғалімдері Ақбота мен Меруерт Алиева «Мұғалімдер жинағы: саралауға бағытталған сыныптар» тақырыптары арқылы оқытудағы пәнаралық байланысты көрсете білді.
Zoom және Google Meet платформаларында өткен конференцияға Әзірбайжан мен Нұр - Сұлтан қаласы мектептерінен 170 - тен аса мұғалім қатысты. Мазмұнды және жоғары дәрежеде ұйымдасқан кездесу барлық қатысушылардың көңілінен шығып, оң пікірлерге ие болды.
NIS города Нур - Султан провела научно - практическую конференцию с Европейской Азербайджанской школой
13 мая 2021 года Назарбаев Интеллектуальная школа города Нур - Султан совместно с Европейской Азербайджанской школой провела научно - практическую конференцию «Образование XXI века. Педагогические идеи в контексте Международного Бакалавриата».

Основная цель проведения конференции - обмен опытом, презентация исследований, проведенных школой, трансляция лучшего опыта школы в обучении и преподавании.
Директор Назарбаев Интеллектуальной школы города Нур - Султан Сабыржан Садуакасов отметил, что в становлении ученика как личности необходимо проводить полное исследование особенностей, психологических, физиологических потребностей и интересов ученика. По словам руководителя школы, установление позитивных отношений между учителем и учеником и на этой основе направлять ученика - главное требование сегодняшнего дня.
Педагогическое лидерство - лидерство учителя, учащихся и участников образовательного процесса. Об этом рассказал опытный лидер, директор Европейской Азербайджанской школы Франческо Банкини.
- Международный Бакалавриат и Совет международных школ (CIS) - это внешние организации, которые помогают нам понять наши сильные и слабые стороны, на какой стадии развития мы находимся и что нам нужно делать. Для МБ и CIS очень важно благополучие и всестороннее развитие учащихся. И учащимся, и учителям необходимо развивать навыки исследования, планирования, мышления и действия (ATL). Некоторые ученики не могут объяснить смысл творчества. Быть творческим - значит дать волю таланту и безудержному воображению учащихся. Это также навык не бояться риска. Умение работать с огромным потоком информации вокруг нас, - сказал педагог - исследователь Франческо Банкини.
В ходе встречи учителя - модераторы, эксперты столичной школы Международного Бакалавриата провели мастер - классы по направлениям «Развитие навыков обучения», «Обучение в контексте Международного Бакалавриата», «Подходы к обучению» и «Междисциплинарное обучение».
По направлению «Развитие навыков обучения» учителя выступили с докладами: учителя казахского языка и литературы Гульнапис Кушербаева, Аягоз Барлубаева – «Программа Основной школы: как обучать навыкам ATL в классе?», учителя русского языка и литературы Динара Кожахметова, Самал Шаяхметова – «Как применение стратегий критического анализа текста способствует развитию навыков написания эссе?», учитель казахского языка и литературы Толкын Шомшекова – «Международный бакалавриат. Дипломная программа. Внешняя оценка по курсу Литература (стандартный уровень): эффективные способы обучения сравнительного эссе». По направлению «Обучение в контексте Международного Бакалавриата» учителя поделились своими профессиональными навыками: учитель английского языка Гаухар Халык - «Важность развития рефлексивных способностей учащихся с помощью эффективных вопросов, основанных на развитие познаний высшего порядка», учителя русского языка и литературы Майя Асанбаева, Клара Омарова – «Как формировать международное мышление у учащихся MYP?», учителя казахского языка и литературы Гульмира Курмангалиева, Меруерт Зиятбек и Гульден Сыздыкова - «Роль творческой работы в развитии письменных навыков». По направлению «Подходы к обучению» педагоги представили мастер - классы по темам: учитель истории Раушангуль Жолдыбаева – «Педагогика ТРИЗ - как инструмент формирования навыков творческого мышления студентов», учителя химии Алмагуль Сериккалиева, Бакытбек Дулатов, Несибели Нуридин – «Какие стратегии и приемы наиболее успешно помогают учащимся в развитии навыков обработки данных и их оценки?», учитель биологии Ляззат Акшалова – «Стратегии и идеи к дифференциации процесса преподавания и обучения на уроках биологии». По направлению «Междисциплинарное обучение» учителя продемонстрировали межпредметные связи в обучении по темам: координатор ATL Фируза Ильясова, учитель казахского языка и литературы Меруерт Зиятбек, учитель информатики Алуа Алиева – «Апробация и организация междисциплинарного обучения в программе Основной Средней школы через использование глобального контекста с целью реализации ценностей школы и профайла ученика МБ», учитель казахского языка и литературы Алия Байжанова и учитель изобразительного искусства Алия Мажын – «Как междисциплинарное обучение влияет на эффективное развитие исследовательских навыков студентов?», учителя истории Медет Байжаканов и Владимир Рыбкин - «От Paper 1 к Internal Assessment: Развитие исследовательских навыков учащихся Дипломной Программы по предмету «История»», учителя социальных наук Акбота Султанбекова и Меруерт Алиева - «Комплект для учителя: занятия, ориентированные на дифференциацию».
В конференции, которая проходила на платформах Zoom и Google Meet, приняли участие более 170 учителей из школ Азербайджана и города Нур - Султан. Содержательная и высокоорганизованная встреча вызвала восторг и положительные отзывы у всех участников.
NIS in Nur - Sultan held a scientific and practical conference with the European Azerbaijan School
On May 13, 2021 Nazarbayev Intellectual School in Nur - Sultan together with European Azerbaijan School held an academic and practical conference on the theme «Education of XXI century. Pedagogical Ideas in the Context of International Baccalaureate».
The main purpose of the conference was to exchange experience, to present the research carried out by the school, to translate the best practices of the school in learning and teaching.
Sabyrzhan Saduakasov, the Principal of Nazarbayev Intellectual School in Nur - Sultan, said that in the formation of the student as a personality it is necessary to conduct a full study of the characteristics, psychological, physiological needs and interests of the student. According to the head of the school, establishing a positive relationship between the teacher and the student and on this basis guiding the student is the main requirement of today.
Pedagogical leadership is the leadership of the teacher, students and participants in the educational process. Francesco Banchini, experienced leader, the Principal of European Azerbaijan School, spoke about this.
- The International Baccalaureate and the Council of International Schools (CIS) are external organisations which help us to understand our strengths and weaknesses, where we stand and what we need to do. The welfare and all - round development of students is very important to the IB and CIS. Both students and teachers need to develop research, planning, thinking and action (ATL) skills. Some students cannot explain the meaning of creativity. To be creative is to let students' talent and unbridled imagination run wild. It is also the skill of not being afraid of risk. The skill of dealing with the vast flow of information around us, - said teacher - researcher Francesco Banchini.
During the meeting the moderator teachers, experts from the International Baccalaureate School in the capital gave masterclasses on «Development of Learning Skills», «Learning in the context of the International Baccalaureate», «Approaches to Learning» and «Interdisciplinary Learning».
Teachers made presentations on «Development of Learning Skills»: Kazakh language and literature teachers Gulnapis Kusherbaeva, Ayagoz Barlubaeva – «Middle Year Programme: How to Teach ATL Skills in the Classroom?», teachers of Russian language and literature Dinara Kozhakhmetova, Samal Shayakhmetova – «How does the use of text critical analysis strategies contribute to the development of essay writing skills?», teacher of Kazakh language and literature Tolkyn Shomshekova - "International Baccalaureate. Diploma programme. External assessment for the course Literature (standard level): effective ways to teach a comparative essay (Paper 2)». In the direction of «Teaching in the context of International Baccalaureate» teachers shared their professional skills: English teacher Gauhar Halyk – «A significance of students’ reflection in the classroom led by effective use of questions and assessing higher - order cognition», teachers of Russian language and literature Maya Asanbayeva, Klara Omarova – «How to develop international thinking in MYP students?». Gulmira Kurmangalieva, Meruert Ziyatbek and Gulden Syzdykova, teachers of Kazakh language and literature – «The role of creative work in the development of writing skills». In the direction of «Approaches to Learning» teachers presented master classes on the following topics: history teacher Raushangul Zholdybaeva – «TRIZ Pedagogy - as a Tool for Forming Students' Creative Thinking Skills», chemistry teachers Almagul Serikkalieva, Bakytbek Dulatov, Nesibeli Nuridin – «What strategies and techniques are most successful in helping students develop data processing and evaluation skills?» and biology teacher Lyazzat Akshalova – «Strategies and Ideas for Differentiating the Teaching and Learning Process in Biology Lessons». In the direction of «Interdisciplinary Learning» teachers demonstrated interdisciplinary contact in learning on topics: ATL coordinator Firuza Ilyasova, teacher of Kazakh language and literature Meruert Ziyatbek, teacher of informatics Alua Alieva – «Approbation and organization of interdisciplinary learning in the Basic High School program through the use of a global context in order to realize the values of the school and the MB student profile», teacher of Kazakh language and literature Aliya Baizhanova and teacher of arts Aliya Mazhyn – «How does interdisciplinary learning affect the effective development of students' research skills?», history teachers Medet Bayzhakanov and Vladimir Rybkin – «From Paper 1 to Internal Assessment: Developing research skills of students of the Diploma Program on the subject of «History»», social sciences teachers Akbota Sultanbekova and Meruert Alieva – «Teacher's kit: differentiation - oriented Activities».
More than 170 teachers from schools of Nur - Sultan and Azerbaijan participated in the conference, which was held on the platforms of Zoom and Google Meet. The informative and highly organised meeting generated excitement and positive feedback from all participants.
3 745
0
0 дауыс
Оқи отырыңыз
NIS - те «Жаңа жағдайдағы білім беру: пандемия сабақтары» талқыланды
NIS - те «Жаңа жағдайдағы білім беру: пандемия сабақтары» талқыланды
Еліміздің барлық аймағынан мыңнан астам педагог қосылған NIS дөңгелек үстелінде «Жаңа жағдайдағы білім беру: пандемия сабақтары» талданды.
Жаңа жағдайдағы білім беру⠀
Жаңа жағдайдағы білім беру⠀
Назарбаев Зияткерлік мектептері Ыбырай Алтынсариннің мерейтойына арналған жобаны бастауда.⠀ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымында Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арналған «Жаңа жағдайдағы білім беру» жобасын жүзеге
«Балалар әдебиеті – ұлт болашағы» тақырыбындағы онлайн конференция өтеді
«Балалар әдебиеті – ұлт болашағы» тақырыбындағы онлайн конференция өтеді
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаттары, Қазақстан Республикасының Президенті жанынан құрылған Қоғамдық сенім ұлттық кеңесі мүшелері, Нұр - Сұлтан, Алматы,
Жәңгірдің он бір досы⠀
Жәңгірдің он бір досы⠀
Нұр - Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің еріктілері елордадағы балалар үйінің және SOS балалар ауылының тәрбиеленушілерімен кездесіп, гитарада ойнауға үйретіп, сыйлықтарын табыстады. ⠀
Әлем сарапшылары пандемия кезінде білім беру үрдісінде жаңа тәсілдерді ұсынуда
Әлем сарапшылары пандемия кезінде білім беру үрдісінде жаңа тәсілдерді ұсынуда
Қыркүйектің 24 - 25 аралығында Сулейман Демирел университетінің ұйымдастыруымен “Мәдени көпірлер салу жөніндегі 9 - шы халықаралық конференциясы” (ICBCB) өз жұмысын бастады.
Педагогтар Президент Жолдауын талқылады
Педагогтар Президент Жолдауын талқылады
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының филиалы «Нұр - Сұлтан қаласындағы Халықаралық мектептің» ұстаздары MS Teams платформасы арқылы Президент Қасым - Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс - қимыл кезеңі» атты
Пікірлер (0)
Ақпарат
Қонақ,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.