ойын сауық отауы
Нағи...... Нысанбай
01.08.2015 6 874 0 Admin

Нағи...... Нысанбай

Есімдер сыры
Нағи...... Нысанбай
НАҒИ - араб тілінен алынған нәки — таза, қоспасыз.
НАҒЫМ - араб тілінен алынған нәгим — амансаулық, есендік, бақытты өмір, рақат, ләззат.
НАҒЫМБЕК - араб тілінен алынған нагым + қазақ сөзі бек. Мықты саулық, бақытты өмір.
НАЗАР - араб тілінен алынған нәзәр - қарау, көзқарас, көз салу; ықылас, ілтипат. Метафоралық мағынасы — жәрдем, көмек, игі ниет, сүйеушілік, жақтаушылық.
НАЗАРБАЙ - жұрттын ықыласына, ілтипатына бай болсын деген тілекпен қойылған есім. Фонетикалық түрі — Назарбек.
НАҚЫП - араб тілінен алынған нәкиб — бастык, басшы.
НАҚЫСБЕК - араб тілінен алынған нәкш - сурет, әшекей, өрнек; түрлі жазба, яғни көрікті, әрлі адам.
НАРБАЙ - нар - жалғыз өркешті ірі түйе; ауыспалы мағынасы — үлкен, мықты, ерекше, зор + бай. Бала үлкен, зор, мықты болсын деген тілекпен қойылған есім. Біріккен тұлғалы есімдер — Нарбек, Нарбол.
НАРИМАН - иран тілінен алынған нари - батыл, ержүрек + ман, яғни батыл, ер адам.
НАРКЕС - өткір, батыл.
НАРМАҒАМБЕТ, НАРМҰҚАМБЕТ – қазақтың сөзі нар + араб тілінен алынған Мағамбет — зор, мықты Мұқамбет. Қысқартып еркелету түлғалары - Нарымбет, Нармат, Нарыш, Наркен, Наржан, Нартай.
НАРТАУ - бала тау сияқты зор, үлкен болсын деген тілекпен қойылған есім.
НАРТУ - дүниеге ірі, зор боп кел деген мәндегі есім.
НАРЫМЖАН - нарым — менің нарым, менің сүйіктім, менің жаным.
НАСЫР - араб тілінен алынған наср — жәрдем беруші, көмек етуші; жеңімпаз. Біріккен тұлғалы есімдер Насыролла, Насырбай.
НАУРЫЗ - иран тілінен алынған нов — жаңа + руз - күн. Новруз ирандықтардың календары бойынша жаңа жылдың басы — 21 март. Бұл мейрам күні туған балаларға Наурыз, Наурызбай, Наурызғали, Наурызбек деген есімдер берілген. Қысқаша айтылу түрі — Науан.
НӘБИ - араб тілінен алынған нааби — әулие, құдірет, жаратушы, елші; яғни жаратушының елшісі.
НӘБИБОЛЛА - араб тілінен — жаратушының, құдіреттің, әулиенің елшісі.
НӘДІР - араб тілінен алынған надыр — сирек, таңдаулы.
НӘДІРБАЙ – араб тілінен алынған - қазақ сөзі бай — сирек, тандаулы бай.
НӘДІРБЕК - сирек, таңдаулы бек, әкім.
НӘЖІП - араб тілінен алынған нәджибь — мейірбан, қайырымды, ақ көңіл, кең пейілді, құдіретті.
НӘЗІР - араб тілінен — салтанатты уәде, серт; ант.
НӘЗІРБЕК - уәдеде, сертте тұратын, берік адам.
НӘРІК - араб тілінен алынған нари — отты, жалынды.
НЕСІП - араб тілінен — үлес, сыбаға; бақыт, тағдыр.
НЕСІПБАЙ - өз бақыты, өз тағдыры бар, байлыкқа кенелген.
НЕТӘЛІ - (қараңыз: Ниетқали).
НИЕТҚАЛИ - араб тілінен алынған нийат — пиғыл, ой, талап. Яғни жоғары пікірлі, ақылды, парасатты адам. Фонетикалық түрі — Нетәлі.
НИЗАМ - араб тілінен алынған тәртіп, орнығушы.
НИЯЗ – тәжік тілінен алынған ниязъ — өтініш, тілек, жалбарыну; үміт; сый, тарту. Біріккен тұлғалы есімдер — Ниязбай, Ниязғали.
НИЯЗМҰХАМБЕТ – тәжік тілінен алынған - Мұхамбет пайғамбар сыйға тартқан.
НОҒАЙБАЙ - ноғай — халық аты + бай.
НОИЛЬ, НОЭЛЬ - араб тілінен - мақсатқа жетуші, жетістік.
НОЯН - монғол тілінен алынған ноен 1/10000 адамның яғни түменнің бастығы, әкімі; ханзада, патша баласы; мырза, төре, әмір, үстемдік етуші. Біріккен тұлғалы есімдер — Ноянбай, Ноянбек. Фонетикалық түрі — Доян.
НӨКЕРБЕК – монғол тілінен алынған нохэр — жолдас, дос.
НҰҒМАН - көне еврей тілінен келген - амандық, есендік, жақсылық.
НҰР - араб тілінен - жарық, сәуле.
НҰРАБАЙ - Нұра өзенінің бойында туған балаға қойылған есім.
НҰРАЙДАР - араб тілінен алынған нұр + айдар. Айдары жарқыраған бақытты бала. Қысқарған түрі — Нұрақ.
НҰРАҚЫН - нұрлы, сәулетті ақын.
НҰРАЛЫ - араб тілінен алынған нұр - жарың, сәуле. Әлидің нұры яки Әлидің жарығы. Фонетикалық түрлері — Нұрәли, Нұрғали. Қысқарған түрі — Нұран. Еркелете айтылатын түрі — Нұраш.
НҰРБАЙ - араб тілінен — нұрлы, көрікті ер бала.
НҰРБАҚ - араб тілінен алынған бағы жанған, бақытты, нұрлы.
НҰРБАПА - араб тілінен алынған нұр + қазақ сөзі бапа — баба — үлкен ата, арғы ата.
НҰРБЕК - араб тілінен алынған нұр + қазақ сөзі бек — берік, мықты; өте нұрлы, әдемі, көркем.
НҰРБОЛ - нұрлы, көркем, көрікті болсын деген тілекпен қойылған есім. Фонетикалық түрлері — Нұрболат, Нұрболсын.
НҰРГЕДІ - араб тілінен алынған нұр + қазақ сөзі келді, яғни өмірге әдемі, көркем, бақытты бала келді деген мәнді есім.
НҰРҒАЗЫ - араб тілінен алынған нұр + ғазы — әскер, қосын; яғни нұры тасыған, керемет әскери адам.
НҮРҒАЛЫМ - араб тілінен алынған нұр + ғалым - тамаша, нұры тасыған, бақытты ғалым.
НҰРҒИСА - араб тілінен алынған нұр + ғиса - Иса, яғни келбетті, сұлу, көркем тұлғалы Иса, Ғайса.
НҰРДАН - нұрдан туған, жаратылған деген мағынаны білдіреді.
НҰРДӘУЛЕТ - араб тілінен алынған нұр + дәулет; яғни байлығы, дәулеті, сәулеті жарасқан.
НҰРЖАҚАН - араб тілінен алынған нұр + иран тілінен алынған жиһан — дүние, әлем, шартарап; яғни дүниедегі, әлемдегі адамзаттың нұрлысы, сұлуы.
НҰРЖАН - араб тілінен алынған нұр + иран тілінен алынған жан; яғни жан біткеннің нұрлысы, әдемісі, көріктісі.
НҰРЖАУ – араб және қазақ тілдерінен - нұр жаусын, бақытты болсын деген мағыналы есім.
НҰРЗАДА - араб тілінен алынған нұр + иран тілінен алынған зада — перзент, бала; әдемі, ажарлы, сұлу бала.
НҰРЗЕРЕК - араб және қазақ тілдерінен - көрікті, нұрлы, зерек бала.
НҰРЖІГІТ - араб және қазақ тілдерінен - нұрлы, әдемі, көрікті жігіт.
НҰРИ - араб тілінен алынған — нұрлы, көрікті.
НҰРҚАСЫМ - араб тілінен алынған нұр + қасым; аса әдемі, сұлу, шырайлы.
НҰРЛАЙ - нұрлы және ай сөздерінен жасалған есім, яғни жарық ай.
НҰРЛАН - араб тілінен - ажарлану, өрлену, нұрлы, бақытты болу.
НҰРЛАТ - араб тілінен - нұрландыру, көріктендіру; бақытты ету.
НҰРЛЫ - араб тілінен алынған — өте әдемі, көркем, сұлу. Біріккен тұлғалы есімдер — Нұрлыбай, Нұрлыбек.
НҰРМҰҚАМБЕТ - араб тілінен алынған нұр + мохаммед — Мұхамбеттің нұры, сәулесі. Қысқарта, еркелетіп айту тұлғалары — Нұрмат, Нұрым, Нұртай, Нұрқан, Нұркен, Нұрыш, Нұржан.
НҰРНИЯЗ - араб тілінен алынған нұр + тәжік тілінен алынған нияз - өтініш, сый. Тілеп алған көркем, сұлу бала.
НҰРПЕЙІС - араб тілінен алынған нұр + иран тілінен алынған пейіш - ұжмақ; ұжмақтың, пейіштің сәулесі, нұры.
НҰРСАПА - араб тілінен алынған нұр + сафа. Ең көркем, өте сұлу деген мағынаны білдіреді.
НҰРСЕЙІТ - араб тілінен — ажарлы, нұрлы мырза.
НҰРСҮЛТАН - араб тілінен — әрлі, нұрлы сұлтан.
НҰРТАЛАП - талабына нұр жаусын, талабы зор, талантты болғай деген тілекпен қойылған есім. Қысқартылған тұрі — Нұртай.
НҰРТАС - араб тілінен алынған нұр + қазақ сөзі тас. Бұл есім, негізінде, баланын нұры тасысын, сәулесі, шапағаты басқаларды да шарпысын деген тілекпен қойылған.
НҰРХАН - араб тілінен - нұрлы, көрікті хан.
НҰРЫМ - араб тілінен алынған — менің сәулем, жарығым, нұрлым.
НҰСҚАБАЙ - араб тілінен алынған носхе — көшірме, бейне; тұлға, келбет, сырт көрініс. Мұндай есімдер бала келбетті, тұлғалы болсын деген тілекпен қойылса керек.
НҰСҚАР - ақыл - кенес берер ақылды бала болсын деп қойылған есім.
НҮСІП, НҮСҮП - (қараңыз: Жүсіп).
НЫҒМЕТ - араб тілінен алынған нигмәт — береке, дәулет, байлық; бақытты, бақытты өмір.
НЫҒМЕТЖАН - араб тілінен - дәулетті, бай адам.
НЫҒМЕТҚАЛИ - араб тілінен алынған нигмәт + қали - ғали; аса дәулетті, байлығы артық.
НЫҒМЕТОЛЛА - араб тілінен алынған — берекелі.
НЫСАНБАЙ - (қараңыз: Белгібай).
Ерекше қыз есімдері мағынасымен Ерекше қыз есімдері мағынасымен
НАҒИЗА - иран тілінен — әдемі, сұлу, көркем. НАҒИМА - араб тілінен алынған нагімә — мейірімді, жарқын, инабатты; биязы, нәзік, жұмсақ.
Индира...... Ирада, Кабира...... Күнсұлу Индира...... Ирада, Кабира...... Күнсұлу
Индира...... Ирада ИНДИРА – үнді тілінен алынған — ай. ИРАДА - араб тілінен алынған — ерік, ықылас. Кабира...... Күнсұлу
Ерзада...... Еркежан, Жазира...... Жібек Ерзада...... Еркежан, Жазира...... Жібек
Ерзада...... Еркежан ЕРЗАДА – қазақ сөзі ер + иран тілінен алынған зада - бала, перзент; батыр. Қыз бала ер, батыл болсын деп қойылған есім. ЕРЗИБА –
Рабат...... Рүстем Рабат...... Рүстем
Рабат...... Рүстем РАБАТ - араб тілінен алынған рафоат — ұлылық, биіктік, жоғары дәреже. РАЗАҚ - араб тілінен алынған раззақ — өмір сүруге, тіршілік
Өжет...... Өтетілеу, Пазыл...... Пірәлі Өжет...... Өтетілеу, Пазыл...... Пірәлі
Өжет...... Өтетілеу ӨЖЕТ - - ткір, батыл, табанды. Пазыл...... Пірәлі ПАЗЫЛ - (қараңыз: Фазыл). ПАЛУАН - араб тілінен алынған пахлаван — күшті
Ғаббас...... Ғұмар, Латиф...... Лұқпан Ғаббас...... Ғұмар, Латиф...... Лұқпан
Ғаббас...... Ғұмар ҒАББАС - (қараңыз: Аббас). ҒАБДІҒАЗИЗ – араб тілінен - қадірлі, құрметті.

Пікірлер (0)
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақ,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.