ойын сауық отауы
Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары
04.01.2021 445 074 2 Admin

Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары

Есімдер сыры
Қазақ ер азамат, жігіт, баланың қазақша есімдері мен мағыналары
Табар...... Тілеміс
ТАБАР – қазақ сөзіне тап + ар есімше жұрнағы жалғанып жаңалған сөз, яғни бала білімді болып дүниенің сырын ашсын, жаңалық тапсын деген тілекпен қойылған есім.
ТАБЫЛҒАН - баласы өлген үйде дүниеге жаңадан келген сәбиге жоғалғаны табылды деп осылайша ат берілген. Кейде табылған да деп қоя береді.
ТАҒАЙ - араб тілінен - нағашы; бұл есімнің синонимдері — Нағашыбек, Нағашыбай.
ТАЗАБЕК - нағыз мықты, берік адам, нағыз бек.
ТАЙБЕК - тайға мінгенде құламайтын, жығылмайтын, мықты берік отыратын бала болсын деген мақсатпен қойылған есім. Еркелетіп қысқартып айту түрі - Тайжан.
ТАЙЛАҚ - ботадан үлкен бір жасар түйе атауы. Түйе малының атауынан қойылған есімдер ертеде көп қойылып отырған.
ТАЙМАС - өмірде алған өз бағытынан, алға қойған мақсатынан қайтпас бала.
ТАЙШЫҚ – тибет тілінен бұл есім көне түркі тілдерінде дәреже ретінде қолданылған тибеттің тайши сөзінін өзгерген түрі. Демек, тайши — аға тәрбиеші, ұстаз; атақты, әйгілі адам.
ТАЙЫР - араб тілінен алынған таир - жоғарыға ұшушы; құс.
ТАҚЫР - араб тілінен алынған тахир — таза, бүлінбеген, бұзылмаған. Дыбыстық өзгерту түрі — Такир, Тахир.
ТАЛАП - араб тілінен алынған талаб - іздену, талап ету, өтініш, тілек.
ТАЛҒАТ - араб тілінен алынған - өң, түр, келбет, рең, жүз, әдемілік, сұлулык.
ТАЛҚА - араб тілінен алынған — таңдаулы, тамаша.
ТАЛМАС - арымас, шаршамас (адам).
ТАНАБАЙ – қазақтың сөзі тана — екі жасар баспақ + бай. Сиыр малы атауынан қойылған есімдер көп болған. Синонимдері — Бұка, Бұқабай, Өгізбай, Сиырбай, Бұзаушы және т. б.
ТАҢАТ - таң атқан кезде туған балаға ертеде осындай ат берген. Біріккен тұлғалы есімдер — Таңатқан, Таңатар.
ТАҢБОЛ - ата - ананың сәулесі, мандайындағы жарығы, бақыты болсын деген ниетпен қойылған есім.
ТАҢСЫҚБАЙ - ұл балаға әбден таңсық, құмар боп жүргенде туған балаға қойылған есім.
ТАРҒЫН - көне түркі тілінен — ашулы, зілді. Қазақ эпосындағы батырдың есімі.
ТАСБОЛАТ - тас пен болаттай мықты, өмірлі болсын деген тілекпен қойылған есім.
ТАСЕМЕН - тасқа шыққан емендей мықты боп, ұзақ жасасын деген тілекпен қойылған есім.
ТАСҚЫН - бала өмірі тасқындай боп өтсін деген мәндегі есім.
ТАСТАЙ - бала тас сияқты мықты, мәңгілік болсын деп қойылған есім.
ТАСТЕМІР - ата - ана тарапынан баланың өмірлі болуын, тас пен темірдей мықты, берік болуын тілеп қойылған есім.
ТАСТҮЛЕК - мықты ұрпақ, жеткіншек.
ТАТУБАЙ - бақытты, тыныш, бейбіт өмір сүруші (адам).
ТАУ - шың, асқар, заңғар. Біріккен тұлғалы есімдер — Таубай, Таужан, Тауман. Қысқартып айту түрі - Тауан.
ТАУАСАТ - өмірдің ең қиын асуларынан аса алатын деген мәндегі есім.
ТАУФИХ - араб тілінен алынған тавфих — табыс, жетістік, бақыт; әрекет, көмек.
ТАХАУИ - араб тілінен алынған — тұкым; ұрпақ.
ТӘЖІ - иран тілінен алынған тадж. Біріккен тұлғалы есімдер — Тәжібай, Тәжімұрат және т. б.
ТӘКІМ - араб тілінен алынған таһим — нығаю, бекіну, бекініс.
ТӘЛІП - араб тілінен алынған таалип — талапкер, талап етуші, білім ізденуші; сұраушы.
ТӘҢІРБАЙ - (қараңыз: Көкбай).
ТӘТТІБАЙ - тәтті, ауыспалы мағынасы тойымды, қадірлі.
ТӘУЕКЕЛ - тәуек + кәл — батылдың, бел байлағандық.
ТӘУІР - жақсы, оңды.
ТЕГЕРАН – парсы тілінен - «тех» - түп, «ран» - баурай, яғни тау баурайының етегі деген мағынаны білдіреді. Иран астанысы Тегеран тау баурайынынң етегінде орналасқан. Оған қоса тегеран сөзі «жайлы жер» дегенді білдіреді. Менің ағамның есімі Тегеран (admin ескертуі)
ТЕМІР - бала өмірі темірдей берік, мықты болсын деп қойылған есім. Синонимі — Тимур.
ТЕМІРБОЛАТ - бала темірдей мықты, берік болады деген сеніммен қойылған есім.
ТЕМІРБЕК - (қараңыз: Бектемір).
ТЕМІРҒАЛИ, ТЕМІРӘЛІ – қазақтың сөзі темір + араб тілінен алынған ғали; мықты Ғали.
ТЕМІРҚАН - темір сияқты мықты хан. Синонимі — Хантемір.
ТЕМІРЛАН - темір + қосымша лан
ТЕМІРТАС - темір мен тастай мықты, берік.
ТЕМІРТҮЛЕК - темір + түлек. Синонимі — Тастүлек, яғни жеткіншек, өспірім.
ТЕҢІЗБАЙ - байлығы теңіздей шалқыған даулетті адам.
ТИЕС - тиісті, тиесілі, қатысты.
ТИЯНАҚ - тірек, тұрақ, табандылық.
ТОҒЫЗАҚ - әртүрлі бақытсыз себептерден сақтау мақсатымен өз балаларын ата - аналардың сатып алу ғұрпы мен төлем ақысына тоғыз түрлі зат беріледі де, өндай балаға әдетте Тоғызақ немесе Сатыпалды деген ат қөяды.
ТОҒЫЗБАЙ - бұл есімнің де қойылу сыры сол Тоғызақпен тығыз байланысты.
ТОҚАН - көне түркі — сұңқар.
ТОҚСАНБАЙ - тоқсан + бай; бұл есім бала тоқсан жасқа келсін деген тілекпен бірге оның әкесі тоқсан жасқа келгенде туғандықтан да қойылған.
ТОҚТАР - ұл бала тұрақтамай өле берген семьяда ерте кезде ырым жасап, бала тоқтасын деген мақсатпен қойылған есім. Олар тұрлі тұлғада койылып отырған: Тоқтасын, Тоқтамыс, Тұрсын, Тұрбек, Тұрғамбек, Тұрған, Тұрсынбек т. б. Біріккен тұлғалы есімдер — Тоқтарғали, Тоқтархан.
ТОҚТЫБАЙ - ертеректе тоқты айы деген ай аты болған. Ол қазіргі наурыз айына сәйкес келген. Мұндай есім сол айда туылған балаға беріліп отырған.
ТОҚЫР - араб тілінен алынған - қайырымды, кішіпейіл, ұяң мінезді.
ТОЛАҒАЙ - дәу, алып, қара күші мол болсын деп қойылған есім.
ТОЛЫБЕК - үй тола бала боп, олар шетінен бек, әкім болсын деген тілекпен қойылған есім.
ТОЛЫС - жетіле, өсе түс, ер жет.
ТОМАН - моңғол тілінен тумэн — он мың; бір нәрсенің шексіз көптігін білдіретін сан. Түрлері - Түмен, Туменбай.
ТӨБЕЙ - үлкен, зор.
ТӨЛБАЙ - үй балалы болсын, балалар көп болсын деген тілекпен қойылған есім. Еркелетіп айту тұлғасы — Төкен.
ТӨЛЕБАЙ - бұл есім өлген баладан кейінгі туған балаға қойылған.
ТӨЛҒОЖА - тұнғыш бала өзінен кейінгі салалардың үлкені болсын деп қойылған есім. Біріккен тұлғалы есім — Төлжан.
ТӨРЕБЕК - көне түркі тілінен - төре — тәртіп, ереже, заң; әдет, ғұрып, салт + бек. Біріккен тұлғалы есімдер — Төреғали, Төребай, Төрегелді, Төремұрат, Төретай, Төрехан.
ТУҒАНБАЙ - туған + бай. Бай болып туған.
ТҰРҒАНБЕК - (қараңыз: Бектұрған).
ТҰРДЫБЕК - бала көп жасасын, ұзақ өмір сүрсін деп қойылған есім. Дыбыстың өзгеру түрі — Тұрлыбек.
ТҰРМАНЖАН - ертеде көшпелі тұрмыста ер - тұрманның маңызы аса зор болған. Сондықтан балаларға шеберлікті меңзеп осылайша ат қойып отырған.
ТҰРСЫН - баласы тұрақтамаған семьяда туған балаға осындай есім берілген.
ТҰРСЫНБАЙ - яғни көп, ұзақ жасасын.
ТҰРСЫНБЕК - яғни өмірі берік болсын.
ТҰРСЫНЖАН - жаны аман болсын, көп жасасын.
ТҰРЫМТАЙ - қыран құс. Бала қырандай өткір болсын деген мақсатпен қойылған есім.
ТҰЯҚБАЙ - тұяқ — уақ мал, қой - ешкі; ұрпақ, мұра. Бұл есім бала уақ малға бай болсын деп және әкесі елгеннен кейін туған балаға әкеден қалған ұрпак, мирас болсын деген мағынада қойылған.
ТҮГЕЛБАЙ - бала шексіз бай, ауқатты, әлді болсын деген мақсатпен қойылған есім.
ТҮЛЕК - жас өспірім, жеткіншек.
ТҮЛКІБАЙ - балаға ан атын қою дәстүрі ертеден бар. Батылдық пен айбаттылықты қаласа Арыстан, Қасқырбай, Борібай, ақылдылық пен айлакерлікті қаласа Түлкібай деп ат қойған.
ТҮМЕН - (қараңыз: Томан).
ТҮРГЕНБАЙ - түһген — жылдам, тез + бай.
ТҮСІП, ТҮСҮП - (қараңыз: Жұсіп).
ТЫНАЛЫ - тынышталды, көңіл орнына түсті, басылды.
ТЫНЫС - дем; үзіліс, дамыл, тыным.
ТЫНЫСТАН - дем алу, дамылдау.
ТЫНЫШТЫҚ - (қараңыз: Еламан).
ТЫНЫШТЫҚБЕК - (қараңыз: Бейбітбек).
ТІЛЕГЕН - тілеп, сұрап алған бала.
ТІЛЕК - мақсат, арман, ниет, ой. Бұл есім көбіне ұл баланың бөлуын армандап жүрген ата - аналар тарапынан қойылады. Біріккен тұлғалы есімдер — Тілебалды, Тілепберген, Тілепберді, Тілекбай, Тілеубай, Тілекмет.
ТІЛЕМІС - тіле — сұрау, қалау міс — көнежұрнақ, казіргі кездегі ған=ген жұрнағына сәйкес. Тілеп алған, сұрап алған деген мағынаны білдіреді.

Уайыс...... Уали, Уәлі
УАЙЫС - араб тілінен алынған — күш, жігер.
УАХАП - араб тілінен алынған уаһуп — мырза, жомарт, қайырымды.
УАХАТ - араб тілінен алынған уахит — жалғыз, жалқы, бірінші (бала).
УӘЛИ, УӘЛІ - араб тілінен — әкім, қожайын; үкімет басқарушы; туысқан, бауыр. Біріккен тұлғалы есімдер — Уәлиахмет, Уәлиолла, Уәлихан.

Ұзақ...... Ұлықбек
ҰЗАҚ - бұл есім баланың өмір жасы ұзақ болсын, көп жасасын деген мақсатпен қойылған. Біріккен тұлғалы есімдер — Жасұзақ, Өмірзақ, Байұзақ, Мыңжасар, Көпжасар.
ҰЙЫҚБАЙ - бұл есімнің бірінші сыңарындағы уйық сөзі жерұйық деген сез тіркесінде ғана кездеседі. Мағынасы — жердің жақсысы, ең шұрайлысы + баи.
ҰЛАН - түркі тілдерінің көбінде бар есім. Бірақ әр түрлі мағынада айтылады. Ұлан — сәби, бала; жауынгер, жігіт, азамат, жасақшы.
ҰЛАС - жалғас, селбес.
ҰЛЫҚБЕК - ұлы, зор + бек.

Үдербай...... Үстем
ҮДЕРБАЙ - көшіп - қону кезінде туған балаға қойылған есім. Түрлері — Көшербай, Көшімбай, Қонысбай.
ҮЛГІБАЙ - бала өнегелі, тәрбиелі болсын деп қойылған есім.
ҮМБЕТ - араб тілінен алынған уммат — халық, көпшілік, қауым. Біріккен тұлғалы есімдер — Үмбетбай, Үмбетәлі, Үмбетжан.
ҮМІТ - иран тілінен - сенім; тілек, қалау. Біріккен тұлғалы есім - Үмітбек.
ҮРІМБАЙ – тәжік тілінен алынған хуррам — көңілді, шат; гүлденуші, жарқын, шат көңілді, жарқын жүзді. Біріккен тұлғалы есімдер — Үрімжан, Үрімхан.
ҮСЕН - араб тілінен алынған Хасан, Хасен есімдерінің өзгеріп айтылған түрі. Мағынасы — сұлулық, әдемілік, көркемдік, жақсылық.
ҮСТЕМ - басым, артық.

Фазыл...... Фахир
ФАЗЫЛ - (қараңыз: Базыл).
ФАЙЗ - араб тілінен - жеңуші, жеңімпаз; мырзалық, молдық, байлық.
ФАЙЗРАХМАН - араб тілінен - рахымдылық, мейірбандылық, мархабаттылық.
ФАРИД - араб тілінен алынған тені жоқ, сирек зат, бағалы, құнды.
ФАХИР - араб тілінен алынған — келбетті, әдемі, асыл; мақтаныш боларлық.

Хабиб...... Хұсайын
ХАБИБ - араб тілінен - жан дос, сүйікті, сүйкімді жолдас.
ХАДИМ - араб тілінен - қызметші, жалшы, қызметкер.
ХАЙДАР - араб тілінен - арыстан. Бұл есімнін синонимдері - Әсет, Шер, Айдар.
ХАКІМ - араб тілінен - әкім етуші, әмірші; данышпан, дана, кемеңгер. Біріккен тұлғалы есімдер – Хакимжан, Хакімзада.
ХАҚНАЗАР - (қараңыз: Ақназар).
ХАЛЕЛ, ХАЛИЛ - араб тілінен алынған - сүйікті дос, жақсы жолдас.
ХАЛЫҚ - араб тілінен алынған халк — жұрт, қауым, адамдар.
ХАМЗА - араб тілінен алынған — дәрілік өсімдік.
ХАМИТ - араб тілінен алынған — мақтаулы, мақтауға лайық; зиянсыз.
ХАММАТ - араб тілінен алынған — мақтайтын, мақтауға тұратын, лайық.
ХАНГЕЛДІ - ер баланың мықты, күшті, атақты болуын тілеп қойылған есім. Қысқартып - еркелете айтылатын түрі — Қаныш.
ХАНТЕМІР - (қараңыз: Темір - хан).
ХАРЕС - араб тілінен — егінші, дихан, соқашы; сақтаушы, күтуші.
ХАСАН, ХАСЕН - араб тілінен — әдемі, сұлу, көркем, жақсы, тамаша.
ХАТИП - араб тілінен — уағыздаушы, уағызшы; баға беруші, мақтаушы.
ХАФИЗ - араб тілінен алынған һафез — сақтаушы, күзетуші.
ХИКМЕТ - араб тілінен — философия, білім, құпия.
ХҰСАЙЫН - араб тілінен — кішкене, көркем, сұлу. Хасан есімінің араб тіліндегі кішірейткіш мән бере айтқан түрі.

Шабай...... Шілдебай
ШАБАЙ - араб тілінен — жас жігіт, бозбала.
ШАБДАН – тәжік тілінен човидна — мәңгі, бақи; мәңгілік, ажалсыз.
ШАҒЫР - араб тілінен шагир — шайыр, ақын.
ШАДЫМАН - иран тілінен алынған шад - көңілді, шат, қуанышты + ман. Қуанышты адам.
ШАЖАБЕК - көне қазақ сөзі шажа — таудың басы, шың + бек.
ШАЙБАН - (қараңыз: Сыбанқұл). Түрлері — Шайбани, Шибен.
ШАЙХЫ - араб тілінен - ұстаз, үйретуші, тәрбиеші; ақсақал, дін басшысы, ғалым.
ШАКАРІМ, ШӘКӘРІМ - араб тілінен - қызметкер, қызметші.
ШАМАТ - араб тілінен — қал, мең.
ШАМБЫЛ - ащы дәмді өсімдік.
ШАМЕЛ - елдің жарығы, жарқыраған шамы бол деген тілекпен қойылған есім.
ШАМЖАН - шамша жарқыраған, ашық жүзді, ақ жарқын адам.
ШАМИС - араб тілінен алынған шамси — күн, күншуақ, жарық; бірбет, қиқар.
ШАМШАТ - иран тілінен алынған шамшод, самшид — Кавказ самырсыны.
ШАПАҒАТ - араб тілінен алынған шафакат — аяныш, аяу, есіркеу, қайырымдылық, мейірімділік. Түрлері — Шапкат, Шафкат.
ШАПАҚ - таңғы жарық.
ШАРЫҚБЕК - араб тілінен алынған шарқ — шығыс, күн шығыс + қазақ сөзі бек; яғни шығыс елінің бегі, биі.
ШАТТЫҚ - қуаныш, көңілділік.
ШАФИХ - араб тілінен — мейірім, қайырым етуші; рақымды, кішіпейілді.
ШАФХАТ - араб тілінен - рақымдылық, мейірімділік.
ШАФИХ - араб тілінен - мейірім, қайырым етуші; рақымды, кішіпейілді.
ШАХАХМЕТ - иран тілінен алынған шах + араб тілінен алынған - ахмет. Ахмет патша деген мағынада. түрі — Шаяхмет. Қысқартып еркелете айту түрі — Шайкен.
ШАХАН - иран және қазақ тілдерінен алынған бұл есім шах және хан сөздерінің бірігуінен жасалған. Хандардың ханы, хандардың шахы деген мағынаны білдіреді.
ШАХАР - араб тілінен — қала, кент.
ШАХАРБАЙ - араб және қазақ тілдерінен алынған - қалада, бай мекенде тұрсын деп койылған есім.
ШАХМАРДАН - иран тілінен алынған шах + мардан — ержүрек, батыл. Фонетикалық түрі — Шаймерден. Еркелете айтылатын түрі — Шәкен.
ШАМҰРАТ - (қараңыз: Самұрат).
ШАХМҰХАМБЕТ - иран тілінен алынған шах + Мухамбет. Еркелете қысқартып айту түрі — Шахмет.
ШАШУБАЙ - қазақ тілінен алынған қолы ашық жомарт, мырза болсын деген тілекпен қойылған есім.
ШӘДІ - иран тілінен алынған шади — қуаныш, көңілділік, шаттық.
ШӘКІР - араб тілінен алынған — игі, асыл, мейірбан, сыйлаушы, құрметтеуші.
ШӘМШИ - араб тілінен алынған шамси - күн.
ШӘПИ, ШӘФИ - араб тілінен алынған - емдеуші, емші.
ШӘРИЗАТ - иран тілінен алынған ширази — бақыт, ырыс, қуаныш + зат - бала, перзент, яғни бақытты бала.
ШӘРІП - араб тілінен алынған шариф — құрметті, атақты, қымбатты. Біріккен тұлғалы есімдер — Шәріпбай, Шәрінбек, Шәріпхан, Шәріпқали.
ШЕГЕ - бала шегедей мықты, берік, тұрақты, өмірлі болсын деген тілекпен қойылған есім.
ШЕГЕБАЙ - баланын денсаулыры шегедей берік, мықты болсын деген тілекпен қойылған есім. Еркелете қысқартып айту түрі — Шеген.
ШЕР - (қараңыз: Әсет).
ШЕРӘЛІ, ШЕРҒАЛИ – иран тілінен шер — арыстан; батыл, ер жүрек + араб тілінен алынғанғали, әли — жоғары, биік, ен асқақ. Бұл есімнің жинақ мағынасы: батыр, ер жүрек, арыстан Әли.
ШЕРИ - көне түркі тілінен черу — әскер, қол.
ШЕРМҰХАМБЕТ - иран тілінен алынған шер - арыстан + Мұхамбет, яғни арыстан Мұхамбет.
ШЕРНИЯЗ - иран тілінен алынған шер + тәжік тілінен – нияз - өтініш, тілек, тілену, үміт, сый, тарту.
ШЕРУБАЙ - көне түркі тілінен шері немесе алтай тілінен черу - әскер. Шеру кезінде, жорықта туған балаға қойған есім.
ШЕРХАН – иран және қазақ тілдерінен алынған — арыстандай айбатты, мықты, батыр, ер - жүрек.
ШОҚЫ - биік төбе, дөң; шың. Бұлайша есім беру баланың мәртебесі, атағы жоғары болсын деген ойдан туса керек.
ШОҚЫР - балықтың бір түрі.
ШОЛПАНБАЙ - бала таңғы жарық жұлдыз шолпандай болсын деп қойылған есім.
ШОМБАЛ - зор, ірі, жуан.
ШОНА - моңғол тілінен — қаскыр. Бөрібай, Қаскырбай есімдерімен мәндес.
ШОҢ - қырғыз тілінен алынған — үлкен, зөр, дәу. Біріккен тұлғалы есімдер — Шоңбай, Шоңбек, Шоңқұл.
ШОРА - көне түркі тілінен — мырза, бек, шонжар; одақ, кеңес. Біріккен тұлғалы есімдер — Шорабай, Шорабек.
ШОРТАНБАЙ - шортан балығы атынан қойылған есім. Бала суда еркін жүзғен балықтай өмірде де еркін болсын деп қойылған.
ШЫҒАЙ - көне түркі тілінен - кедей, күйсіз.
ШЫҒАНАҚ - құрлықпен ұштасқан су кеңістігі, айлақ. Бала шығанақта туған себепті осындай есім берілуі мүмкін.
ШЫМЫР - нығыз, берік, денесі мығым; батыл. Біріккен тұлғалы есім — Шымырбай.
ШЫНТЕМІР - темірдей мықты.
ШЫРАҚБЕК - иран тілінен алынған ширақ — жарық, шам + бек.
ШІЛДЕБАЙ - иран тілінен алынған чеһел, нел — қырык + да жұрнақ. Қырық күндік, 25 маусымнын 5 тамызға дейін, яғни 40 күнге созылатын ыстық маусым + бай.

Ыбырай...... Ыстамбақы
ЫБЫРАЙ - көне еврей тілінен келген Абраам — ел атасы. Оның халық арасында Ибрагим, Ыбрайым, Ибраим, Ыбыраш тәрізді түрлері кездеседі.
ЫДЫРЫС - араб тілінен — талаптанушы. Фонетикалық түрі — Едірес.
ЫҚЫЛАС - араб тілінен алынған әхлас — пейіл, ниет, берілу, ашықтық, адалдық.
ЫҚСАН - араб тілінен алынған ихсан — жақсылық, қайырымдылық; көркемдік, нұрлылық.
ЫРЫСАЛДЫ - бақыттың, құттың алғашқысы.
ЫРЫСБЕК - бақытты бек.
ЫСҚАҚ - көне еврей тілінен - күледі, күлген. Иссак деген есімнің арабша айтылу нұсқасы.
ЫСТАМБАҚЫ - иран тілінен алынған ыстам — тұрған, өлмес + бақы — мәңгі, өмірлік. Мәңгі өлмес.

Ібни...... Ісмет
ІБНИ - араб тілінен — ер бала, ұл.
ІЗБАСАР - әкесінің мұрагері, ізбасары болсын деген мақсапен қойылған есім. Қысқарған түрі — Ізтай.
ІЛЕБАЙ - Іле езені бойында туған балаға қойылған есім.
ІЛИЯС – еврей тілінен алынған - ильяс — күш, құдірет.
ІҢКӘРБЕК - араб тілінен алынған инкар — құмар, ынтың; ата - ана перзентке зар болып, құмар болып жүргенде туған балаға қойылған есім.
ІСМЕТ - араб тілінен — ізгі, рахымшыл, адамгершілігі мол; таза, пәк.

Сабаз...... Сырмұхамбет есімдерін қарау
Рабат...... Рүстем есімдерін қарау
Өжет...... Өтетілеу, Пазыл...... Пірәлі есімдерін қарау
Обай...... Ошақбай есімдерін қарау
Нағи...... Нысанбай есімдерін қарау
Мағаз...... Мышырбай есімдерін қарау
Ғаббас...... Ғұмар, Латиф...... Лұқпан есімдерін қарау
Берен...... Бірлік есімдерін қарау
Бәшір,......Береке есімдерін қарау
Байсан,...... Бәкір есімдерін қарау
Баба,...... Байсал есімдерін қарау
Әбунасыр,...... Әшір есімдерін қарау
Әбдуәли,...... Әбуғалым есімдерін қарау
Алмабай,...... Аян есімдерін қарау
Айрат,......Ален есімдерін қарау
Абай,......Айнан есімдерін қарау

Қыз есімдерін қарау

Өжет...... Өтетілеу, Пазыл...... Пірәлі Өжет...... Өтетілеу, Пазыл...... Пірәлі
Өжет...... Өтетілеу ӨЖЕТ - - ткір, батыл, табанды. Пазыл...... Пірәлі ПАЗЫЛ - (қараңыз: Фазыл). ПАЛУАН - араб тілінен алынған пахлаван — күшті
Берен...... Бірлік Берен...... Бірлік
Берен...... Бірлік БЕРЕН - асыл құрыш. БЕРЖАН - бер + жан - жанын беретін, ештене аямайтын адам деген мағыналы есім. БЕРКІН - берік, мықты бол
Бәшір......Береке Бәшір......Береке
БӘШІР - араб тілінен — қуанышты хабар жеткізуші, хабаршы, жаршы. БЕГЕШ - көне түркі тілінен келген, ескі қазақ тілдерінде ведас — хан ұлы деген
Баба...... Байсал Баба...... Байсал
Баба...... Байсал БАБА - иран тілінен алынған бобо — арғы ата, дада. Біріккен тұлғалы есімдер — Бабажан, Бабахан, Бабанияз. БАБАҒАЛИ - иран тілінен
Айрат......Ален Айрат......Ален
Айрат......Ален АЙРАТ - араб тілінен алынған - құрметті, қадірлі. АЙСА – көне еврей араб есімі. Ғайса — Қазақ, қырғыз, өзбек тілдерінде Ғайса, Қиса,
Абай......Айнан Абай......Айнан
Абай......Айнан АБАЙ - қазақ есімі, ел ағасы. Абай есімінің мағынасы әр түрлі: абайлағыш, байқағыш, ойшыл деген түсінігі бар. Бұл есім қазір халық
Пікірлер (2)
Пікір білдіру
Ақпарат
Қонақ,тобындағы қолданушылар пікірін білдіре алмайды.
Илька
#2 Илька Қонақ 11 қаңтар 2021 17:37
Bernd,
Рахмет!
×