Білімділер поралы

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Сезім

Психология пәні бойынша тест сұрақтары жауабымен. Сезім
733. Адамның қоршаған дүниеге қатынасынан болатын психологиялық толғаныс құбылысы
А) зейін
В) ой
*С) сезім
D) сөз
E) қиял
734. «Сезімсіз адам кесек» деп бағалаған ұлы ақын
А) Абай
В) О. Хаям
С) Мағжан
*D) Науаи
E) Мұқағали
735. Адамның «эмоциялық ашырқауға» түсінуінің себебі
А) ой тоқырауы
В) ақпарат кемдігі
С) қиял толастауы
*D) сезім болмауы
E) қабілет саяздығы
736. Адам тіршілігінің эстетикалық мәні
А) ұшқыр ойдан
*В) жоғары сезімнен
С) қанатты қиялдан
D) өткір зейіннен
E) әмбебап қабілеттен
737. 18 - 19 ғасыр сезім жөніндегі интеллектуалистік теорияның мәні, адамдағы барша оганикалық көріністердің негізі
А) табиғат әсерлері
*В) психикалық
С) қимыл - әрекет
D) жоғары рух
E) аталғанның бәрі
738. Барша сезімдік дүниенің іргетасы елестер санаған психолог ғалым
А) Фромм
В) Фрейд
*С) Гербарт
D) Павлов
E) Рубинштейн
739. Адамнң ішкі өзгерістері сезімнен ал органикалық процесс эмоция салдаы деп эклектикті теоия ұсынған психолог
*А) Вундт
В) Гербарт
С) Фромм
D) Фрейд
E) Торндайк
740. Джемс - Ланг теориясы бойынша сезімнің туындау себебі
А) ырықсыз
*В) ырықты
С) өздігінен болатын
D) тума
E) рухани күштен
741. «Біздің қайғыруымыз жылағанымыздан, қуанғанымыз - күлгенімізден» деп эмоция реттелуінің қара - дүрсін түсініктемесін берген ғалым -
А) Вундт
В) Гербарт
*С) Джемс
D) Ланге
E) Кеннон
742. Адамның әдейі істеген жасанды әекеттері қажетті көңіл - күйді бере алмайтынын алға тартып, Джемс - Ланге теориясына қарсы шыққан ғалым
А) Джемс
*В) Кеннон
С) Гербарт
D) Фромм
E) Фрейд
743. Дарвин түсінігіндегі сезім, бұл -
А) жанкүйлік қалыпм
В) сырт әрекет
*С) сырт оқиғаға жауап
D) жоғары рух салдары
E) тума болмыс
744. Сезім туындауы - адамның кезіккен жағдайға икемделе алмауынан, деп түсіндірген ғалым -
*А) Клаперад
В) Дарвин
С) Кеннон
D) Фестингер
E) Вундт
745. Фестингер ұсынған сана үйлесімсіздігі теориясының мәні
А) сезім - әрекеттен
В) сезім - қиялдан
*С) сезім - ақылдан
D) сезім - қабілет
E) сезім - сырт ықпалдан
746. Санадағы білімдер үйлесімсіздігінен болатын сезім сипаты
А) жағымды
*В) жағымсыз
С) бейтарап
D) екіұшты
E) бәріне де тән
747. Санадағы когнитивтік үйлесімдік яғни джағымды сезім болу үшін қажет
*А) ниет нәтиже сәйкестігі
В) ниет нәтиже алшақтығы
С) нәтиже өзгерісі
D) ниет өзгерісі
E) ниеттелмеген нәтиже
748. Ақыл - ой үйлесімсіздігінен құтылудың бір жолы
А) алған жолдан таймау
*В) жаңа жолдарын іздестіру
С) субъективизмді бетке ұстау
D) тәуекелге берілу
E) бәрі де дұрыс
749. Адамнң сезімдік кейпі оның әрекет қылықтарының негізгі себепшісі деп қарастыратын психологиялқ бағыт -
А) прагматизм
В) когнитивизм
*С) позитивизм
D) бихевиоризм
E) материализм
750. Әр адамның нақты жағдайда белгілі құбылысқа болған сезімі
*А) жеке дара
В) ұжымдық
С) жалпы
D) дерексіз
E) елес түрінде
751. Жеке тұлғаның мәнді гуманистік сипаты негізінен
А) әрекеттен
В) қабілеттен
С) ақылдан
*D) сезімнен
E) қиялдан
752. Қоршаған орта мен қатынастағы әр адамның мезеттік кейпі сезімнің
А) танымдық тарапы
В) объектив элементі
*С) субъектив элементі
D) бейтаап бөлегі
E) болмыс шындығы
753. Қажеттікті қанағаттандыруға бағытталған сезім қызметі
А) объектті сол күйінде қабылдау
*В) объектіге жаңа мазмұн қосу
С) объекті түбегейлі өзгертіп қабылдау
D) объектті элемент
E) бәрі де сай келмейді
754. Қажеттік пен үйлесе келе іс - әрекеттің бастауцын беретін көңіл - күй серпіндісі
А) қызығу
В) ұмтылыс
*С) жетекші ниет
D) құмарлық
E) тілек
755. Жетекші ниет ұғымын психологияға ендірген ғалым
*А) Вилюнас
В) Джемс
С) Ланге
D) Фестингер
E) Клаперад
756. Жетекші ниеттерге негізделген сезімдік толғаныстар туындай негізі
А) кездейсоқ
*В) ырықты
С) ырықсыз
D) тума
E) сырт ықпалдан
757. Адамның қоршаған дүниеге саналы баға беруі мен эмоционал көзқарасының себептері
А) объектив қажеттік
В) субъектив бейне
*С) қажеттік бейне
D) бәрі де
E) білмеймін
758. Рахаттану қысылу, қуаныш мұң сияқты сезімдердің өзіндік ерекше сипаты көрінеді
А) үйлесімділігінен
*В) қарама - қарсылығынан
С) біртектілігінен
D) бір мәнділігінен
E) мазмұндық ұқсастығынан
759. Сезімдерге ғана тән сипат бірігімділік мәні
*А) бүкіл организмге бірдей әсер
В) жекеленген мүшелерге әсер
С) әр сезімнің өз алдына әсері
D) дараланған әсер
E) топқа бөлінген сезімдер әсері
760. Сезімдердің денедегі тіршілік әекеттрімен тікелей байланыстылығын зерттеген ғалым
А) Вундт
*В) Асвацатуров
С) Клаперад
D) Галль
E) Виллюнас
761. Қорқыныш сезімінен болатын тән сырқаты
А) асқазан бұзылысы
В) бауыр асқынуы
*С) жүрек ауруы
D) жүйке тозуы
E) өкпе тозуы
762. Тарихи - әлеуметтен тұрғыдан сезімдер
А) өзгеріссіз
В) тұрақты
С) бірқалыпты
*D) ауыспалы
E) сол күйінде қайталанады
763. Адамның сырттай байсалды, сабырлы күйінен танылуы мүмкін сезім:
А) мұң
В) ашу
*С) қанағаттану
D) өкініш
E) ыза
764. Барша сезімдер жүйесінің өлшемі қарсылықты келген екі бағытта берілетінін дәлелдеген психолог -
А) Фрейд
*В) Вундт
С) Фромм
D) Клаперад
E) Вилюнас
765. Оқиғаларға жалпыланған баға беруде көрінетін сезі қцзметі
А) ниеттеу
В) ынталандыру
С) қуаттау
*D) бейнелеу
E) қолдау
766. Жақындап қалған транспортты көріп, жолаушының қадамын жеделдете түсуіне себепші сезім қызметі
А) қолдау
В) қуаттау
С) икемдесу
D) ауысу
*E) ниеттеу
767. Сезімнің ауысу қызметне себепші
*А) талғам
В) ниет
С) қолдау
D) ынта
E) бейнелеу
768. «Сезім - тіршілік жағдайын анықтау құралы»-, идеясының авторы
А) Павлов
В) Рубинштейн
*С) Дарвин
D) Сеченов
E) Узнадзе
769. Қоршаған орта жөніндегі адамның өз қатынас талғамын басқаларға жеткізуші сезім қызметі
А) бейнелеу
В) перцептивтік
С) интерактивтік
*D) коммуникативтік
E) адаптивтік
770. Баланың ата - анасын дегеніне көндіруде қолданар сезім қызметі
А) бейнелеу
В) ниеттеу
С) қолдау
D) икемдесу
*E) ықпал жасау
771. Сезімнің негізі болған физиологиялық процесс басталады
*А) ми қабығында
В) арқа мида
С) мишықта
D) бағаналы бөлігінде
E) сопақша мида
772. Мидың сол жарым шарында туындайтын эмоция түрі
А) жағымсыз
*В) жағымды
С) бейтарап
D) тіпті де эмоция жоқ
E) бәрі бірдей
773. Жоғары, адамдық сезімдердің физиологиялық негізі болған сигналдық жүйе
А) бірінші
В) бірінші және екінші
*С) екінші
D) үшінші
E) төртінші
774. Әрбір сезімнің өзіне сай әрекет түрі бар, мысалы, қорыққанда
*А) бет бозарады
В) жанар жанады
С) бет қызарады
D) әрекеттер жеделдейді
E) тыныс жеделдейді
775. Сезім білдіруді формалары мен олардың танылуы тәуелді
А) субъект қалауына
*В) қоғамдық қатнастарға
С) ұжым талаптарына
D) идеализмге
E) саясатқа
776. Аталғандар қатарындағы күрделі сезім
А) қорқыныш
В) уайым
С) қызғаныш
*D) моральдық
E) күндеушілік
777. Субъектке қандай да эмоционалды реңкті сақтап қалуға не жоюға ықпал етуші психикалық құбылыс
А) кейіп
В) эмоция
*С) көңіл
D) аффект
E) стресс
778. Жақсы ән, тәтті тағамның қапелінде ұнамай қалу себебі
А) эмоциялық шарпудан
В) күшті стресстен
С) шексіз құмарлықта
*D) бір сәттік көңілден
E) жалпы кейітен
779. Көңілдің тұрақты жиікенушілікпен ұштасуынан болатын сырқат
А) фрострация
*В) идиосинкразия
С) абулия
D) ятрогендік
E) дидактигендік
780. Сезім түрі, кейіп мәні
А) уақытша құбылыс
*В) жалпы күй
С) күмәнді күй
D) жағымды күй
E) дүлей күй
781. Айтыскер ақындардың бір ауыз тапқыр сөзіне бола қошемет айқай салуы
А) көңіл
В) кейіп
*С) эмоция
D) қуаныш
E) таңдану
782. Қажеттіліктің толық қанағаттандырылуына байланысты туындайтын сезім түрі
А) көңіл
В) кейіп
С) эмоция
*D) қуаныш
E) таңдану
783. Қатынас объектіні жеке адам талғамына қарсы болуынан туындайтын сезім түрі
*А) жиіркену
В) жек көру
С) қорқыныш
D) ұят
E) қасірет
784. Жек көру себебі
А) талғам сәйкессіздігі
*В) қылық сәйкессіздігі
С) мүмкіндік жойылуы
D) қатер ақпаратынан
E) принцип сәйкессіздігін түсінуден
785. Бір объектке байланысты пайда болған өзара қайшы келген екі ұшты сезім
А) альтернативті
*В) амбивалентті
С) альтуристік
D) аффектті
E) эмпатия В
786. Өте күшті эмоциялық әрекет көрінісі
А) стресс
В) эффект
*С) аффект
D) эмпатия
E) фрустрация
787. Қанағаттанбаушылық сезімінен болатын көңіл күйзелісі
*А) фрустрация
В) стресс
С) аффект
D) эмпатия
E) эффект
788. Балалардың оқып, білім алуына, шығармашылықпен өнерге үйренуіне негіз жоғары сезім түрі
А) эстетикалық
В) кинетикалық
*С) интеллекттік
D) адамгершілік
E) моральдық
789. Адамның шындықт тануға деген ақыл - ой сезімінің бастауы
А) қызығу
*В) таңдану
С) ұмтылыс
D) ниет
E) тілек
790. Болжамдарды анқтау барысында адамды ақиқатқа жетелеуші сезім түрі
А) наным
*В) сенім
С) күмән
D) болжам
E) күдік
791. Объектив шындықты бейнелеп, оның әсемдігі мен сұлулығына әсерленудегі пайда болатын күрделі сезім түрі
А) ақыл - ой
В) адамгершілік
*С) эстетикалық
D) моральдық
E) қозғалыстық
792. Адамның әсемдікті қабылдау қасиетінің пайда болу негізі
*А) рухани қажеттіктен
В) сырт ықпалдардан
С) тума беріледі
D) жоғары рухтан
E) бәрінің де қатысы бар
793. Қоғам талабына орай адамның өз мінезінің лайық не лайық білу сезімі
А) эстетикалық
В) әлеуметтік
С) ақыл - ой
*D) құлықтық
E) адамгершілік
794. Гуманистік және демократия үстемдік ететін қоғамға жат сезім
А) борыш
В) азаматтық
*С) эгоизм
D) қамқорлық
E) сыйластық
Психология пәні бойынша тест сұрақтары, толық нұсқаны қарау
Материал рейтингісі:
 • 0
барлық дауыс бергендер: 0
Басқа жаңалықтарды оқу:
Ақпарат
Қонақтар,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Үздік жаңалықтар
Жаңалықтар бөлімі
Соңғы пікірлер
 • aiboll
  Жазған: aiboll
  Мына жаңалықта: Өмір, қымбатсың маған!
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • nurislam0
  Жазған: nurislam0
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • raya94
  Жазған: raya94
  Мына жаңалықта: Ақша. Монета
 • jupar
  Жазған: jupar
 • Dulat90
  Жазған: Dulat90
  Мына жаңалықта: Биологиядан тест
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Orken agay
  Жазған: Orken agay
 • aiboll
  Жазған: aiboll
 • Гүзал
  Жазған: Гүзал
Өз пікіріңді білдір
Білімділер порталына қандай бөлім жетіспейді?
Интернет дүкен (магазин)
Хабарландыру тақтасы
Онлайн оқыту бөлімі
форум
Тестілеу орталығы
Сайтта кім бар
Барлығы: 51
Қолданушылар: 0
Қонақтар: 51
Роботтар: 2
Ілмек сөздер
Сайт статистикасы
Яндекс.Метрика